(Chinhphu.vn) - Đến nay, với sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của các tiểu ban phục vụ Đại hội và các đơn vị liên quan, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng các điều kiện để Đại hội diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Tổng duyệt chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Diễn ra từ ngày 11-13/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, ghi dấu chặng đường phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực, đồng thời mở ra thời kỳ phát triển mới, xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững.

Sau khi lấy ý kiến góp ý của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân, của các ban, Bộ, ngành Trung ương và được Bộ Chính trị cho ý kiến, Tiểu ban Văn kiện đã nhanh chóng tiếp thu và hoàn thiện Dự thảo Văn kiện Đại hội. Đối với công tác nhân sự, đã chủ động chuẩn bị thực hiện bám sát chỉ đạo của Trung ương một cách nghiêm túc, chặt chẽ, từ khâu rà soát, nhận xét, đánh giá cán bộ, xây dựng các tiêu chuẩn chức danh, đến đảm bảo số lượng, cơ cấu với phương châm “động”, “mở”.

Theo đó, các nội dung về công tác tổ chức Đại hội, trọng tâm là công tác chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự đã được Bộ Chính trị duyệt, đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về công tác phục vụ Đại hội, cùng với đảm bảo phần lễ tân, khánh tiết theo quy định, các điều kiện về điện, nước, phương án y tế, phòng chống dịch COVID – 19 và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng đã được Tiểu ban Tổ chức - Phục vụ và các cơ quan liên quan xây dựng các phương án cho từng trường hợp cụ thể.

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Dự án Đường Bắc Sơn kéo dài.

Công tác tuyên truyền trực quan được đẩy mạnh. Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội cũng đã đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị, hạ tầng Internet ổn định để các cơ quan báo chí kịp thời phản ánh, đăng tải các thông tin về Đại hội đến với khán, thính giả và nhân dân một cách nhanh nhất, đầy đủ nhất. 3 công trình chào mừng Đại hội cũng đã cơ bản hoàn thành. Riêng Dự án Đường Bắc Sơn kéo dài đã được thông tuyến và gắn biển chào mừng trước thềm Đại hội.

Phát biểu tại buổi tổng duyệt chương trình Đại hội vào tối ngày 8/10 vừa qua, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các Tiểu ban phục vụ Đại hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến tham gia góp ý tại chương trình tổng duyệt. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, tập trung rà soát, hoàn tất các nội dung công việc, đảm bảo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra thành công, trang trọng, an toàn, tiết kiệm.

Qua đó, tạo khí thế mới để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn phấn khởi bước vào nhiệm kỳ mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, phấn đấu đưa Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của Khu vực Trung du miền núi phía Bắc và Vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

Trần Trang