(Chinhphu.vn) - Sáng nay (7/8), Đoàn Công tác của Ban Bí thư do ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương để đôn đốc, chỉ đạo tình hình thực hiện Chỉ thị 35 và Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị; công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng và công tác cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tạp chí Xây dựng Đảng
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao những thành tích của Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, với đặc điểm là đảng bộ lớn, đông đảng viên, có phạm vi hoạt động rộng cả trong và ngoài nước, nhiều đảng viên giữ trọng trách quan trọng của Đảng và Nhà nước, thời gian qua, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã bám sát Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, tình hình thực tiễn, đặc thù của Đảng ủy Khối để tổ chức triển khai chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp với những ưu điểm rất cơ bản như: Báo cáo chính trị ở các cấp được chuẩn bị tương đối công phu, kỹ lưỡng, sát thực tế; nhân sự được chuẩn bị theo quy trình 05 bước bảo đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, công tâm và bảo đảm số dư theo quy định; việc đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội cấp trên và văn kiện trình Đại hội XIII có trách nhiệm, chất lượng, sâu sắc, xuất phát từ thực tiễn.

Trong tình hình hiện nay, để hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm đúng tiến độ, nâng cao chất lượng, Đảng ủy Khối cần khắc phục hiệu quả những hạn chế, bất cập như công tác nắm tình hình, công tác tư tưởng cán bộ, đảng viên, công tác quản lý cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát. Cơ cấu, tiêu chuẩn nhân sự phải đúng quy định và bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ. Đại hội các cấp lần này phải tiếp tục đặt trọng tâm vào công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; kiên quyết chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính tiền phong, gương mẫu trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực để không mất tài sản của Nhà nước, không mất cán bộ, không mất niềm tin của Nhân dân với Đảng. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương. Chủ động xây dựng các phương án phù hợp để bảo đảm hoàn thành việc tổ chức Đại hội đúng Quy định, đúng Điều lệ Đảng trong điều kiện dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.