(Chinhphu.vn) – Ngày 12/7 tại phiên họp lần thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2017 và dự kiến điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Đánh giá tình hình xây dựng luật pháp lệnh thời gian qua, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Lê Minh Thông cho biết tổng số các dự án thuộc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XIII là 158 dự án.

Quốc hội đã thông qua Hiến pháp năm 2013; 107 luật, bộ luật; 1 nghị quyết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 9 pháp lệnh và 3 nghị quyết; hầu hết các dự án còn lại đã được đưa vào chương trình năm 2016 và được đề nghị đưa vào Chương trình năm 2017.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan có thẩm quyền cần đề cao nhiệm vụ xây dựng pháp luật, thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, thi hành Hiến pháp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong hoạt động của cơ quan mình; tập trung đầu tư nhân lực, vật lực và các điều kiện khác cho công tác xây dựng pháp luật; tổ chức nghiên cứu, tổng kết thi hành pháp luật, khảo sát thực tiễn, xây dựng dự thảo văn bản bảo đảm tiến độ và chất lượng của dự án luật, pháp lệnh.

Năm 2016: Bổ sung 5 dự án vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ, đề nghị của các cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và ý kiến của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 đối với 7 dự án luật, 2 dự án pháp lệnh, 1 dự thảo nghị quyết.

Theo đó, bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 các dự án: Nghị quyết của Quốc hội về bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 2 theo quy trình tại một kỳ họp); Luật Quy hoạch (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2); Pháp lệnh Án phí, lệ phí Tòa án (trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 11/2016); Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công (trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 11/2016); chuyển Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ thành Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2); rút khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 các dự án: Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi); Luật Chứng thực; Luật Biểu tình; Luật về máu và tế bào gốc; Luật Quốc phòng (sửa đổi) (chuyển sang chương trình 2017 cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4).

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần ưu tiên đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 các dự án luật, pháp lệnh nhằm thể chế hoá kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng được nêu trong các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa (IX) về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 các dự án luật, pháp lệnh nhằm tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp; thực hiện các cam kết quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do (FTA), Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế- xã hội, yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và điều kiện thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 gồm 29 dự án luật và 1 dự án nghị quyết của Quốc hội. Trong đó, thống nhất Luật Hành chính công sẽ đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; chưa bổ sung dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia vào chương trình.

* Cũng trong ngày 12/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất dự kiến nội dung giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2017 trình Quốc hội.

Cụ thể, chương trình  giám sát của Quốc hội gồm: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm giai đoạn 2011- 2016; việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011- 2020.

Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm: Việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT) và việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với ngư dân và phát triển kinh tế biển.

(nguồn: Cổng TTĐT Quốc hội)