(Chinhphu.vn) –  Kết quả kỳ họp thứ 8 của Quốc hội tiếp tục khẳng định hoạt động của Quốc hội ngày càng đi vào chiều sâu, đoàn kết, dân chủ, gần dân, sát với thực tiễn; đồng thời thể hiện sự chủ động, thận trọng, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như trong công tác phối hợp chuẩn bị, tiến hành kỳ họp của cả hệ thống chính trị, được cử tri và nhân dân đánh giá cao.


Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 8. Ảnh: VGP/Nguyên Hoàng

Tại phiên họp thứ 40 diễn ra vào sáng 18/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành tổng kết kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 8 do Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày khẳng định, sau 28 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, trí tuệ, đổi mới, lắng nghe và cầu thị, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã kết thúc tốt đẹp với kết quả thông qua 11 luật, bộ luật, 17 nghị quyết và cho ý kiến về 10 dự án luật khác; giám sát 1 chuyên đề, xem xét nhiều báo cáo và tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn; quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, nhân sự và một số vấn đề quan trọng khác.

Những nội dung quan trọng được Quốc hội ban hành nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với các cam kết quốc tế, kịp thời điều chỉnh những vấn đề lớn, mới phát sinh trong thực tiễn đời sống, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và tiếp tục tạo nền tảng cho đất nước phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Kết quả kỳ họp tiếp tục khẳng định hoạt động của Quốc hội ngày càng đi vào chiều sâu, đoàn kết, dân chủ, gần dân, sát với thực tiễn; đồng thời thể hiện sự chủ động, thận trọng, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như trong công tác phối hợp chuẩn bị, tiến hành kỳ họp của cả hệ thống chính trị, được cử tri và nhân dân đánh giá cao.

Công tác lập pháp được tiến hành dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Các dự án luật, bộ luật, nghị quyết trình Quốc hội thông qua được chuẩn bị tốt, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp thực tiễn, tiếp tục góp phần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, củng cố quy định về kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu Quốc hội đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, tranh luận thẳng thắn, sôi nổi, xem xét thận trọng, toàn diện trước khi biểu quyết thông qua các luật, bộ luật, nghị quyết với tỷ lệ tán thành cao.

Trên cơ sở các báo cáo của Chính phủ, ý kiến của cử tri và nhân dân, cùng với kết quả hoạt động của mình, các vị đại biểu Quốc hội với tinh thần trách nhiệm, xây dựng đã phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019. Qua quá trình thảo luận của các đại biểu, Quốc hội đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, triển khai kịp thời, linh hoạt các giải pháp của Chính phủ, các cấp, các ngành; tinh thần phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để đưa năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp hoàn thành đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội theo nghị quyết của Quốc hội, trong đó đặc biệt là kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện, nhiều lĩnh vực có chuyển biến tích cực, toàn diện. 

Đồng thời, các vị đại biểu Quốc hội cũng đưa ra các kiến nghị, giải pháp để Chính phủ tập trung chỉ đạo, điều hành, chủ động ứng phó trước những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp tiếp tục được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm theo dõi, đánh giá cao cả về nhóm vấn đề được lựa chọn cũng như chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn.

Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ đã thể hiện thái độ nghiêm túc, cầu thị, không né tránh những vấn đề khó, bức xúc, thẳng thắn nhận trách nhiệm và đưa ra nhiều cam kết để khắc phục các hạn chế, bất cập nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực phụ trách.

Về cách thức tiến hành kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, nội dung kỳ họp nhìn chung đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng và đúng quy định. Một số vấn đề quan trọng của kỳ họp đã được Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ họp để trao đổi, thống nhất; đồng thời, đã kịp thời báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị về những vấn đề lớn, trọng tâm.

Chương trình kỳ họp được bố trí hợp lý và điều chỉnh kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế.

Không khí thảo luận, tranh luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, đặc biệt là tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đại biểu Quốc hội đã tích cực tham gia phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, phong phú, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, không né tránh, chú trọng những vấn đề mà cử tri và dư luận quan tâm. Số lượng đại biểu Quốc hội vắng mặt tại các phiên họp đã giảm so với các kỳ họp trước.

