(Chinhphu.vn) - Ngay sau Lễ bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, chiều 29/7, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo công bố kết quả của kỳ họp.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chủ trì họp báo. Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chủ trì họp báo.

Tại họp báo, ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, sau 8 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XIV đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với nội dung trọng tâm là xem xét, quyết định về tổ chức, nhân sự cấp cao của Nhà nước và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ nên việc xem xét, quyết định về công tác nhân sự là nội dung trọng tâm, có ý nghĩa to lớn đối với chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước trong suốt cả nhiệm kỳ.

Công tác nhân sự tại Kỳ họp này được thực hiện đúng quy định của pháp luật, triển khai chặt chẽ, phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ của đại biểu Quốc hội, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Kết quả bầu và phê chuẩn các chức danh cụ thể đạt tỷ lệ tán thành cao, thể hiện sự đồng thuận, được dư luận xã hội và cử tri quan tâm, ủng hộ.

Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội, 13 Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm 9 Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước; quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ; phê chuẩn việc bổ nhiệm 5 Phó Thủ tướng Chính phủ, 17 Bộ trưởng, 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; phê chuẩn danh sách 1 Phó Chủ tịch và 4 Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã thực hiện thủ tục tuyên thệ, thể hiện mạnh mẽ sự quyết tâm hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Để bảo đảm hoạt động của các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên thường trực và các Ủy viên khác của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội khóa XIV. Đây là lần đầu tiên Ủy ban thường vụ Quốc hội thực hiện thẩm quyền này theo quy định mới của Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014.

Ông Đỗ Mạnh Hùng cho biết thêm, nhân sự được bầu hoặc phê chuẩn đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ; được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua các cương vị khác nhau, có kinh nghiệm, năng lực thực tiễn, đồng thời có số lượng và cơ cấu hợp lý, có sự tiếp nối, kế thừa kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của các khóa trước và phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước.

Liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước, theo ông Đỗ Mạnh Hùng, trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước, các vị đại biểu Quốc hội đã tập trung đánh giá mặt được, chưa được, nguyên nhân những mặt đạt được cũng như những yếu kém, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, từ đó, đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp có tính đột phá, bảo đảm thực hiện thắng lợi kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả năm 2016.

Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động khó lường, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân, tình hình kinh tế-xã hội nước ta có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở mức hợp lý; lãi suất, tỷ giá tương đối ổn định. Số doanh nghiệp thành lập mới cùng với số vốn đăng ký tăng. Các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự xã hội được bảo đảm.

Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, ông Đỗ Mạnh Hùng cho biết, sau khi xem xét, đánh giá việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, nhất là những hạn chế, bất cập trong thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

Tại họp báo, ông Nguyễn Hạnh Phúc đã trao đổi, trả lời nhiều câu hỏi mà báo giới quan tâm liên quan đến công tác, chương trình giám sát của Quốc hội sau kỳ họp, nhất là giám sát trong công tác bảo vệ môi trường; việc phát huy dân chủ trong hoạt động của Quốc hội; công tác xây dựng pháp luật; những đổi mới trong thảo luận, giải trình...

Hải Hương