(Chinhphu.vn)- Tiếp tục chuyến công tác tại Kon Tum, sáng 31/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và việc triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum. Ảnh: VGP/Dương Nương

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Kon Tum, Đảng bộ tỉnh có 14 đảng bộ trực thuộc, với hơn 28.940 đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là giải pháp quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được hơn 5.850 đảng viên, đạt hơn 117% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đề ra, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên hơn 28.940 đảng viên; giữ vững 756/756 thôn, tổ dân phố có tổ chức Đảng.

Về công tác xây dựng hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng trong toàn hệ thống chính trị…

Về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Đến ngày 28/5/2020, có 476/660 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức xong đại hội, đạt hơn 72%; Đảng bộ huyện Ia H’Drai đã tổ chức thành công đại hội điểm cấp huyện. Công tác chuẩn bị Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 đang được thực hiện  bảo đảm kế hoạch.

Về tình hình KT-XH của tỉnh, tổng sản phẩm (GRDP) 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 6.110 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được đổi mới, trong 6 tháng đầu năm đã thu hút 11 dự án với tổng vốn đăng ký trên 4.210 tỷ đồng. Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Quan hệ hợp tác với các địa phương trong khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia tiếp tục được củng cố và đạt kết quả tích cực.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính bày tỏ ấn tượng với việc phát triển khá toàn diện của tỉnh Kon Tum trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, nổi bật là tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí đề nghị thời gian tới tỉnh Kon Tum chủ động nghiên cứu, nhận diện rõ thế mạnh, tiềm năng để có nhiều biện pháp, giải pháp, cơ chế phát huy lợi thế tại chỗ để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đổi mới về cơ chế, có chính sách phù hợp thực tế, nhằm năng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và đột phá đi lên.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đảng bộ tỉnh Kon Tum tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên; tăng cường chỉ đạo công tác giám sát, kiểm tra thường xuyên; giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng và biết phát huy trí tuệ của tập thể các cấp ủy về thực thi nhiệm vụ, chức trách, nhiệm vụ được giao.

Làm tốt công tác tổ chức cán bộ; phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ lãnh đạo; cán bộ phải thực hiện nghiêm nguyên tắc phê bình và tự phê bình; khiêm tốn học hỏi, lắng nghe, gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và thấu hiểu nhân dân.

Tỉnh cần tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương, để góp phần xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp. Thực hiện công tác cán bộ theo đúng tinh thần Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”./.

Dương Nương