(Chinhphu.vn) – Chiều 5/3, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tạp chí Cộng sản tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa 2 cơ quan.


Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Trước sự chứng kiến của Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Nie Kđăm và Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn đã ký kết chương trình phối hợp công tác giữa 2 cơ quan giai đoạn 2020 – 2025.

Mục đích phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của mỗi cơ quan trên cơ sở thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tạp chí Cộng sản.

Trao đổi thông tin hai chiều, chia sẻ kinh nghiệm công tác, trước hết là công tác xây dựng đảng giữa hai cơ quan.

Mở rộng uy tín, ảnh hưởng của mỗi cơ quan thông qua những nội dung chương trình phối hợp cụ thể.

Nội dung phối hợp gồm: Phối hợp tổng kết nghiên cứu lý luận và thực tiễn về kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, góp phần bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đề xuất tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo đột phá cho doanh nghiệp nhà nước phát triển bền vững.

Phối hợp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc kinh tế nhà nước nói chung, doanh nghiệp nhà nước nói riêng; khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước và vị trí của các doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phối hợp tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương, nhất là những mô hình mới, cách làm sáng tạo về xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới công nghệ, hội nhập quốc tế, bảo đảm đời sống người lao động, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

Phối hợp tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện quy định nêu gương; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại mỗi cơ quan.

Phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm, tổ chức các sự kiện mang ý nghĩa thực tiễn, chính trị, xã hội có tính thời sự.

Về cơ chế phối hợp, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ động cung cấp thông tin về các nội dung mới, quan trọng, nổi bật trong hoạt động của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy trực thuộc. Chủ trì xây dựng kế hoạch tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm hay của các đơn vị thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tạp chí Cộng sản chủ trì xây dựng kế hoạch tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về các nội dung hai cơ quan cùng quan tâm.

Chủ động tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương, chú trọng các nội dung mới, quan trọng gắn với quảng bá hình ảnh, vị thế, vai trò của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tích cực tham gia các sự kiện của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương để tuyên truyền, quảng bá. Phân công biên tập viên theo dõi công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương…

Ảnh: VGP.Nguyễn Hoàng

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tạp chí Cộng sản thống nhất chương trình phối hợp công tác cụ thể năm 2020 là: viết bài nghiên cứu tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương; quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng tổ chức hội thảo khoa học: “Khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho doanh nghiệp nhà nước phát triển bền vững”. Quảng bá một số sản phẩm thương mại, dịch vụ của các doanh nghiệp trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin về hoạt động của mỗi cơ quan. Mời đại diện của mỗi cơ quan dự họp có nội dung liên quan đến Chương trình phối hợp công tác. Đồng phối hợp tổ chức Chương trình tình nguyện “Tết ấm yêu thương”, thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo; tặng quà tết cho nhân dân vùng gặp khó khăn của các tỉnh biên giới, hải đảo…

Nguyễn Hoàng