(Chinhphu.vn) - Chiều 24/12, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ KH&ĐT về tình hình, kết quả công tác PCTN năm 2019.
Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao Ban Cán sự Đảng Bộ KH&ĐT đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác PCTN cả trong nội bộ và trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước.

Lãnh đạo Bộ đã quan tâm chỉ đạo xây dựng nhiều văn bản để triển khai các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt xây dựng, ban hành và tham mưu Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều văn bản thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế-xã hội để PCTN... Theo đồng chí Phan Đình Trạc, đây là nội dung trọng tâm nhất, hao tiền tốn của nhất, vất vả nhất, đụng chạm nhất, khó nhất... 

Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ KH&ĐT tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, nhất là Kết luận 10-KL/TW của Bộ Chính trị, Luật PCTN, Luật Tố cáo... 

Bộ KH&ĐT tăng cường công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế-xã hội thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ để PCTN, hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”.

Lãnh đạo Bộ đẩy mạnh và quan tâm hơn nữa chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; tập trung thanh tra vào các lĩnh vực, nội dung có nhiều thông tin dư luận và nguy cơ tham nhũng cao như đấu thầu, quản lý đầu tư công...

Bộ tập trung xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp (tham nhũng vặt) trong giải quyết công việc thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc Bộ. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, đẩy nhanh tiến độ giám định, phục vụ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là đối với các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Theo TTXVN