Công tác phục vụ kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, thường xuyên được rà soát, kiểm tra, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của đại biểu Quốc hội. Việc phục vụ tài liệu, cung cấp thông tin tư liệu tiếp tục có cải tiến, đổi mới. Phần mềm ứng dụng tại kỳ họp tiếp tục được nâng cấp, phát huy hiệu quả, giúp đại biểu tra cứu tài liệu nhanh, kịp thời, theo dõi được tổng thể các hoạt động của kỳ họp, giảm số lượng văn bản giấy và tài liệu phải mang theo, tiết kiệm chi phí.

Công tác tuyên truyền về kỳ họp chủ động hơn, bảo đảm kịp thời, được định hướng rõ ràng, nội dung phong phú, phương thức sinh động, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri theo dõi, nắm bắt, đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ của các vị đại biểu Quốc hội và kết quả các phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp sáng 18/12. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Bên cạnh kết quả đạt được, Báo cáo tổng kết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhấn mạnh, việc tổ chức kỳ họp thứ 8 còn một số hạn chế cần tiếp tục được lưu ý rút kinh nghiệm. Cụ thể, một số nội dung trình Quốc hội có chất lượng chuẩn bị chưa cao, chậm gửi hồ sơ tài liệu. Vẫn còn tình trạng nội dung được trình bày, thảo luận công khai tại hội trường, nhưng tài liệu lại đóng dấu “Mật”, gây khó khăn, lúng túng trong sử dụng thông tin của đại biểu Quốc hội, cũng như cơ quan thông tấn báo chí. Một số chất vấn còn dài dòng, chưa rõ ý; việc thảo luận, tranh luận có lúc chưa hiệu quả. Trong việc xin ý kiến đại biểu Quốc hội về một số vấn đề quan trọng, tỉ lệ đại biểu Quốc hội tham gia ý kiến còn thấp so với tổng số đại biểu Quốc hội…

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng nêu lên một số nội dung cần quan tâm chỉ đạo trong thời gian tới, trong đó có việc chủ động, nghiêm túc hơn trong công tác chuẩn bị các nội dung của kỳ họp thứ 9 để khắc phục cho được tình trạng chậm gửi hồ sơ, tài liệu kỳ họp. Nâng cao chất lượng chuẩn bị các dự án luật, bảo đảm kỹ thuật lập pháp trước khi trình Quốc hội. Báo cáo thẩm tra cần thể hiện rõ hơn chính kiến của cơ quan thẩm tra với lý lẽ, lập luận thuyết phục để phục vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra tiếp tục tích cực chủ động phối hợp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hơn nữa chất lượng tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh dự thảo luật trước khi trình Quốc hội thông qua.

Tăng cường công tác giám sát, trong đó tập trung các vấn đề nổi cộm, được cử tri và Nhân dân quan tâm. Chú trọng hơn công tác giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, việc thực hiện lời hứa của các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành sau chất vấn.

Tiếp tục nghiên cứu đổi mới, cải tiến cách thức tổ chức để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả kỳ họp, trong đó xem xét lựa chọn những vấn đề quan trọng cần tập trung thảo luận tại hội trường để hướng đại biểu Quốc hội đi sâu vào nội dung chính sách, hạn chế tình trạng phát biểu chung chung hoặc quá nặng về những vấn đề kỹ thuật; thống nhất nguyên tắc chung cho việc tranh luận.

Tăng cường thông tin về kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội đối với những nội dung được dư luận quan tâm, chú ý. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phục vụ kỳ họp, trong đó tiếp tục chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại kỳ họp.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bày tỏ thống nhất với nội dung Báo cáo tổng kết kỳ họp thứ 8 được Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày tại phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, báo cáo được chuẩn bị đầy đủ, công phu và toàn diện, thể hiện rõ Kỳ họp thứ 8 diễn ra dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, tiếp tục có những đổi mới, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và Kỳ họp đã hoàn thành khối lượng lớn công việc đề ra, để lại dấu ấn, đáp ứng cơ bản được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước./.

                                                                                                    Nguyễn Hoàng