(Chinhphu.vn) – Ngày 28/8, phát biểu tại Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 ngành tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ Tài chính trong nhiệm kỳ tới là rất to lớn, nặng nề. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng bày tỏ tin tưởng sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tốt truyền thống đoàn kết, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, Bộ Tài chính đã thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ thành các chính sách tài chính ngân sách. Kịp thời nghiên cứu bổ sung, sửa đổi hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách nhà nước theo nguyên tắc thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hỗ trợ tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Đại hội. Ảnh:VGP.

Cơ cấu thu ngân sách nhà nước ngày càng bền vững, quy mô thu ngân sách tăng 1,6 lần so với giai đoạn 2011-2015, bình quân đạt 24,5% GDP trong đó thu từ phí, lệ phí đạt khoảng 20,5% GDP, vượt mục tiêu đề ra.

Về kết quả trong công tác xây dựng Đảng, Ban Cán sự Đảng đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy phân công trách nhiệm trong việc quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là những Nghị quyết quy định quan trọng ảnh hưởng đến công tác tài chính ngân sách.

Đảng ủy đã thực hiện tốt các công việc trong bổ nhiệm, quy hoạch, điều động nhân sự cơ quan theo chủ trương của Ban cán sự Đảng. Kết quả đánh giá giữa nhiệm kỳ của tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, thường vụ Đảng ủy đạt tín nhiệm rất cao. Đội ngũ cán bộ Đảng viên hằng năm được đánh giá hoàn thành tốt, hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các đại biểu dự Đại hội bám sát các quy định của Trung ương, đặc biệt là Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị để xem xét lựa chọn bầu vào cấp ủy những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, vị trí công tác; đặc biệt phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu về năng lực lãnh đạo, có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, uy tín cao, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học và cán bộ chuyên trách công tác đảng; có tầm nhìn, tư duy chính trị sâu sắc; cương quyết không để lọt vào cấp ủy những đồng chí có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết.          

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng, điều hành công việc theo nghị quyết và các chương trình, kế hoạch công tác, bảo đảm đúng tiến độ; đề cao vai trò trách nhiệm của thường trực, thường vụ, các cấp ủy Đảng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu. Ảnh:VGP.

Đồng thời, để tăng cường phối hợp giữa cấp ủy Đảng với Thủ trưởng chuyên môn các cấp, tập trung lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị gắn với làm tốt công tác Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 28/8, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhận định cơ bản nhất trí với Báo cáo chính trị, các báo cáo trình tại Đại hội và các báo cáo tham luận của các đại biểu trình bày tại Đại hội.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu. Ảnh:VGP.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự và lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

Trong đó đã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ có hiệu quả các nghị quyết quan trọng của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ có liên quan đến tài chính - ngân sách nhà nước như: Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị tường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả…

Bên cạnh đó, trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy đã triển khai đồng bộ, quyết liệt và đạt hiệu quả trên các mặt công tác. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội XII của Đảng bộ Khối…

“Bên cạnh những thành tích mà Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm cần được khắc phục trong nhiệm kỳ mới, tôi cơ bản đồng tình với nhận định và đánh giá của các đồng chí. Tôi đề nghị ngay sau Đại hội này, Ban chấp hành khóa mới cần tiếp thu, hoàn thiện, và có các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã nêu”, đồng chí Lại Xuân Lâm nhấn mạnh.

Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính. Ảnh:VGP.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-025, đồng chí Lại Xuân Lâm cho rằng Đảng bộ Bộ Tài chính cần chú trọng tới một số nội dung:

Một là, trong những năm tới cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, những thành tựu của cách mạng công nghệ lần thứ 4, yêu cầu của hội nhập quốc tế. Đồng thời, sự chống phá của các thế lực thù địch ngày càng quyết liệt, sự kéo dài và những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, những diễn biến phức tạp và khó lường của tình hình trong nước và thế giới tạo ra những thời cơ thuận lợi, xen lẫn khó khăn, thách thức và đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, phức tạp đối với ngành Tài chính.

Do đó, yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành Tài chính phải có trình độ chuyên môn giỏi, bản lĩnh chính trị vững vàng. Vì vậy, đề nghị Đảng ủy Bộ Tài chính cần phải phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, đảng viên được học tập nâng cao trình độ mọi mặt, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy các cấp để có thể đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao của toàn Ngành.

Thứ hai là, Ban chấp hành Đảng bộ và cấp ủy trực thuộc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể cấp ủy, của từng cấp ủy viên và của mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện các quy định của Đảng về nêu gương một cách thiết thực, hiệu quả nhất. Đồng thời, tích cực phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ chi bộ, cơ quan, đơn vị và trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Ba là, thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, để Đảng bộ thực sự trở thành hạt nhân chính trị, giữa vững và phát huy hiệu quả vai trò của cấp ủy trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trước hết cần nâng cao nhận thức của từng cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Bốn là, tăng cường hơn nữa sự phối hợp có hiệu quả giữa Đảng ủy và Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ; giữa các cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thông qua việc ban hành quy chế phối hợp công tác, trong đó, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác nhằm tiếp tục phát huy sự đồng thuận, thống nhất cao trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong công tác xây dựng Đảng.

Các Đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội. Ảnh:VGP.

Năm là, tăng cường công tác quản lý đảng viên cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Trong đó, quan tâm giám sát thật tốt viêc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là trong lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực tham nhũng.

“Bộ Tài chính cần tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp và Quy chế dân chủ cơ sở; thường xuyên nắm bắt, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh về tư tưởng của cán bộ, đảng viên ngay từ chi bộ”, đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị.

Thực hiện đúng Quy chế bầu cử trong Đảng, Đại hội đã bầu 29 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp đó, Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXV đã họp phiên thứ nhất bầu đồng chí Tạ Anh Tuấn - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính giữ cương vị Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính và 02 đồng chí làm Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Tài chính,và bầu ra Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 10 đồng chí; Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ Tài chính gồm 7 đồng chí.

Anh Minh