(Chinhphu.vn) – Trong hai ngày 24 và 25/6, Đảng bộ huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình và lãnh đạo tỉnh Hà Giang tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ huyện Quản Bạ khóa mới - Ảnh: Báo Nhân dân
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Quản Bạ đã hoàn thành đạt và vượt 100% các chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó, có một số trọng tâm: Thu ngân sách trên địa bàn đạt 100 tỷ đồng, tỉ lệ che phủ rừng đạt trên 60%, thu hút hơn 90.000 lượt khách du lịch, duy trì và xây dựng được 18 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỉ lệ giảm nghèo đạt 6%/năm, tỉ lệ hộ nghèo hiện còn 33,52%; thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/người/năm.

Các tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp từng bước được khai thác; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được tăng cường đầu tư. Diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng đổi mới; chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt và hoàn thành trước kế hoạch với 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; chương trình quy tụ dân cư, phòng chống lụt bão, thiên tai có nhiều cách làm sáng tạo. Bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường; quan hệ đối ngoại, hợp tác được đẩy mạnh. Công tác xây dựng đảng có sự chuyển biến tích cực; nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tham gia đóng góp gần 87.000 ngày công lao động, hiến trên 61.000 m2 đất cho xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Quản Bạ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, trên quan điểm phát triển để ổn định, ổn định để phát triển, đề nghị huyện tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, cần tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông, lâm, dược liệu gắn với công nghiệp chế biến nhằm gia tăng giá trị, khai thác lợi thế khác biệt gắn với phát triển du lịch. Cùng đó là xây dựng thương hiệu hàng hóa, tìm kiếm mở rộng thị trường, đa dạng hóa các hình thức kinh doanh với các chính sách phù hợp, trong đó phát huy vai trò “bà đỡ” của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thứ hai, vận động và thực hiện tốt các chính sách dân tộc, giảm nghèo đa chiều và bền vững, xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu là cơ bản cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thứ ba, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên, xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội. Giải quyết 3 vấn đề nêu trên, huyện sẽ có kinh tế phát triển, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị đại hội tập trung trí tuệ, thảo luận, đánh giá nghiêm túc những mặt được, chưa được trong nhiệm kỳ qua, từ đó đề ra định hướng phát triển phù hợp, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Trong ngày 24/6, Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào BCH khóa mới. BCH khóa mới sẽ họp để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra khóa mới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội - Ảnh: Báo Đồng Nai

Ngày 24/6, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và nhiều cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai là đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chọn để tiến hành đại hội điểm, rút kinh nghiệm cho đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh. 

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai hiện có 72 tổ chức cơ sở đảng, với 5.755 đảng viên (tăng 1.028 đảng viên so năm 2015). Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII đề ra. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng chuyển biến rõ nét; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao. Ngoài ra, các cấp ủy cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính ở từng đơn vị; giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, giải quyết thủ tục hành chính tinh gọn, hiệu quả, mang lại sự hài lòng cho người dân.

Đối với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao ý thức tự học, tu dưỡng rèn luyện, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có gần 1.000 lượt tập thể, cá nhân của Đảng bộ được tuyên dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên.

Theo đồng chí Hoàng Thị Bích Hằng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm kỳ qua còn một số cấp ủy có lúc, có việc chưa sâu sát, kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khó khăn, phức tạp ở đơn vị mình, chưa thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, để xảy ra sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và quản lý kinh tế.

Một trong những nhiệm vụ chính trong nhiệm kỳ 2020-2025 được Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai xác định là tập trung lãnh đạo phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý tại các cơ quan, đơn vị trong khối về thực hiện nhiệm vụ được giao. Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, tăng cường đoàn kết thống nhất trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức.

Theo chương trình, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai sẽ diễn ra đến ngày 25/6.

Nguồn: Báo Nhân dân