(Chinhphu.vn) - Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào sáng 9/3.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự và phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự phiên bế mạc Đại hội.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao và cảm ơn sự đóng góp của các cấp Hội LHPN Việt Nam vào hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và của đất nước. Nhấn mạnh mọi hoạt động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đều phải dựa vào các tổ chức thành viên, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định vai trò tích cực của Hội LHPN Việt Nam trong các hoạt động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, Hội LHPN Việt Nam tiếp tục phát huy sự đóng góp tích cực vào các hoạt động của Mặt trận. 

Tán thành cao với phương hướng, nhiệm vụ Đại hội đã xác định trong nhiệm kỳ 2017-2022, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao việc Đại hội đã quyết định "đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu hỗ trợ thành lập 300 HTX do phụ nữ quản lý" là 1 trong 7 chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới. Đây là điểm mới so với nhiệm kỳ XI và thể hiện sinh động sự gắn kết chặt chẽ trong hoạt động của Hội LHPN Việt Nam với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phấn đấu cuối nhiệm kỳ tăng thêm 1 triệu hội viên

Đại hội đã thông qua Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). Điều lệ Hội đã sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đáp ứng với yêu cầu của phong trào phụ nữ, hoạt động của Hội trong giai đoạn tới.

So với Điều lệ Hội khóa XI, Điều lệ Hội khóa XII có nhiều điểm mới, trong đó nổi bật là việc cụ thể hoá chức năng vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; quy định về công tác “giám sát” cho phù hợp chức năng, nhiệm vụ và hoạt động thực tiễn hiện nay của Hội.

Bên cạnh đó, Điều lệ cũng bổ sung những quy định liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Hội như: Quy định về hội viên của các tổ chức thành viên là hội viên của Hội; quy định về vai trò, chức trách của Chủ tịch Hội LHPN các xã, phường, thị trấn để quy định rõ trách nhiệm của toàn bộ đội ngũ cán bộ Hội chuyên trách các cấp…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm cho Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022 và chúc mừng thành công của Đại hội. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Với sự tán thành cao, Đại hội đã biểu quyết thông qua 7 chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, đến cuối nhiệm kỳ, cấp Trung ương tham mưu đề xuất được ít nhất 5 chính sách/đề án; cấp tỉnh và huyện tham mưu đề xuất ít nhất 2 chính sách/chương trình/đề án liên quan đến phụ nữ. Hằng năm, các cấp Hội giám sát ít nhất 1 chính sách; đóng góp ý kiến, phản biện xã hội ít nhất 1 văn bản dự thảo có liên quan; mỗi cơ sở Hội tổ chức ít nhất 2 hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ.

Mỗi cơ sở Hội phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng ít nhất 2 điển hình là cá nhân phụ nữ tiêu biểu, mô hình hoặc cách làm hay; đạt chỉ tiêu ít nhất 20.000 điển hình/năm trong toàn quốc; mỗi cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất 1 hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giúp thêm được ít nhất 2 hộ gia đình đạt các tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”, phấn đấu cả nước giúp được thêm ít nhất 20.000 hộ đạt 8 tiêu chí, trong đó ít nhất 10.000 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều; các cấp Hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hội đào tạo nghề, phối hợp, giới thiệu đào tạo nghề cho 75.000 lao động nữ; hỗ trợ 2.500 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp.

Đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu hỗ trợ thành lập 300 HTX do phụ nữ quản lý; toàn quốc tăng thêm 1 triệu hội viên; bảo đảm không có cơ sở Hội tập hợp dưới 50% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia hoạt động Hội; 100% cán bộ Hội cấp Trung ương, tỉnh, huyện, 90% trở lên chủ tịch Hội cấp cơ sở đạt chuẩn chức danh theo quy định; 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội ít nhất 3 lần/nhiệm kỳ; 100% chi hội trưởng được bồi dưỡng nghiệp vụ ít nhất 1 lần/nhiệm kỳ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà tái cử Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Bà Nguyễn Thị Thu Hà tái cử Chủ tịch Hội

Đại hội đã quyết định số lượng Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 171 ủy viên, tại Đại hội đã bầu 161 ủy viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII đã thống nhất số lượng ủy viên Đoàn Chủ tịch là 33 ủy viên và đã bầu 31 ủy viên tại Hội nghị Ban Chấp hành khoá XII lần thứ nhất.

Ban Chấp hành đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XI tiếp tục tái cử Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII. Ban Chấp hành cũng đã bầu 4 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam gồm các đồng chí: Bùi Thị Hòa, Trần Thị Hương, Hoàng Thị Ái Nhiên, Nguyễn Thị Tuyết.

Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XII thể hiện tính kế thừa và đổi mới, mở rộng tính liên hiệp, đại diện tiêu biểu cho các tầng lớp phụ nữ trong cả nước, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, tâm huyết và gắn bó sự nghiệp bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam và gánh vác trọng trách mà Đại hội đã tin tưởng giao phó.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XI Nguyễn Thị Thu Hà thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa mới cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Đại hội và khẳng định Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, mỗi cá nhân, tận tâm, tận lực đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Ban Chấp hành, sâu sát với cơ sở, đề cao tính chủ động của cán bộ Hội các cấp; phát huy nội lực của phụ nữ, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam lần thứ XII.

Ban Chấp hành khóa mới sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những ưu điểm, kinh nghiệm trong thời gian qua, để nâng cao năng lực chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ, xứng đáng với niềm tin của Đảng và xã hội dành cho phụ nữ; vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ Việt Nam.

Tại Đại hội, 100% đại biểu đã tán thành thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022. 

Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung phương thức hoạt động

Diễn văn bế mạc Đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định: Đại hội đã dân chủ, thẳng thắn, trí tuệ thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng; khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung phương thức hoạt động của tổ chức Hội các cấp, nhằm thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ; tạo động lực động viên các tầng lớp phụ nữ phát huy nội lực, cần cù, năng động, sáng tạo, trách nhiệm xây dựng đất nước; xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và tổ chức Hội, thực hiện mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

Đại hội đã biểu thị ý chí quyết tâm và thống nhất cao trong việc phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Với tinh thần “Đoàn kết-Đổi mới-Bình đẳng-Hội nhập”, Đại hội kêu gọi các tầng lớp phụ nữ Việt Nam bằng những hành động thiết thực phát huy cao nhất truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” trong giai đoạn cách mạng mới, nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá Việt Nam, đóng góp vào quá trình hội nhập và phát triển của đất nước, xứng đáng với lời khen tặng của Bác Hồ kính yêu: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.

* Tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho nguyên Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho bà Nguyễn Thanh Hòa vì có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển, cũng như phong trào của phụ nữ trong nhiều năm qua.

Nguyễn Hoàng