(Chinhphu.vn) - Sáng  26/6, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND TP. Đà Nẵng.


Tổ công tác làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại Đà Nẵng. Ảnh: VGP/Thế Phong

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng cho biết, Thành ủy, UBND TP. Đà Nẵng đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các văn bản của Trung ương. Thành phố cũng đã ban hành các văn bản chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. 

Sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng với việc phát huy hiệu quả vai trò, nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Biên chế công chức, số lượng người làm việc của Đà Nẵng nằm trong chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc được Bộ Nội vụ giao, thẩm định.

Về tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW đối với khối hành chính, tổng số biên chế công chức phải tinh giản đến năm 2021 là 203 chỉ tiêu. Đến nay, Đà Nẵng đã cắt giảm 137 biên chế công chức; trong 2 năm 2020-2021, Thành phố cần phải tinh giản 66 biên chế.

Đối với khối sự nghiệp công lập, tổng số biên chế sự nghiệp phải tinh giản đến năm 2021 là 1.974 chỉ tiêu. Do chuyển sang cơ chế tự chủ, cơ chế đặt hàng và thực hiện thu hồi theo lộ trình tinh giản biên chế, nên số lượng người làm việc tại các đơn vị giảm 1.857 người so với năm 2015, đạt 94% chỉ tiêu tinh giản đến năm 2021.

Về sắp xếp cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tính đến hết năm 2018 đã giảm 1 tổ chức hành chính trực thuộc UBND Thành phố; sắp xếp 45 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 26 đơn vị sự nghiệp công lập (ngoài ra đang cổ phần hóa 3 đơn vị sự nghiệp công lập, dự kiến hoàn thành trong năm 2019); giảm 109 đơn vị cấp phòng (hành chính là 18 phòng, sự nghiệp là 91 phòng).

Công tác tuyển dụng công chức, viên chức bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp cơ bản được thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít công chức khi bổ nhiệm còn thiếu điều kiện về trình độ lý luận, quản lý nhà nước.

Về số lượng cấp phó trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập cơ bản bảo đảm đúng quy định. Một số ít đơn vị có số lượng cấp phó nhiều hơn quy định, Thành phố đang tìm phương án giải quyết trong năm 2019.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, Thành phố luôn chú trọng cải cách công vụ công chức, phục vụ tốt nhất nhu cầu người dân, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt mức cao. Tuy nhiên, thời gian qua vẫn có một số vi phạm xảy ra, làm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua thanh tra, kiểm tra cũng đã khắc phục được những sai phạm.

Qua tổ công tác, Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng giải quyết những vướng mắc khó khăn của Thành phố trong quản lý công chức, viên chức; công tác tổ chức, bộ máy và quản lý biên chế như trong báo cáo với Tổ công tác.


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP/Thế Phong

Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng chỉ ra một số hạn chế của Đà Nẵng, đó là: Vai trò tham mưu của các cơ quan chuyên môn trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, UBND Thành phố và các sở, ngành cần rút kinh nghiệm để không xảy ra những sai sót trong thời gian qua. Đề nghị Đà Nẵng bám sát các quy định của Đảng và Nhà nước để triển khai thực hiện về tổ chức cán bộ, cơ chế, chính sách đúng quy định.

Việc thực hiện Kết luận số 43 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, Đà Nẵng vẫn còn xảy ra sai sót trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, do đó, cần xem xét lại năng lực tham mưu của các cơ quan chuyên môn. Sử dụng biên chế chưa hết nhưng vẫn sử dụng hợp đồng làm công tác chuyên môn là không đúng quy định.

Ngoài ra, Đà Nẵng chưa chủ động phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; số liệu báo cáo chưa nhất quán với số liệu của Bộ Nội vụ; báo cáo cũng chưa nêu rõ việc khắc phục hạn chế theo kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ.

Để giải quyết các vấn đề trên, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Thành ủy, UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 và các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đề án văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847 của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để phấn đấu hết năm 2019 phải thanh tra, kiểm tra 100% các đơn vị; khắc phục những hạn chế theo các kết luận của các cơ quan Trung ương.

UBND Thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ điều chỉnh đề án vị trí việc làm của các cơ quan hành chính; tuyển dụng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Sở Nội vụ sớm tham mưu giúp UBND Thành phố phê duyệt đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiêp.

UBND Thành phố chỉ đạo sử dụng biên chế công chức, viên chức đúng quy định và chấm dứt sử dụng hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, giao tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị UBND TP. Đà Nẵng tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND Thành phố ban hành để phù hợp với các quy định của Trung ương; báo cáo rõ hơn về chính sách thu hút nguồn nhân lực để Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có giải pháp và tổ chức thực hiện bảo đảm khoa học, thống nhất và đạt hiệu quả cao.

“Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan thực hiện tốt công tác tiếp công dân để ổn định tình hình chính trị và phát triển kinh tế-xã hội tốt hơn”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị.

Thế Phong