(Chinhphu.vn) - Trong tuần thi thứ 10, có 182.436 người dự thi với 487.140 lượt thi, 65.993 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi.

10 tỉnh, thành phố có số người tham gia dự thi đông nhất tuần 10 gồm:

TT

Tỉnh thành

Số người tham gia

Số lượt tham gia

Xếp hạng

1

Thành phố Hồ Chí Minh

22.181

42.667

1

2

Tỉnh Hà Tĩnh

21.089

80.116

2

3

Tỉnh Nghệ An

14.711

53.285

3

4

Tỉnh Lâm Đồng

9.733

12.901

4

5

Tỉnh Yên Bái

8.998

11.052

5

6

Tỉnh Lào Cai

8.319

9.400

6

7

Thành phố Hà Nội

7.983

30.896

7

8

Tỉnh Lai Châu

6.106

6.644

8

9

Tỉnh Hà Nam

4.554

7.008

9

10

Tỉnh Quảng Ninh

4.011

5.935

10

Đáp án câu hỏi tuần 10:

Câu hỏi

Đáp án đúng

Câu hỏi 1

A

Câu hỏi 2

D

Câu hỏi 3

B

Câu hỏi 4

D

Câu hỏi 5

C

Câu hỏi 6

C

Câu hỏi 7

D

Câu hỏi 8

A

Câu hỏi 9

D

Câu hỏi 10

B

Số người trả lời đúng

65.993

Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các bạn đoạt giải:

01 giải Nhất

Họ và tên

Địa chỉ

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Khổng Minh Khiến

Xã Hưng Hội – Huyện Vĩnh Lợi - Tỉnh Bạc Liêu

65993

26/05/2020 15:47:19

02 giải Nhì

Họ và tên

Địa chỉ

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Võ Minh Nhật

Phường Bình Thủy – Quận Bình Thuỷ - Thành phố Cần Thơ

65993

 

30/05/2020 07:09:19

Vi Văn Quý

 

Xã Nghi Phú - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

65993

 

30/05/2020 20:45:37

05 giải Ba

Họ và tên

Địa chỉ

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Vũ Xuân Lợi

Xã Đông Hải – Huyện Quỳnh Phụ - Tỉnh Thái Bình

65993

30/05/2020 23:02:56

Võ Thị Cẩm Tú

Phường 1 - Thành phố Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp

65994

28/05/2020 22:01:21

Võ Thị Trà

Trường mầm non Thanh Khai – Huyện Thanh Chương - Tỉnh Nghệ An

65992

 

31/05/2020 10:45:28

Phan Khắc Bách

Xã Xuân Lộc - Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh

65994

31/05/2020 11:32:55

Lữ Đức Báu

Xã Tam Quang – Huyện Tương Dương - Tỉnh Nghệ An

65995

26/05/2020 23:46:50

 08 giải Khuyến khích

Họ và tên

 

Địa chỉ

 

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

 

Nguyễn Văn Nhanh

Thị trấn Vũng Liêm - Huyện Vũng Liêm - Tỉnh Vĩnh Long

65995

27/05/2020 13:50:28

Nguyễn Thị Hồng Ngân

Ấp Chợ - Xã Lưu Nghiệp Anh – Huyện Trà Cú - Tỉnh Trà Vinh

65995

28/05/2020 22:12:38

Trần Anh Đức

Xã Thường Nga – Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh

65995

31/05/2020 10:14:44

Nguyễn Doãn Báu

 

Xóm 2 Bồng Giang-Xã Đức Giang Huyện Vũ Quang – Tỉnh Hà Tĩnh

65991

 

31/05/2020 19:28:12

Nguyễn Thị Linh

UBND xã An Lễ - Huyện Quỳnh Phụ - Tỉnh Thái Bình

65991

31/05/2020 20:05:56

Hoàng Hữu Chinh

 

UBND xã Hoằng Đạt – Huyện Hoằng Hóa – Tỉnh Thanh Hóa

65990

27/05/2020 11:00:06

Bùi Thị Thu Lan

Xã Hồng Hải - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

65996

30/05/2020 20:49:41

Lưu Thị Dung

Trường Tiểu học Vĩnh Khê - phường Mạo Khê - Thị Xã Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh

65996

01/06/2020 07:56:15

 

Câu hỏi tuần 11:

Câu 1. “Vũ khí phê phán không thể thay thế cho sự phê phán bằng vũ khí. Lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bằng lực lượng vật chất. Nhưng một khi lý luận thâm nhập vào quần chúng sẽ trở thành sức mạnh vĩ đại”, là câu nói của ai?

