(Chinhphu.vn) - Sáng 1/7, các công ty điện lực thuộc EVN HANOI đã huy động 2.600 Công nhân để tiến hành chốt chỉ số công tơ cho 137.934 khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt.

Công nhân Điện lực Ba Đình thông báo chỉ số công-tơ mới cho khách hàng. Ảnh: VGP/Minh Huệ

Thực hiện Thông tư 17/2012/TT-BCT ngày 29/6/2012 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và hương dẫn thực hiện, các công ty điện lực thuộc EVN HANOI đã  thông báo kế hoạch chốt chỉ số công tơ tới tất cả các khách hàng trên và đề nghị phối hợp trong việc giám sát kiểm tra việc chốt chỉ số công tơ.

Những khách hàng chốt được chỉ số công tơ, ngành Điện sẽ căn cứ vào chỉ số chốt để xác định lượng điện năng tương ứng với biểu giá cũ và biểu giá mới, làm căn cứ để lập hoá đơn tiền điện trong kỳ thay đổi giá.

Những khách hàng mua điện sinh hoạt không chốt chỉ số công tơ điện vào ngày 1/7/2012 thì việc xác định phần điện năng sử dụng tính theo giá điện cũ và giá điện mới sẽ được tính toán theo nguyên tắc nội suy sản lượng và làm tròn số học.

Biểu giá bán điện mới được niêm yết tại Phòng Giao dịch khách hàng của các công ty điện lực.

-Theo Thông tư số 17/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương, giá bán điện bình quân là 1.369 đ/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 65 đ/kWh so với giá bán điện bình quân hiện hành (1.304 đ/kWh). Thời gian áp dụng từ ngày 1/7/2012.

 - Giá bán điện sinh hoạt bậc thang 0 - 50 kWh cho hộ nghèo và thu nhập thấp vẫn giữ nguyên mức cũ là 993 đ/kWh.

- Giá bán lẻ điện bậc thang cho mục đích sinh hoạt áp dụng cho các hộ thông thường và cho các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp có đăng ký cho sản lượng điện sử dụng từ kWh thứ 51 trở lên như sau:

+ Cho kWh từ 0-100 là:          1.284 đ/kWh

+ Cho kWh từ 101-150 là:      1.457 đ/kWh

+ Cho kWh từ 151-200 là:      1.843 đ/kWh

+ Cho kWh từ 201-300 là:      1.997 đ/kWh

+ Cho kWh từ 301-400 là:      2.137 đ/kWh

+ Cho kWh từ 401 trở lên là:  2.192 đ/kWh 

Minh Huệ