(Chinhphu.vn) - Chiều 30/1, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Chính trị về kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: TTXVN
Biểu dương Tổng cục Chính trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, nhân dịp đầu Xuân Canh Tý, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch chúc mừng và mong muốn cơ quan Tổng cục Chính trị tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, xứng đáng với vai trò là cơ quan trọng yếu của Bộ Quốc phòng. Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, kế hoạch, nghị quyết triển khai nhiệm vụ năm 2020 về lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu các hoạt động về công tác đảng và công tác chính trị, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đề nghị các đại biểu dự buổi làm việc đề xuất chủ trương, giải pháp và tham gia ý kiến nhằm nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân.

Báo cáo do Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trình bày cho thấy, năm 2019, cơ quan Tổng cục Chính trị đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị, làm tốt chức năng tham mưu chiến lược, chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân triển khai toàn diện có trọng tâm, trọng điểm các nội dung chương trình, kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị.

Công tác giáo dục chính trị, thi đua, tuyên truyền có đổi mới, sáng tạo; công tác xây dựng Đảng có bước chuyển biến tích cực; duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, tỷ lệ vi phạm kỷ luật giảm; bảo đảm tốt chế độ, tiêu chuẩn, đời sống, sức khỏe bộ đội; tích cực chủ động đẩy nhanh tiến độ dự án công trình xây dựng, bảo đảm chất lượng; quản lý, sử dụng tài chính chặt chẽ, đúng mục đích. Tình hình chính trị tư tưởng cán bộ, chiến sĩ toàn quân và cơ quan Tổng cục Chính trị ổn định; có tinh thần cảnh giác, ý chí quyết tâm cao, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, của Quân ủy Trung ương, sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao…

Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá: Năm 2019, Tổng cục Chính trị đã chủ động, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Ghi nhận những nỗ lực của cơ quan Tổng cục Chính trị trong việc đóng góp vào thành tích chung của toàn quân năm 2019, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, Tổng cục Chính trị đã triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt các nhiệm vụ, thể hiện sự chủ động, nhạy bén; trong đó nổi bật là đã làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những nội dung về công tác đảng, công tác chính trị.

Năm 2020 là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm Việt Nam giữ vai trò là Chủ tịch ASEAN, đồng thời là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bối cảnh đó tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng có nhiều thách thức, đặc biệt là việc đối diện với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, đòi hỏi quân đội cần sẵn sàng hoàn thành những yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị là vấn đề rất quan trọng, có yếu tố quyết định để hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị lãnh đạo Tổng cục Chính trị và đảng ủy, cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt, nhận thức đúng và rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm của Tổng cục trong điều kiện mới; luôn xứng đáng là đơn vị mẫu mực trong toàn quân. Đồng thời, Tổng cục Chính trị cần đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất và chỉ đạo thực hiện công tác đảng, công tác chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của đảng trong quân đội dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, làm tròn nhiệm vụ xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở cho việc nâng cao sức mạnh chiến đấu trong toàn quân...

Theo TTXVN