(Chinhphu.vn) – Đắk Lắk cần phấn đấu thực hiện cho được mục tiêu xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh, bản sắc, là trung tâm của vùng Tây Nguyên trên tất cả các lĩnh vực.
Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, phát biểu tại Đại hội

 Sáng ngày 14/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiều mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, nổi bật kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 8,75%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách tăng mạnh; kết cấu hạ tầng chuyển biến khá.

Công nghiệp có bước phát triển mới, với mức trăng trưởng trên 10%/năm; tiềm năng, lợi thế của địa phương về năng lượng tái tạo được quan tâm, phát triển nhanh; công nghiệp chế biến phát triển đúng định hướng, nhất là việc kêu gọi đầu tư và đưa vào hoạt động các nhà máy bảo quản nông sản, chế biến cà phê.

Nông nghiệp tăng trưởng cao, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế và đời sống nông thôn; tái cơ cấu nông nghiệp đang được triển khai theo hướng ứng dụng công nghệ cao, đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết, thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất và chế biến.

Thương mại-dịch vụ duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, trong đó tỉnh đã phát huy tốt hoạt động du lịch sinh thái gắn với phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh; hình thành một số khu du lịch trọng điểm.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ rõ rệt, điển hình là công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể được bảo tồn và phát triển rộng khắp trong khi các lễ hội, di sản văn hóa phi vật thể được khai thác hiệu quả.

Công tác giảm nghèo bền vững gắn liền với các hoạt động đào tạọ nghề, giới thiệu việc làm được đẩy mạnh; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,87%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 1,65 lần so với đầu nhiệm kỳ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân có nhiều cải thiện.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, những kết quả đạt được sau 35 năm đổi mới và trong nhiệm kỳ qua là hết sức đáng tự hào, làm thay đổi rất lớn diện mạo của Đắk Lắk, mang lại cho tỉnh nhiều nguồn lực mới, tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung trong giai đoạn tiếp theo.

Đề cập đến định hướng phát triển trong giai đoạn tới, Phó Thủ tướng đề nghị Đại hội phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn riêng của tỉnh, trên cơ sở đó thảo luận sâu sắc, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu thiết thực, phù hợp, gắn phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu thực hiện cho được mục tiêu “xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, là trung tâm của vùng Tây Nguyên trên tất cả các lĩnh vực”.

Để đạt được mục tiêu trên, Phó Thủ tướng gợi ý Đắk Lắk tập trung phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, coi đây là nhiệm vụ then chốt để vừa phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, vừa giữ đất, giữ rừng, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Cần chuyển mạnh tư duy từ “sản xuất nông nghiệp” sang “làm kinh tế nông nghiệp”, tập trung đổi mới phương thức sản xuất trong nông nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, sạch, công nghệ cao.

Đắk Lắk cũng cần khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để sớm đưa tỉnh thực sự trở thành trung tâm của vùng Tây Nguyên, với tầm nhìn trở thành trung tâm của Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia và rộng hơn là Tiểu vùng Mekong.

Trong việc phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, cần ưu tiên nguồn lực đầu tư để thành phố Buôn Ma Thuột sớm trở thành trung tâm đô thị vùng Tây Nguyên, trung tâm dịch vụ, tài chính, công nghệ cao của tỉnh trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế, nhất là tài nguyên thiên nhiên, các giá trị văn hóa, lịch sử, vị trí địa lý trung tâm, nhằm tạo động lực phát triển tỉnh trong thời gian tới theo Kết luận số 67 của Bộ Chính trị.

Đồng thời, tỉnh cần chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế, để thu hút thêm nguồn lực, nâng cao sức mạnh tổng hợp, huy động tiềm năng của toàn xã hội.

Bên cạnh đó, tỉnh cần gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa-xã hội, giáo dục-đào tạo; thực hiện tốt chế độ, chính sách an sinh xã hội, người có công, thực hiện công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững, chú trọng nâng cao đời sống đồng bào dân tộc, nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa; hạn chế di dân tự do.

Đặc biệt, tỉnh cần coi trọng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ giáo dục, đào tạo, nâng cao kỹ năng lao động.

Phó Thủ tướng đề nghị Đắk Lắk gắn phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tập trung xây dựng các công trình quốc phòng, an ninh theo quy hoạch vừa bảo đảm quốc phòng, an ninh vừa phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh cũng cần chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển; quan tâm thúc đẩy tin cậy, hợp tác mọi mặt với các tỉnh giáp biên Campuchia. 

Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, Phó Thủ tướng đề nghị Đắk Lắk tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở, thực hiện tốt chế độ lãnh đạo tập thể, đi đôi với phát huy sự chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và nêu gương của người đứng đầu.

Tăng cường công tác dân vận, củng cố vững chắc mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn, bầu các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới. Đồng thời sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, xứng đáng cho ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, tham gia đóng góp vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Chấp hành khóa mới phải thực sự là một tập thể mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kỷ luật nghiêm minh, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân, Phó Thủ tướng nhấn mạnh./.

Hải Minh