(Chinhphu.vn) - Ngày 2/7, Đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận thành tích mà Tỉnh ủy Bắc Kạn đã hoàn thành tốt, như đã thành lập các tiểu ban giúp việc, phân công các đồng chí Ban Thường vụ kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức cơ sở đảng, quan tâm nắm tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với tổ chức phong trào thi đua yêu nước và giải quyết các vấn đề nổi cộm bức xúc, chuẩn bị văn kiện theo đúng kế hoạch, nghiêm túc, cầu thị. Công tác chuẩn bị nhân sự các cấp ủy rất bài bản, dân chủ, đúng quy định…

Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Tỉnh ủy Bắc Kạn chỉ đạo hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, vì đến thời điểm hiện tại tỉnh mới tổ chức được 1/11 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Sau đại hội cấp trên cơ sở cần tổ chức họp rút kinh nghiệm, đặc biệt là các vấn đề về nhân sự. Trong thời gian tới, khi chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, nếu địa phương nào nhận thấy có thể xảy ra vấn đề về nhân sự, Tỉnh ủy phải chỉ đạo chuẩn bị phương án dự phòng về nhân sự.

Đồng chí Phan Đình Trạc lưu ý, Bắc Kạn cần tổ chức tốt công tác nghiên cứu tiếp thu ý kiến góp ý của các cấp ủy tổ chức đảng và quần chúng nhân dân để tiếp tục hoàn thiện văn kiện đại hội đảng, nhất là văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, ý kiến tổng hợp để hoàn thành văn kiện cần khách quan, nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, có tính chiến đấu cao và phải sát thực tế từ báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, dự thảo nghị quyết, chương trình hành động.

Đồng thời, tỉnh Bắc Kạn cần xác định rõ, tỉnh đang xếp ở vị trí nào trong khu vực Đông Bắc Bộ và trong 63 tỉnh, thành phố để tìm được đích đến trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ đó đưa ra được định hướng thời gian sau này, đưa ra nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu, tỉnh phải thực hiện thật tốt công tác nhân sự cấp huyện và cấp tỉnh, quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là không để xảy ra việc chạy chức, chạy quyền. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người không đủ tiêu chuẩn, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, quan liêu. Công tác nhân sự phải chặt chẽ, đúng quy trình, quy định và dân chủ, công khai minh bạch, phát huy được những người xứng đáng.

Theo TTXVN