(Chinhphu.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát việc mua tạm trữ lúa, gạo vụ Đông Xuân năm 2012 – 2013 theo Quyết định 311/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo thực hiện đúng hướng chỉ đạo của Chính phủ trong quá trình thực hiện việc mua tạm trữ lúa, gạo của các doanh nghiệp tham gia.

Ảnh minh họa

Nội dung kiểm tra bao gồm: Việc phân giao chỉ tiêu mua tạm trữ lúa, gạo cho các doanh nghiệp của Hiệp hội Lương thực Việt Nam. 

Đồng thời, kiểm tra các điều kiện của doanh nghiệp được phân bổ chỉ tiêu mua tạm trữ lúa, gạo như: Phải có tài chính lành mạnh, có xác nhận quyết toán thuế; có kho chứa thóc, gạo tạm trữ đúng quy chuẩn; có khả năng tiêu thụ lúa gạo tạm trữ.

Một số nội dung kiểm tra nữa là kiểm tra, giám sát việc mua tạm trữ lúa, gạo, thời gian, số lượng mua và thời gian tạm trữ; kiểm tra việc cho vay và giải ngân của các ngân hàng thương mại; việc thanh quyết toán hỗ trợ lãi suất cho vay của doanh nghiệp.

Thời gian kiểm tra việc mua tạm trữ của các doanh nghiệp bắt đầu từ 20/2/2013 đến khi các doanh nghiệp thanh quyết toán xong đợt mua tạm trữ.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo theo tỷ lệ quy đổi thóc:gạo là 2:1 trong vụ Đông Xuân năm 2012-2013 ở đồng bằng sông Cửu Long; loại thóc, gạo mua tạm trữ gồm thóc, gạo thường và thóc, gạo thơm.

Thời hạn mua tạm trữ từ ngày 20/2/2013 đến hết ngày 31/3/2013.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ; thời giam tạm trữ được hỗ trợ lãi suất tối đa là 3 tháng, từ ngày 20/2/2013 đến ngày 20/5/2013.

Thu Nga

Tin liên quan:

>> Tạo thuận lợi tối đa cho mua tạm trữ lúa gạo

>> NSNN hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ

>> Vụ Đông Xuân 2012 - 2013 mua tạm trữ tối đa 1 triệu tấn gạo

Từ khóa: Mua tạm trữ lúa gạo