(Chinhphu.vn) - Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng, Cổng dịch vụ công(DVC) Quốc gia được khai trương kết nối với Cổng DVC cấp bộ, cấp tỉnh; đã tích hợp, cung cấp 389 DVC trực tuyến. Tiết kiệm khoảng 6.490 tỷ VNĐ/năm, riêng Cổng DVC Quốc gia đóng góp 3.36 tỷ VNĐ/năm.


Lễ khai trương Cổng dịch vụ công Quốc gia. Ảnh: VGP

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm thúc đẩy việc hỗ trợ kịp thời, chính xác, đúng đối tượng và hạn chế vấn đề gian lận, trục lợi chính sách.

Cổng dịch vụ công quốc gia sau 6 tháng triển khai, từ 8 nhóm dịch vụ ban đầu đã tăng lên 389 dịch vụ công trực tuyến (160 cho công dân, 229 cho doanh nghiệp); cung cấp chức năng thanh toán trực truyến để người dân, doanh nghiệp nộp các nghĩa vụ tài chính liên quan, nhiều dịch vụ công được doanh nghiệp quan tâm thực hiện như thông báo hoạt động khuyến mại, cấp C/O, cấp điện, nộp thuế, phí, lệ phí, kê khai, nộp thuế điện tử, đề nghị gia hạn thuế...

Tính đến ngày 08/5, Cổng dịch vụ công quốc gia đã có trên 35 triệu lượt truy cập; trên 134.000 tài khoản đăng ký; trên 7 triệu hồ sơ được đồng bộ trạng thái; trên 55.000 hồ sơ được thực hiện qua Cổng dịch vụ công quốc gia; tiếp nhận, hỗ trợ trên 10.000 cuộc gọi của người dân, doanh nghiệp; xử lý, trả lời 4.297/5.465 phản ánh, kiến nghị (đạt hơn 78,6%). Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến là khoảng 6.490 tỷ đồng/năm, trong đó, riêng Cổng dịch vụ công quốc gia đóng góp 3.036 tỷ đồng/năm.

Đặc biệt, tính trong hơn 01 tháng trở lại đây (cao điểm phòng chống dịch COVID-19), số lượng hồ sơ trực tuyến được thực hiện từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia tăng gấp 3,3 lần so với số lượng hồ sơ đã tiếp nhận, xử lý của 4 tháng trước đó (trung bình mỗi ngày Cổng Dịch vụ công Quốc gia tiếp nhận, xử lý khoảng gần 1.400 hồ sơ trực tuyến). Điều này đã cho thấy sự hưởng ứng tích cực của người dân, doanh nghiệp đối với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Để tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, nhất là các đối tượng gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19 khi thực hiện các thủ tục hành chính bảo đảm kịp thời, thuận lợi, công khai, minh bạch, VPCP đã phối hợp với một số bộ, cơ quan xây dựng, tích hợp cung cấp 6 dịch vụ công trực tuyến  trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (sẽ cung cấp thêm từ ngày 12/5 tới) theo hướng liên thông điện tử việc xác nhận, xét duyệt, thẩm định giữa các cơ quan nhằm đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian, chi phí thực hiện, hạn chế đi lại, tiếp xúc cho người dân, doanh nghiệp.

Sáu dịch vụ được triển khai, đó là: Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất của người dân, doanh nghiệp; Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động; Kê khai gia hạn nộp thuế doanh nghiệp; Kê khai gia hạn nộp thuế cá nhân; Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Các dịch vụ công này trên Cổng dịch vụ công Quốc gia sẽ hỗ trợ cho 4 triệu đối tượng người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID19, rút ngắn thời gian thực hiện từ 6 đến 10 ngày làm việc với từng đối tượng so với cách triển khai trực tiếp. Đồng thời, thông qua kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị sẽ hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp giám sát việc thực hiện các gói hỗ trợ của nhà nước theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/QĐ-TTg.

“Các dịch vụ này rất quan trọng. Chúng ta làm tốt vấn đề này để thúc đẩy việc hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, chính xác và hạn chế vấn đề gian lận, trục lợi chính sách”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm lưu ý các bộ, cơ quan trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải có sự kết nối, chia sẻ cũng như làm rõ vấn đề phân quyền, phân cấp giải quyết thủ tục và kiểm soát quy trình thủ tục hành chính của từng ngành.

