(Chinhphu.vn) - Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những khó khăn, thách thức và thời cơ, vận hội đan xen, chúng ta phải cùng nhau đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo lời Bác Hồ dạy: “Càng khó khăn càng phải thi đua; càng thi đua, càng mau thắng lợi”.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Đặng Văn Lượng, Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long. Ảnh: Báo Vĩnh Long

Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh điều này khi dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Long lần thứ V, giai đoạn 2020-2025 tổ chức ngày 4/9.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương, đánh giá cao kết quả, thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh Vĩnh Long; chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

Phó Chủ tịch nước cho rằng trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những khó khăn, thách thức và thời cơ, vận hội đan xen, chúng ta phải cùng nhau đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo lời Bác Hồ dạy: Càng khó khăn càng phải thi đua; càng thi đua, càng mau thắng lợi.

Vì vậy, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng gắn với Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng thi đua yêu nước và tấm gương thi đua mẫu mực của Bác Hồ.

Tỉnh cần phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nêu cao trách nhiệm quản lý của chính quyền, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, tăng cường công tác tuyên truyền để động viên mạnh mẽ tinh thần và lực lượng to lớn của nhân dân, thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bên cạnh đó, Vĩnh Long tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn tới. Huy động mọi nguồn lực để tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là hạ tầng đô thị và giao thông kết nối tốt với Đồng bằng sông Cửu Long và Vùng kinh tế trọng điểm phía nam; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút các dự án đầu tư vào hạ tầng, phát triển nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp chế biến và dịch vụ du lịch; chú trọng hơn nữa phong trào thi đua doanh nghiệp Vĩnh Long hội nhập và phát triển. Ngoài ra, tỉnh nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân.

Phó Chủ tịch nước lưu ý tỉnh Vĩnh Long cần tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, quan tâm khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất ở cấp cơ sở. Tỉnh coi trọng, thực hiện đồng bộ việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao bảng tài trợ 2,3 tỷ đồng cho tỉnh Vĩnh Long thực hiện các công tác an sinh xã hội từ nguồn tài trợ của các công ty, đơn vị. Ảnh: Báo Vĩnh Long

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho hai cá nhân và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” tặng hai cá nhân của tỉnh Vĩnh Long.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã trao “Cờ thi đua của Chính phủ” cho 7 đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018 - 2019.

Trong dịp này, Phó Chủ tịch nước trao tỉnh Vĩnh Long 2,3 tỷ đồng, số tiền vận động từ các đơn vị, doanh nghiệp dành cho công tác an sinh xã hội tại địa phương./.

Thanh Xuân