(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, phổ biến, tuyên truyền pháp luật, chính sách nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp như chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng yêu cầu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình giải quyết kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tới các cơ quan quản lý nhà nước từ tháng 10 năm 2016 đến nay, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng Hệ thống này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2019.

Phương Nhi