Từ ngày 12/5/2020, sẽ có thêm 6 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ảnh: VGP

Hàng triệu đối tượng được hưởng chính sách nhanh hơn

Trong một buổi làm việc gần đây, đại diện Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) và VPCP đã giới thiệu và Demo về các dịch vụ. Theo đại diện Bộ Tài Chính, ngày 28/4, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã phối hợp với VPCP hoàn thành việc tích hợp, cung cấp dịch vụ Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia phục vụ cá nhân, tổ chức theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, nhất là các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Tính đến 16h ngày 5/5, trên hệ thống của cơ quan thuế đã nhận được hơn 78.000 đề nghị của doanh nghiệp, gần 500 cá nhân đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ tích cực tuyên truyền để các cá nhân tạo tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, không phải đến nộp trực tiếp tại cơ quan thuế.

Đối với dịch vụ hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, ông Ngô Hải Phan, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, VPCP cho biết, VPCP đã hoàn thành việc phối hợp với Bộ LĐTB&XH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng hệ thống để cung cấp dịch vụ công này trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Theo đó, quy trình giải quyết sẽ được liên thông điện tử giữa 3 cơ quan Bảo hiểm xã hội, UBND huyện và UBND tỉnh. Doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện thủ tục xin xác nhận của Bảo hiểm xã hội; giảm hồ sơ, giấy tờ do được mẫu hóa thống nhất; đồng thời, rút ngắn thời gian luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan.

Dự kiến cắt giảm ít nhất được 6 ngày làm việc so với việc thực hiện trực tiếp, giúp khoảng 3 triệu đối tượng thuộc trường hợp này được hưởng chính sách nhanh hơn.

Đối với dịch vụ hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động, VPCP đã hoàn thành việc phối hợp với Bộ LĐTB&XH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội xây dựng hệ thống để cung cấp dịch vụ công này trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Theo đó, quy trình giải quyết sẽ được liên thông điện tử giữa 4 cơ quan Bảo hiểm xã hội, UBND huyện, UBND tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội. Người sử dụng lao động chỉ cần nộp hồ sơ một lần để được giải quyết theo quy định, thay vì phải thực hiện 3 thủ tục hành chính như cách nộp trực tiếp hiện nay (ở các cơ quan: Bảo hiểm Xã hội; UBND; Ngân hàng Chính sách). Đồng thời, việc thực hiện liên thông điện tử cũng giúp rút ngắn thời gian luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan; giảm hồ sơ, giấy tờ do được mẫu hóa thống nhất.

Dự kiến cắt giảm ít nhất được 10 ngày làm việc so với việc thực hiện trực tiếp, sẽ giúp khoảng 1 triệu đối tượng thuộc trường hợp này được hưởng chính sách nhanh hơn.

Đối với tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, hiện nay, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có hệ thống nghiệp vụ cho cán bộ, công chức của ngành xử lý đối với hồ sơ của dịch vụ này khi nộp trực tiếp. Tuy nhiên, để triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang nghiên cứu để hoàn thiện hệ thống, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Đối với tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân gặp, VPCP đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thành việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống phản ánh, kiến nghị của Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về các vướng mắc trong thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Hệ thống này sẽ có sự tham gia của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam các cấp nhằm giám sát, đánh giá quá trình thực hiện của các bộ, ngành, địa phương.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, MTTQ Việt Nam đang phối hợp với VPCP để cấp tài khoản cho MTTQ các cấp thực hiện việc giám sát, đánh giá thông qua tiếp nhận, xử lý các khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện. Thông qua đây sẽ phát huy vai trò giám sát của Mặt trận cũng như vai trò giám sát của người dân.

Quy trình thủ tục phải nhanh gọn, cải cách thực sự

Cảm ơn các bộ, cơ quan đã tích cực triển khai trong thời gian qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng lưu ý các quy trình thủ tục nhanh gọn nhưng bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phải thực sự cải cách, cắt giảm giấy phép con, những rào cản không cần thiết, với nguyên tắc người dân, doanh nghiệp chỉ cần đăng nhập một lần và không phải mang giấy tờ đến từng cơ quan để làm thủ tục.

.“Với gói an sinh xã hội, nếu để 1-2 tháng không trả được hoặc người dân đi lại mấy lần không lấy được tiền hỗ trợ thì cũng không còn ý nghĩa. Chúng ta đứng trên góc độ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn để chia sẻ với họ”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 sẽ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Đây cũng là công cụ quan trọng vừa giúp các bộ, ngành thực thi chính sách vừa giúp MTTQ Việt Nam thực hiện tốt hơn hoạt động giám sát, đánh giá quá trình thực hiện của các bộ, ngành, địa phương và nắm bắt tâm tư, dư luận của nhân dân về chính sách hỗ trợ.

Phan Giang