(Chinhphu.vn) - Mặc dù công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trong thời gian qua luôn được chú trọng và đã đạt nhiều kết quả nổi bật, nhưng tiến độ và chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nhìn chung vẫn chưa được như mong muốn, nhiều văn bản và đề xuất chính sách vẫn gây những tranh cãi, thậm chí phản ứng từ phía người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Trước tình hình trên, ngày 19/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3/2019, trong đó nhấn mạnh: Thể chế, pháp luật cần thể hiện sâu sắc tinh thần đổi mới, các bộ, cơ quan ngang bộ phải coi việc rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực được phân công là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; kịp thời phát hiện và xử lý các quy định trái pháp luật, không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội.

Để nhìn nhận rõ hơn về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian qua, trong đó đi sâu phân tích những bất cập, tồn tại còn thấy ở nhiều quy định pháp luật, thậm chí trái luật, cài cắm lợi ích đồng thời ghi nhận kiến nghị, đề xuất của các chuyên gia, nhà quản lý về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật, đưa Nghị quyết chuyên đề về xây dựng pháp luật của Chính phủ sớm đi vào thực tiễn, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức cuộc tọa đàm với chủ đề “Văn bản ban hành phải vì cuộc sống”.

Khách mời tọa đàm là ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp; ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. 

Cuộc tọa đàm sẽ diễn ra vào lúc 14h30, thứ Ba, ngày 23/4/2019 tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; được truyền hình trực tuyến tại địa chỉ chinhphu.vn. Quý vị quan tâm có thể gửi câu hỏi tới doithoai@chinhphu.vn hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng 08048113./.

 Cổng TTĐT Chính phủ