(Chinhphu.vn) - Ngày 9/9, tỉnh Nam Định tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo tỉnh Nam Định; các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cùng hơn 350 điển hình tiên tiến tham dự Đại hội.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội - Ảnh: TTXVN
Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Nam Định; đánh giá cao những kết quả, thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh những năm qua. 

Phân tích những khó khăn, thách thức trong thời kỳ mới và chỉ rõ những tác động tiêu cực của dịch COVID-19 đến mọi mặt của đời sống xã hội, Phó Chủ tịch nước lưu ý, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp tỉnh Nam Định cần tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả hơn nữa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng thi đua yêu nước và tấm gương thi đua mẫu mực của Bác Hồ.

Thời gian tới, Nam Định tập trung triển khai sâu rộng các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, hiếu học và sức mạnh đại đoàn kết, huy động hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực về con người để phát triển nhanh, bứt phá hơn nữa trên các lĩnh vực.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút đầu tư các dự án lớn, công nghệ cao; chú trọng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu; phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội. Tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa Nam Định trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho UBND tỉnh Nam Định vì những thành tích xuất sắc trong năm 2019. Ảnh: TTXVN

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác thi đua khen thưởng phải bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Việc phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng phải có tính nêu gương thực sự. Các địa phương, đơn vị chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, doanh nhân, học sinh, sinh viên...

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2020-2025 đặt mục tiêu đạt hiệu quả thiết thực, phù hợp với từng địa phương, đơn vị, từng phần việc, nhiệm vụ của mỗi người nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Nam Định phấn đấu đến năm 2025, tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh 2020) tăng bình quân 8,5-9,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người trên 100 triệu đồng/người/năm; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%. Tỉ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội giảm xuống dưới 0,15% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025). Tỉnh có 50% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Hải Hậu được công nhận huyện nông thôn mới kiểu mẫu...

Để đưa Nam Định trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đề nghị, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong tỉnh thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động gồm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” với mục tiêu cụ thể, thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn địa phương.

Tại Đại hội, UBND Nam Định đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Mười tập thể thuộc tỉnh Nam Định được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Nam Định năm 2019.

Dịp này, 5 tập thể, 10 cá nhân của tỉnh Nam Định có nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh, khuyến học khuyến tài, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Nam Định đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

theo TTXVN