(Chinhphu.vn) - Theo Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PV Power), năm 2012, Tổng công ty đặt mục tiêu sản xuất 13,86 tỷ kWh điện, đảm bảo vận hành an toàn các nhà máy điện, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tham gia thị trường phát điện cạnh tranh.

Việc đưa Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vào vận hành sớm so với tiến độ đã góp phần giúp PV Power tăng sản lượng  điện thêm 12% so với kế hoạch năm 2011.

Kết thúc năm 2011, các chỉ tiêu kế hoạch của Tổng công ty đều hoàn thành và vượt, tổng sản lượng điện thương mại đạt 13,35 tỷ kWh, đạt 108,6% kế hoạch, tăng 5,3% so với  năm 2010, doanh thu đạt 19.326 tỷ đồng, tăng 22% so với 2010. Lợi nhuận thực hiện trước thuế hợp nhất  toàn Tổng công ty đạt 529 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo PV Power, việc đưa Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vào vận hành sớm so với tiến độ đã góp phần tăng sản lượng  điện thêm 12% so với kế hoạch năm 2011, công tác bảo trì, bảo dưỡng Nhà máy điện Cà Mau 2 được triển khai tốt, đúng kế hoạch, góp phần nâng cao độ khả dụng của Nhà máy.

Tuy nhiên, Tổng giám đốc PV Power Vũ Huy Quang cho biết hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty vẫn chưa cao do việc huy động công suất các nhà máy điện còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khách quan như thời tiết, nguồn khí…

Bên cạnh đó, giá thành sản xuất điện của PV Power hiện cao so với các nhà máy nhiệt điện khác do giá khí cao, chi phí khấu hao lớn, hơn nữa nợ đọng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ảnh hưởng đến việc cân đối dòng tiền trả nợ của Tổng công ty.

Quỳnh Hoa