A. C.Mác   

B. Ph.Ăngghen

C. V.I.Lênin

D. L.Phoiơbắc

Câu 2. V.I.Lênin khẳng định: “không có lý luận cách mạng thì không thể có phong trào cách mạng”; “chỉ đảng nào được một lý luận tiền phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sỹ tiền phong”, được viết trong tác phẩm nào?

A. Chống Đuyrinh

B. Làm gì?

C. Bút ký triết học

D. Bệnh ấu trĩ “tả khuynh” trong phong trào cộng sản

Câu 3. Để nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng, đưa sinh hoạt thời sự, chính sách đi vào nền nếp, ngày 3-8-1977 Ban Bí thư đã ra Chỉ thị nào sau đây?

A. Chỉ thị số 12-CT/TW

B. Chỉ thị số 13-CT/TW

C. Chỉ thị số 14-CT/TW

D. Chỉ thị số 15-CT/TW

Câu 4. Để cải tiến công tác tư tưởng, Đại hội V của Đảng đã xác định những vấn đề nào sau đây?

A. Phải sâu sát thực tế, nhạy cảm với cuộc sống, nghiên cứu, tổng kết, phổ biến cổ vũ điển hình tiên tiến

B. Toàn Đảng phải làm công tác tư tưởng. Mọi đảng viên đều phải làm công tác tư tưởng.

C. Phối hợp tất cả các cơ quan, các ban, ngành, đoàn thể, sử dụng tất cả các công cụ thông tin, văn hóa, giáo dục… để làm công tác tư tưởng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5. Trong các năm 1977-1978, bao nhiêu cán bộ đã qua đào tạo, bồi dưỡng được điều động, bổ sung cho các tỉnh, thành phố vùng mới giải phóng để kiện toàn Ban Tuyên giáo và trường đảng các cấp?

A. Gần 1.000 cán bộ

B. Gần 2.000 cán bộ

C. Gần 3.000 cán bộ

D. Gần 4.000 cán bộ

Câu 6. Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội V của Đảng chỉ rõ những nhiệm vụ nào của công tác tư tưởng?

A. Cần khắc phục các yếu kém, phải hướng mạnh vào việc giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng cho cán bộ, đảng viên…

B. Coi trọng công tác phát triển đảng viên

C. Coi trọng việc tổ chức học tập một cách có hệ thống tư tưởng, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn Đảng…

D. Đáp án A,C

Câu 7. Cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V của Đảng về công tác tư tưởng văn hóa, năm 1983, hệ thống các trường đảng trực thuộc Trung ương được sắp xếp lại như thế nào?

A. Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, 3 trường đảng khu vực và 2 trường tuyên huấn

B. Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, 2 trường đảng khu vực và 2 trường tuyên huấn

C. Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, 4 trường đảng khu vực và 2 trường tuyên huấn

D. Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, 2 trường đảng khu vực và 3 trường tuyên huấn

Câu 8. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên mặt trận tư tưởng, ngày 28/12/1983, Ban Bí thư ban hành Quyết định nào về thành lập Ủy ban công tác tư tưởng?

A. Quyết định số 32-QĐ/TW

B. Quyết định số 33-QĐ/TW

C. Quyết định số 34-QĐ/TW

D. Quyết định số 35-QĐ/TW

Câu 9. Công tác tuyên giáo giai đoạn 1975-1985 đã thực hiện những nhiệm vụ nào sau đây?

A. Giáo dục toàn Đảng, toàn dân kiên định con đường xã hội chủ nghĩa

B. Kiên trì đấu tranh chống hữu khuynh, chủ quan, say sưa với thắng lợi, mất cảnh giác cách mạng

C. Bám sát thực tiễn, cùng các ngành phát hiện và biểu dương nhân tố mới trong kinh tế, văn hóa, xã hội…

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10. Ông từng giữ các chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước, đồng thời là nhà thơ tiêu biểu của nền thơ ca cách mạng Việt Nam với những tập thơ nổi tiếng “Từ ấy”, “Máu và hoa”, “Ra trận”… Bạn cho biết, ông là ai?

A. Nguyễn Khoa Điềm

B. Trần Hoàn

C. Tố Hữu

D. Nguyễn Đình Thi

Ban Tổ chức Cuộc thi