(Chinhphu.vn) – Liên Bộ Công Thương-Tài chính vừa công bố giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu sau khi điều chỉnh. Mức giá mới áp dụng từ 15h ngày hôm nay 27/8.

Giá bán lẻ mặt hàng xăng, dầu mới sẽ áp dụng từ 15h ngày 27/8. Ảnh minh hoạ.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán mặt hàng xăng E5RON92 và dầu mazut giữ ổn định, giá dầu diesel giảm 240 đồng/lít, giá dầu hỏa giảm 82 đồng/lít, giá xăng RON95 tăng 192 đồng/lít so với giá hiện hành.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường cụ thể là: xăng E5RON92 không cao hơn 14.409 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 15.114 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 11.961 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 10.125 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 11.183 đồng/kg.

Để giữ được mức giá mặt hàng xăng, dầu ít biến động như trên, Liên Bộ đã thực hiện chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng, dầu (BOG_ đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.295 đồng/lít (kỳ trước chi 932 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 670 đồng/lít (kỳ trước là 479 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 0 đồng/lít (kỳ trước là 100 đồng/lít), dầu mazut ở mức 453 đồng/kg (kỳ trước 300 đồng/kg); dầu diesel ở mức 0 đồng/lít (như kỳ trước).

Đồng thời, Liên Bộ không trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 (kỳ trước trích 100 đồng/lít).

Xăng RON95 trích vào Quỹ BOG ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước trích 200 đồng/lít), dầu diesel ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước trích 500 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít (kỳ trước trích 300 đồng/lít) và dầu mazut trích lập ở mức 100 đồng/kg (kỳ trước trích 300 đồng/lít).

PT