(Chinhphu.vn) - Phát huy những kết quả đạt được, tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế, tiên phong, gương mẫu, tận tâm, tận lực, năm 2019, Văn phòng Chính phủ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao với chủ đề của năm là: “Kỷ cương-Chất lượng-Kịp thời-Chuyên nghiệp-Hiện đại”.
Phó Chủ nhiệm Thường trực VPCP Nguyễn Văn Tùng trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ảnh: VGP/Hoàng Anh

Ngày 10/1, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.  Hội nghị diễn ra trong 1 ngày nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong công tác chuyên môn, đảng, công đoàn của VPCP năm 2018, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019.

Phiên làm việc buổi sáng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chủ trì. Dự kiến trong phiên làm việc buổi chiều, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm thường trực VPCP Nguyễn Văn Tùng cho biết quán triệt nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, hưởng ứng phương châm, chủ đề hành động năm 2018 của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, VPCP tiếp tục có nhiều đổi mới, nỗ lực, cố gắng, tạo sự chuyển biến tích cực và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, công chức, viên chức VPCP đã phát huy tinh thần chủ động, cải tiến lề lối làm việc, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp, điều phối, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), xây dựng Chính phủ điện tử, bảo đảm thông tin, hậu cần kỹ thuật, phục vụ kịp thời, có hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Công tác tham mưu tổng hợp đóng góp tích cực, hiệu quả vào hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên tất cả các lĩnh vực

VPCP đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan để xây dựng, quản lý chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, những định hướng trọng tâm trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu thực tiễn; rà soát kỹ từng đề án về tính khả thi; thường xuyên đôn đốc việc triển khai thực hiện; cá nhân hóa trách nhiệm đến từng chuyên viên.

VPCP phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng , Văn phòng Quốc hội định kỳ rà soát, cập nhật thông tin, đôn đốc các bộ, cơ quan trình toàn bộ 24/24 đề án thuộc Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đôn đốc, theo dõi việc trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội các dự án luật, pháp lệnh, báo cáo nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng. Tỷ lệ đề án các bộ, cơ quan đã trình đạt 83,75%, tăng 5% so với năm 2017.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các bộ, cơ quan trong quá trình chuẩn bị và hoàn chỉnh các đề án, dự án, dự thảo trên tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm cao. Đặc biệt, đã chủ động theo dõi, kịp thời báo cáo, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo đối với những vấn đề phức tạp, phát sinh trong quá trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội thảo luận, cho ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo Nghị quyết, ngay cả khi cơ quan chủ trì soạn thảo chưa báo cáo.

VPCP cũng đã chủ trì tổ chức nhiều cuộc làm việc với đại sứ quán các nước, hiệp hội doanh nghiệp, đối tác quốc tế lớn để trao đổi, thống nhất phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc tồn tại nhiều năm của các dự án ODA, FDI và các thỏa thuận hợp tác, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Về xây dựng Chính phủ điện tử, VPCP điện tử, VPCP đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban. Tổ chức các đoàn đi nghiên cứu, khảo sát về xây dựng Chính phủ điện tử và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin tại Estonia, Pháp, Hàn Quốc, Malaysia, Nga. Trên cơ sở đó, VPCP đã có báo cáo đề xuất với Thủ tướng Chính phủ nhiều giải pháp thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam. Tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Khẩn trương xây dựng các Đề án, hệ thống mang tính nền tảng phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, như: Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet); Cổng Dịch vụ công quốc gia; Trục liên thông văn bản quốc gia; Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Hệ thống tham vấn chính sách (e-Consultation).

Năm 2018, VPCP đã tiếp nhận hơn 129.000 văn bản; tham mưu tổng hợp, trình lãnh đạo Chính phủ gần 16.000 phiếu trình; ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành gần 30.000 văn bản. Hầu hết các kiến nghị của VPCP được lãnh đạo Chính phủ chấp thuận, trong đó có nhiều kiến nghị, đề xuất độc lập, thể hiện tính chủ động, sự nghiên cứu, tham mưu sâu và có tầm chiến lược; xử lý kịp thời, hiệu quả nhiều công việc gấp, quan trọng, nhạy cảm, phức tạp. Công tác tham mưu tổng hợp, điều phối của VPCP đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào kết quả hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp thúc đẩy cải cách, đơn giản hóa TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh

Theo Phó Chủ nhiệm Thường trực VPCP Nguyễn Văn Tùng, về nhiệm vụ cải cách TTHC, VPCP đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Nghị định, Quyết định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; gửi, nhận văn bản điện tử; chế độ họp trong hệ thống hành chính nhà nước; danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 giai đoạn 2018-2019; Chỉ thị về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại các bộ, ngành, địa phương. Ban hành theo thẩm quyền Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP.

