(Chinhphu.vn) - Ngày 30/11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo, làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, công tác phòng, chống tham nhũng trong cả nước đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, rõ nét thông qua việc tập trung chỉ đạo công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, không có vùng cấm, ngoại lệ. Công tác cán bộ, cải cách hành chính, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và các giải pháp phòng ngừa được chú trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

“Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong triển khai công tác phòng, chống tham nhũng của Hội Nông dân Việt Nam, ông Trần Thanh Mẫn đánh giá, các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội đã nghiêm túc thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm trong hoạt động quản lý, điều hành gắn với thực hiện quy chế dân chủ, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, Hội Nông dân Việt Nam đã có nhiều hoạt động, việc làm cụ thể, hiệu quả thiết thực nhằm phòng ngừa tham nhũng, lãng phí thông qua việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; các quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nội dung cán bộ, hội viên, nông dân tham gia phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị định 47 của Chính phủ.

Ông Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc Đảng đoàn Hội Nông dân duy trì đường dây nóng trên Cổng Thông tin điện tử của Trung ương Hội để tiếp nhận cuộc gọi của cán bộ, hội viên, nông dân phản ánh; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả quan trọng, toàn diện, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, làm cản trở sự phát triển kinh tế-xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam cần thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát, thanh tra và tự kiểm tra, giám sát nhất là các đơn vị, địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; vừa kiên quyết xử lý tham nhũng nhưng vừa phát huy nhân tố tích cực trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu công tác phòng, chống tham nhũng phải được tiến hành ở tất cả các cấp Hội, thực hiện đồng bộ các biện pháp theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cùng với đó phải công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; chú trọng nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ; thực hiện hiệu quả các nghị quyết, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Báo cáo kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 tại Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam nêu rõ, trong 9 tháng năm 2020, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội đã tích cực chỉ đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội nghiêm túc thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm trong hoạt động quản lý, điều hành gắn với thực hiện Quy chế dân chủ.

Năm 2020, Hội Nông dân Việt Nam đã có nhiều hoạt động, việc làm cụ thể, hiệu quả thiết thực nhằm phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được Đảng đoàn Hội Nông dân quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy hiệu quả.

Một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện khá quyết liệt, trọng tâm như: Xây dựng và thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn trong cơ quan tổ chức, đơn vị; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức viên chức; công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động các cơ quan, đơn vị; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; minh bạch tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bên cạnh đó, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nhất là trong công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện nghiêm, vừa tăng cường được vị trí, vai trò của người đứng đầu đồng thời giúp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng. Trong năm 2020, Trung ương Hội và các cấp Hội không có trường hợp nào bị xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.../.

Theo TTXVN