(Chinhphu.vn) – Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào chiều 11/11.


Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn ĐBQH và giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng.

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành thủ tục miễn nhiệm chức vụ đối với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ đối với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng để làm nhiệm vụ khác, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức điện tử.

Kết quả có 458/458 đại biểu tham gia biểu quyết (100%) tán thành thông qua Nghị quyết.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, qua tổng kết nhiệm kỳ XIV, Quốc hội đánh giá cao kết quả thực nhiệm vụ của Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và Thống đốc Lê Minh Hưng trên hai lĩnh vực công tác quan trọng là khoa học, công nghệ và tiền tệ, tín dụng ngân hàng; tin tưởng ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được phân công.

Nguyễn Hoàng