Đặc biệt, đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những giải pháp thúc đẩy cải cách, đơn giản hóa TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh. Đôn đốc các bộ, cơ quan thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh một cách thực chất, hiệu quả; hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương đơn giản hóa chế độ báo cáo…

Năm 2018, đã quản lý, theo dõi, tiếp nhận gần 8.000 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ; chủ trì xử lý hoặc chuyển các bộ, cơ quan, địa phương xử lý theo thẩm quyền và công khai kết quả. Tổ chức 8 phiên làm việc, đối thoại của Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC với doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội trong và ngoài nước để đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Tổ chức Hội nghị công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC năm 2018 (APCI 2018) được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Bên cạnh đó, năm 2018, đã cập nhật hơn 2.600 văn bản với gần 19.000 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao vào Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã kiểm tra tại 21 bộ, cơ quan, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty trên tinh thần nghiêm túc, khách quan, chỉ rõ những kết quả đạt được và làm rõ nguyên nhân các nhiệm vụ chậm thực hiện và đề xuất tháo gỡ nhiều vấn đề cụ thể, thiết thực.

Đặc biệt, đã tổ chức 10 cuộc kiểm tra chuyên đề, tập trung vào nội dung cải cách TTHC, thực hiện mục tiêu tăng trưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm điều kiện kinh doanh, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thiết thực vào kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2018. Số nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn của các bộ, cơ quan đến cuối năm 2018 chỉ còn 1,15%, giảm 0,23% so với cùng kỳ năm 2017, giảm 23,85% so với trước khi thành lập Tổ công tác.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VGP/Hoàng Anh

Góp phần tạo đồng thuận, củng cố niềm tin xã hội

VPCP, trực tiếp là Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, tiếp tục đổi mới công tác thông tin truyền thông theo hướng chủ động, kịp thời, hiệu quả, tạo đồng thuận xã hội, sức lan tỏa cao về quyết tâm và nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ, nói đi đôi với làm, góp phần củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với Đảng, Nhà nước và sự quản lý, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cùng với đó, phát huy vai trò các kênh tương tác trực tuyến làm cầu nối giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ truyền thông, cải tiến về cách thức thể hiện thông tin, truyền hình trực tuyến trên mạng internet một số sự kiện lớn của Chính phủ; cập nhật thông tin liên tục các chuyến công tác, tham dự Hội nghị và đi thị sát thực tế cơ sở của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội...

Chủ động theo dõi, phát hiện các vấn đề nổi cộm, bức xúc do báo chí phản ánh để kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương báo cáo, làm rõ và xử lý, góp phần củng cố niềm tin của người dân với công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Công tác tổ chức họp báo Chính phủ ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. VPCP cũng chuẩn bị tốt nội dung để Lãnh đạo Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP- Người phát ngôn của Chính phủ trả lời phỏng vấn của các cơ quan báo chí.

Năm “Kỷ cương-Chất lượng-Kịp thời-Chuyên nghiệp-Hiện đại”

Phát huy những kết quả đạt được, tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế; tiên phong, gương mẫu, tận tâm, tận lực, năm 2019, VPCP phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao với chủ đề của năm là: “Kỷ cương-Chất lượng-Kịp thời-Chuyên nghiệp-Hiện đại”.

Trong đó, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ ngành, cơ quan Trung ương, địa phương trong xây dựng, quản lý Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chất lượng, khả thi, hiệu quả; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện; phấn đấu nâng cao tỷ lệ các đề án trình và ban hành.

Tập trung nâng cao chất lượng, tiến độ thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các chương trình, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đôn đốc các bộ, cơ quan trình ban hành đầy đủ, đúng thời hạn các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

Phát huy hiệu quả hoạt động Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, theo dõi đôn đốc, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm việc thực hiện những nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Tập trung kiểm tra thực hiện Nghị quyết 01, Nghị quyết 02 năm 2019 của Chính phủ; việc trình ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh; cắt giảm điều kiện kinh doanh, danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, nhằm tiếp tục giảm đến mức thấp nhất nhiệm vụ quá hạn.

Bên cạnh đó, tham mưu, xử lý kịp thời, có chất lượng đối với các công việc thường xuyên do các bộ, cơ quan, địa phương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện đúng quy định về thẩm quyền xử lý, tránh tình trạng đùn đẩy công việc lên Chính phủ, Thủ tướng chính phủ.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương và trong nội bộ cơ quan. Tiếp tục phát huy vai trò điều phối của VPCP trong việc chủ trì họp, làm việc về các vấn đề còn ý kiến khác nhau giữa các bộ, cơ quan, địa phương trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…

Phó Chủ nhiệm Thường trực VPCP Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức VPCP cần tăng cường đoàn kết, nỗ lực, cố gắng ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019, phát huy vững chắc những kết quả đạt được để thực hiện nhiệm vụ chính trị tốt hơn trong năm 2019.

Nhật Thy