(Chinhphu.vn) – Trong ngày đầu tiên thảo luận về kinh tế-xã hội (ngày 30/10), có 49 đại biểu phát biểu và 3 đại biểu tranh luận. Đa số ý kiến đại biểu nhất trí với báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Quốc hội.


Cụ thể, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.

Đa số ý kiến đại biểu đồng ý với báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban kinh tế của Quốc hội, cho rằng trong bối cảnh quốc tế và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 nước ta đã đạt được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đạt tương đối đồng bộ các mục tiêu tổng quát của Quốc hội đề ra.

Năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp ước đạt và vượt toàn bộ 12/12 chỉ tiêu (7 chỉ tiêu ước đạt và 5 chỉ tiêu ước vượt kế hoạch) Quốc hội giao; kinh tế vĩ mô ổn định,  tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 6,8%, lạm phát đạt dưới 3%, bội chi ngân sách đạt 3,4%, thất nghiệp dưới 4%.

Để tiếp tục duy trì những thành tựu, kết quả đạt được và bảo đảm tính bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những bất cập trong công tác xây dựng pháp luật ở một số lĩnh vực còn thiếu tính đồng bộ. Vấn đề tăng trưởng kinh tế chưa phát triển theo chiều sâu. Những khó khăn, rào cản cho phát triển nông nghiệp. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư ở một số công trình, dự án trọng điểm quốc gia. Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển. Phát triển khu vực kinh tế tư nhân, các hộ kinh doanh, khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia vào các lĩnh vực độc quyền của Nhà nước như xây dựng hạ tầng, sân bay, đường cao tốc.

Cơ chế đặc thù cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Ưu tiên đầu tư dự án cơ sở hạ tầng kết nối giữa miền núi và đồng bằng.

Nguy cơ, sự thiếu an toàn tại các cơ sở y tế, xây dựng cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập. Tình trạng ô nhiễm môi trường, quá tải trong khai thác nước ngầm, ô nhiễm nguồn nước, không khí. Tăng cường biện pháp giảm tai nạn giao thông. Quản lý chặt chẽ việc cấp phép, phát hành các ấn phẩm du lịch, điện ảnh. Xem xét lại công tác tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Môi trường xã hội và chất lượng cuộc sống của người dân. Tình trạng xâm hại trẻ em có diễn biến phức tạp. Yêu cầu phát triển văn hóa bền vững, phát huy vai trò làm chủ của người dân. Hoạt động quản lý thông tin, nhất là thông tin trên mạng xã hội. Sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, có ý kiến đại biểu còn băn khoăn về tính khả thi của mục tiêu duy trì nhịp độ tăng trưởng 6,8% vào năm 2020 trong bối cảnh kinh tế và thương mại thế giới đang giảm tốc và theo dự báo có thể tới ngưỡng suy thoái toàn cầu. Chính phủ cần chuẩn bị phương án chủ động để ứng phó với tình trạng này.

Ngoài ra, nhiều ý kiến đại biểu cơ bản đồng tình với các 12 nhiệm vụ, giải pháp lớn được nêu trong Báo cáo của Chính phủ.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các giải pháp cụ thể như: Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ; có chính sách thu hút người tài vào làm việc và cống hiến cho khu vực công; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; hoàn  thiện các quy định của pháp luật để tránh gian lận thương mại; loại bỏ thủ tục hành chính rườm rà trong môi trường kinh doanh; cải cách môi trường đầu tư kinh doanh; an toàn thông tin và an ninh mạng; giảm nghèo cho đồng bào miền núi, dân tộc thiểu số; phát triển kinh tế vùng biển, ven biển;…

Về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020, các đại biểu cơ bản tán thành với báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội.

Bên cạnh đó, có ý kiến đại biểu cho rằng chính sách thu ngân sách nhà nước còn nhiều hạn chế, việc mở rộng cơ sở thuế chưa đạt yêu cầu; chưa có công cụ hữu hiệu để tránh thất thu ngân sách nhà nước; việc rà soát các ưu đãi thuế chưa được thực hiện; việc ban hành các văn bản dưới luật thực hiện Luật thuế chưa đầy đủ; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thuế chưa thống nhất…

Trong quá trình thảo luận, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Hôm nay (31/10), Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước. Một số vị Bộ trưởng sẽ tham gia thảo luận và làm rõ một số vấn đề liên quan đến các lĩnh vực của bộ, ngành.

 Nguyễn Hoàng