(Chinhphu.vn) – Liên Bộ Công Thương-Tài Chính vừa công bố giá xăng dầu trong kì điều hành thứ hai của năm 2019, mức giá giữ nguyên như kỳ điều hành trước.

Theo đó, sau khi trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu kết hợp chi sử dụng từ quỹ này, giá xăng dầu được giữ nguyên như kỳ điều hành trước (1/1/2019).

Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 16.272 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 17.603 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 14.909 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 14.185 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 13.275 đồng/kg.

Mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu kỳ này cho xăng E5RON92 ở mức khá cao là 1.462 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 550 đồng/lít).

Còn các mặt hàng kỳ trước không phải chi từ quỹ bình ổn thì kỳ này phải chi gồm: Xăng RON95 chi 645 đồng/lít; Dầu diesel chi 430 đồng/lít; Dầu hỏa chi 295 đồng/lít; Dầu mazut chi 583 đồng/kg.

Việc trích vào quỹ bình ổn kỳ này thấp hơn kỳ trước và được thực hiện như sau: Xăng E5RON92 không trích vào quỹ Bình ổn; Xăng RON95 trích 300 đồng/lít (kỳ trước trích lập 500 đồng/lít); Dầu diesel trích 300 đồng/lít (kỳ trước trích lập 800 đồng/lít); Dầu hỏa trích  300 đồng/lít (kỳ trước trích lập 700 đồng/lít); Dầu mazut trích 300 đồng/kg (kỳ trước trích lập 500 đồng/kg).

Phan Trang