(Chinhphu.vn) - Sáng 12/7, tại Đồng Tháp, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm “Giải pháp thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ phải làm cho cuộc vận động mới này gắn liền với cuộc sống thực tế của người dân, hướng tới quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Ảnh: VGP/Hoàng Long

Buổi tọa đàm do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Minh Hoan chủ trì.

Tham dự có lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Liên minh HTX Việt Nam, đại biểu 12 tỉnh khu vực Tây Nam Bộ và TPHCM và TP. Cần Thơ.

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là cuộc vận động mới của Mặt trận nhằm triển khai chủ trương của Đảng, cụ thể hoá Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới (NTM). Đây là cuộc vận động lớn thể hiện sự đổi mới trong cơ chế giám sát, phản biện của Mặt trận, qua đó củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trên cơ sở kế thừa, phát huy cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” thực hiện liên tục 20 năm qua, cuộc vận động lần này có nhiều điểm mới hết sức căn bản, quan tâm về nội dung, phương thức phối hợp, tổ chức thực hiện để mỗi địa phương khi triển khai sẽ đề ra được nội dung, giải pháp tổ chức phù hợp.

Theo đó, xác định rõ Mặt trận tham gia xây dựng NTM ở các nội dung, tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về NTM như phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng góp phần thực hiện các tiêu chí về nhà ở, thu nhập, giảm nghèo, cơ cấu lao động, hình thức sản xuất. Cùng với đó là xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái góp phần thực hiện các tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa , giáo dục, y tế , văn hóa...

Trên cơ sở các nội dung cuộc vận động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các địa phương cụ thể hóa để giám sát, thực hiện hiệu quả.

Cuộc vận động này cũng là 1 trong 9 nội dung mà Mặt trận sẽ ký kết với Chính phủ thực hiện trong giai đoạn 5 năm tới.

Tại cuộc tọa đàm, nhiều mô hình hay, hiệu quả trong vận động nhân dân xây dựng NTM đã được các địa phương trong khu vực ĐBSCL chia sẻ

Nhiều ý kiến của đại biểu các tỉnh Long An, Vĩnh Long, Bến Tre, Sóc Trăng, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau đều cho rằng để cuộc vận động nhân dân xây dựng NTM, đô thị văn minh thành công thì phải bảo đảm công khai, minh bạch những khoản đóng góp của dân, để người dân thực sự thấy mình là chủ thể của cuộc vận động.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam, để xây dựng NTM thành công, vai trò của Mặt trận và các đoàn thể là rất quan trọng. Xây dựng NTM là nhằm để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, cả về vật chất và tinh thần. Nhưng để hiệu quả thì với từng tiêu chí cụ thể, Mặt trận triển khai phù hợp với vai trò vận động của mình. Ví dụ về kinh tế, không chỉ là sản xuất mà còn là vấn đề chuyển dịch cơ cấu lao động…

Một vấn đề được Thứ trưởng Trần Thanh Nam nêu đó là chương trình xây dựng NTM vừa qua lại có chuyện huy động quá sức dân, đây là vấn đề mà Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng NTM đang tập trung chỉ đạo giải quyết. Vì vậy, rất mong Mặt trận các cấp giám sát việc huy động người dân cũng như thực hiện chính sách xây dựng NTM.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Minh Hoan cho rằng xây dựng NTM rất cần phát huy nội lực từ người dân. Nội lực ấy không chỉ là phần hữu hình có thể "đong - đo - đếm" được như đất đai, ngày công, kinh phí, mà quan trọng hơn là phần vô hình - tính tự quản, tự lực, tự chủ, tinh thần hợp tác của chính người dân. Vì thế, chúng ta phải biết khơi gợi và có cơ chế để người dân tham gia bàn bạc, quyết định những công việc liên quan đến cuộc sống thiết thân của họ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trao đổi ý kiến với các đại biểu. Ảnh: VGP/Hoàng Long
Kết luận buổi tọa đàm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, cuộc vận động mới mà Mặt trận phát động chính là kế thừa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã thực hiện liên tục 20 năm qua, nay sẽ cập nhật thêm một số nội dung, thêm phương thức mới để phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận với chính quyền địa phương và các đoàn thể để thực hiện có hiệu quả, thực chất và gắn liền với chương trình xây dựng NTM. Đặc biệt cuộc vận động mới này phải gắn liền với cuộc sống thực tế của người dân, hướng tới những quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Trong tháng 8/2016, Mặt trận sẽ trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động này. Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ có Nghị quyết liên tịch về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Ngọc Quang