(Chinhphu.vn) -Thực hiện chủ trương đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ và NHNN, các ngân hàng đã có những chính sách thiết thực về tài trợ xuất khẩu và nông nghiệp, nông thôn.

Các ngân hàng đang có nhiều gói hỗ trợ vốn vay cho doanh nghiệp.
Tăng sức cạnh tranh hàng xuất khẩu

Để góp phần nâng cao sức cạnh tranh của các hoạt động dịch vụ tài trợ xuất khẩu, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã triển khai Chương trình cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu - một gói giải pháp tổng thể nhằm hỗ trợ thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, tăng nguồn thu ngoại tệ của quốc gia.

Nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu được Vietinbank triển khai áp dụng như: Ưu tiên đáp ứng nguồn vốn để cho vay các doanh nghiệp xuất khẩu, nhất là trong thời điểm khan hiếm về nguồn vốn; thường xuyên cập nhật và đưa ra các sản phẩm dịch vụ xuất khẩu mới; thường xuyên đưa ra cơ chế chính sách lãi suất, tỷ giá, phí có tính cạnh tranh trên thị trường.

Còn Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) có chương trình tín dụng ưu đãi đến 31/10 với giá trị 30 triệu USD, áp dụng đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên cả nước; các doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung vốn lưu động phục vụ các phương án, dự án sản xuất kinh doanh hàng xuất nhập khẩu trong những tháng cuối năm. Loại tiền cho vay là USD. Kỳ hạn vay linh hoạt từ 1 đến 6 tháng với lãi suất ưu đãi cho từng kỳ hạn.

Trong đó, với các kỳ hạn vay 1, 2 tháng, doanh nghiệp sẽ được HDBank cho vay với lãi suất 3%/năm. Với kỳ hạn vay 3 tháng là 3,5%/năm. Kỳ hạn vay 4 tháng: 3,75%/năm. Kỳ hạn vay 5 tháng: 4%/năm. Kỳ hạn vay 6 tháng: 4,25%/năm.

Đẩy mạnh tín dụng nông nghiệp

Lãnh đạo Ngân hàng NNPTNT Việt Nam (Agribank) đã chỉ đạo Agribank chi nhánh Lâm Đồng, Đắk Lăk, Buôn Hồ, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Dâu tằm tơ chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp và địa phương triển khai thực hiện tốt chương trình tín dụng ưu đãi tái canh cây cà phê già cỗi trên địa bàn các tỉnh khu vực Tây Nguyên.

Agribank cũng yêu cầu các chi nhánh, đáp ứng nhu cầu vốn hợp lý cho hộ sản xuất và các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn đầu tư, chăm sóc, tái canh cây cà phê có đủ điều kiện vay vốn theo quy định hiện hành của NHNN và Agribank về quy chế cho vay đối với khách hàng và Nghị định số 41/NĐ-CP của Chính phủ.

Thời hạn vay vốn, phù hợp với nhu cầu và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng tối đa không quá 07 năm (84 tháng) và lãi suất cho vay thấp hơn 2-2,5%/năm so với lãi suất cho vay trung, dài hạn thông thường tại thời điểm.

Riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, sẽ thực hiện cho vay tái canh cà phê. Tính đến 30/9/2013 Agribank đã giải ngân được số tiền 270,6 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 8/2013, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn của VietinBank đạt 67,5 ngàn tỷ đồng, chiếm 20% dư nợ; trong đó cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng 65,7%. VietinBank chủ yếu tập trung vốn cho vay sản xuất, chế biến, thu mua các sản phẩm nông nghiệp nông thôn như lúa gạo, cà phê, điều, tôm, cá... phục vụ chế biến và sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu.

Huy Thắng