(Chinhphu.vn) – UBND thành phố Hải Dương thiết lập vùng cách ly y tế toàn thành phố Hải Dương với các biện pháp quyết liệt để dập dịch, bao gồm: nhà cách ly với nhà, khu phố cách ly với khu phố; phường, xã cách  ly với phường, xã; yêu cầu tất cả người dân không được ra khỏi thành phố,…

Trước diễn biến mới và rất phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, ngày 15/8, UBND thành phố Hải Dương đã ra thong báo số 371/TB-UBND về việc áp dụng bổ sung các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-9 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố Hải Dương yêu cầu: Thiết lập vùng cách ly y tế toàn thành phố ở mức độ cao hơn với các biện pháp quyết liệt để dập dịch, bao gồm: nhà cách ly với nhà, khu phố cách ly với khu phố; phường, xã cách ly với phường, xã;

Đóng cửa một số cửa ngõ ra, vào thành phố; yêu cầu tất cả người dân không được ra khỏi thành phố, trừ các trường hợp thật sự cần thiết và được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền;

Chỉ cho phép các phương tiện ra vào trong các trường hợp vận chuyển hàng hóa thiết yếu nhưng phải thực hiện khai báo y tế, lịch trình di chuyển, đo thân nhiệt và phun khử khuẩn theo quy định.

Đóng cửa hoàn toàn các cửa hàng ăn, uống kể cả dịch vụ giao hàng tận nhà; các dịch vụ làm đẹp, cắt tóc, gội đầu và các dịch vụ khác có nguy cơ lây nhiễm cao.

Đối với các xe vận tải hàng hóa, xe khách tuyến tỉnh không được chạy qua địa bàn thành phố;

Dừng các hoạt động hội họp tập trung đông người, các hoạt động tôn giáo.

Các biện pháp trên được áp dụng kể từ 0 giờ ngày 16/8/2020.

Dừng chấp thuận cho người nước ngoài nhập cảnh

Ngày 14/8, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành văn bản số 2952/UBND-VP chỉ đạo tạm dừng việc chấp thuận cho người lao động nước ngoài nhập cảnh và cách ly tại các khách sạn trên địa bàn thành phố Hải Dương trong thời gian cách ly xã hội.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương giao các sở, ngành, địa phương thông báo tới các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Hải Dương như sau:

Tạm dừng việc chấp thuận cho người lao động nước ngoài nhập cảnh và cách ly tại các khách sạn trên địa bàn thành phố Hải Dương trong thời gian cách ly xã hội từ ngày 14/8/2020 đến hết ngày 29/8/2020 (có thể dài hơn tùy vào tình hình thực tiễn, diễn biến của dịch bệnh).

Đối với các chuyên gia, người lao động nước ngoài đã được UBND tỉnh chấp thuận cho nhập cảnh và cách ly tại thành phố Hải Dương, tiếp tục thực hiện đảm bảo đầy đủ các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định.

Dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô

Ngày 14/8/2020, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương ban hành văn bản số 1676/SGTVT-P5 yêu cầu tạm dừng toàn bộ công tác đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và vận tải khách bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hải Dương kể từ ngày 14/8 cho đến khi có thông báo mới. Cụ thể như sau:

Đối với vận tải khách: Các tuyến cố định, tuyến buýt có tuyến đi và đến bến xe khách trên địa bàn Thành  phố Hải Dương (bao gồm: Bến xe Hải Dương, Bến xe Hải Tân, Bãi đỗ xe tĩnh phía Tây thành phố Hải Dương); Các hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi, xe hợp đồng hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Đối với tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi có hành trình qua thành phố Hải Dương thì không được dừng, đỗ để đón trả khách tại thành phố Hải Dương và các vùng công bố có dịch Covid-19 khác để đón, trả khách.

Các hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi không đi qua thành phố Hải Dương và các vùng công bố có dịch khác vẫn hoạt động bình thường, nghiêm cấm không đi vào địa phận thành phố Hải Dương và các vùng công bố có dịch khác.

Tạm thời đình chỉ có hiệu lực của các phù hiệu xe ô tô do Sở Giao thông vận tải Hải Dương đã cấp cho các phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải khách (Phù hiệu xe chạy tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng, xe taxi) đã tạm dừng nêu tại mục 1 của văn bản này.

Tạm dừng hoạt động các bến xe khách trên địa bàn Thành phố Hải Dương (Bến xe Hải Dương, Bến xe Hải Tân, Bãi đỗ xe tĩnh phía Tây Thành phố Hải Dương).

Đối với đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộTạm dừng tổ chức các hoạt động đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ ngày 14/8/2020 đến khi có thông báo mới đối với các Cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn thành phố Hải Dương gồm: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương; Trung tâm Dạy nghề và sát hạch lái xe Lập Phương Thành; Công ty cổ phần dạy nghề GTVT Hải Dương.

Sở Giao thông vận tải Hải Dương đề nghị Công an tỉnh phối hợp kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình Hải Dương, Báo Hải Dương phối hợp tuyên truyền nội dung văn bản này tới các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết, thực hiện.

Tạm dừng các hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Tại văn bản số 2948/UBND-VP, ngày 14/8/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo tạm dừng các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, việc làm, lao động để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.

Sau khi xem xét Tờ trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, UBND tỉnh đã có ý kiến đạo như sau:

Cho phép học sinh, sinh viên và học viên nghỉ học từ ngày 14/8/2020 đến khi có thông báo đi học lại. Thực hiện cách ly theo đúng quy định tại Quyết định số 2332/QĐUBND ngày 13/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc áp dụng tình trạng khẩn cấp trong phòng, chống dịch COVID–19.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trụ sở ngoài địa bàn thành phố Hải Dương:  UBND tỉnh yêu cầu quán triệt đầy đủ, sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-9; đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở đơn vị theo tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Kích hoạt toàn bộ các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã xây dựng và thực hiện tại đơn vị.

Căn cứ tình hình thực tiễn, diễn biến của dịch bệnh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động quyết định cho học sinh, sinh viên và học viên nghỉ học hay đi học trở lại hoặc có hình thức phù hợp với yêu cầu thực tế. Chỉ thực hiện tổ chức đào tạo khi đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch theo đúng quy định.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện tuyển sinh, đào tạo trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 bùng phát trở lại theo hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Người đứng đầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch Covid – 19 của đơn vị, thường xuyên nắm bắt tình hình và hàng ngày báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua phòng Dạy nghề, điện thoại 0220.3850534, email: daynghehd@gmail.com).

 UBND tỉnh yêu cầu các Trung tâm Dịch vụ việc làm, các Doanh nghiệp hoạt động Dịch vụ việc làm trên địa bàn thành phố Hải Dương tạm dừng tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tạm dừng tổ chức các phiên giao dịch việc làm 14 ngày kể từ ngày 14/8/2020.

Các Doanh nghiệp hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Dương tạm dừng các hoạt động đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động 14 ngày kể từ ngày 14/8/2020.

Các Trung tâm Dịch vụ việc làm, các Doanh nghiệp hoạt động Dịch vụ việc làm, Các Doanh nghiệp hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố khác căn cứ tình hình thực tiễn, diễn biến của dịch bệnh quyết định tạm dừng hoặc có hình thức phù hợp với yêu cầu thực tế. Chỉ thực hiện tổ chức đào tạo khi đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch theo đúng quy định.

Các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hoạt động trên địa bàn tỉnh tạm dừng các hoạt động trực tiếp tập trung đông người như mở các lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động 14 ngày kể từ ngày 14/8/2020.

Từ khóa: dịch bệnh , COVID-19 , cách ly ,