(Chinhphu.vn) - Hai tháng đầu năm 2012, ước khoảng 8.699 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với tổng số vốn đăng ký ước khoảng 49.213 tỷ đồng.

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới liên tục tăng trong giai đoạn 2005-2010. - Ảnh: VNE

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tính đến ngày 23/2/20112 đạt 4.502 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký 30.660 tỷ đồng, tăng 10% về số lượng doanh nghiệp và 69% về vốn so với tháng 1/2012.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2012, ước khoảng 8.699 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với tổng số vốn đăng ký ước khoảng 49.213 tỷ đồng.

Báo cáo của Tổ chức Phát triển Công nghiệp của Liên Hợp Quốc (UNIDO) về cải cách đăng ký kinh doanh tại Việt Nam gần đây đánh giá trong vòng 5 năm qua, thủ tục đăng ký kinh doanh của Việt Nam đã đổi khác hoàn toàn, tiến bộ vượt bậc. 

Báo cáo này chỉ ra trong giai đoạn 2005 - 2010, số lượng doanh nghiệp được thành lập mới mỗi năm liên tục tăng, từ khoảng 40.000 lên gần 90.000 doanh nghiệp.

Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, nếu năm 2000 chỉ có gần 5.500 doanh nghiệp mới thì năm 2010 có trên 25.000 doanh nghiệp mới thành lập.

Cuối năm 2010, số doanh nghiệp trên toàn quốc đã đạt trên 540.000, vượt mục tiêu mà Chính phủ đề ra là có 500.000 doanh nghiệp vào năm 2010. Số vốn đăng ký của doanh nghiệp cũng tăng đều, trung bình là 6 tỷ đồng một công ty.

Công Trí