(Chinhphu.vn) - Sáng 25/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên khai mạc. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các bộ ngành tham dự.

Hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững”.

Báo cáo Chính trị tại Đại hội cho biết nhiệm kỳ 2015-2020, Hưng Yên đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đề ra. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt cao, vượt sớm so với kế hoạch trong bối cảnh vừa tập trung giải quyết hiệu quả đối với những tình huống khó, mới, phức tạp như đại dịch COVID-19.

Trong 5 năm qua, Hưng Yên đã tập trung lãnh đạo phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế-xã hội; kinh tế duy trì phát triển nhanh với chất lượng tăng trưởng từng bước được cải thiện, quy mô và tiềm lực nền kinh tế tăng lên. Quy mô nền kinh tế năm 2020 theo giá hiện hành đạt 102.000 tỷ đồng, bằng 1,73 lần so với năm 2015 (năm 2015 đạt 59.006 tỷ đồng).

Đặc biệt, Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội cũng nêu rõ sau 24 năm tái lập, thu ngân sách của Hưng Yên đã tăng gấp gần 200 lần, từ một tỉnh nằm trong nhóm 3 tỉnh có thu thấp nhất cả nước đến nay đã nằm trong số 16 tỉnh, thành phố tự cân đối thu chi (năm 2017 và nộp về trung ương 7%). Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 8,38%/ năm; GRDP bình quân đầu người đứng thứ 13 so với các tỉnh thành trong cả nước. Hưng Yên đã và đang là sự lựa chọn đầu tư của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, thu hút 816 dự án, tăng 34,4% so với giai đoạn 20110-2015. Kim ngạch xuất khẩu bình quân tăng 16,19%/năm. 100 % các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hưng Yên chuẩn bị đón bằng công nhận tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới... 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát triển KT-XH nhanh, bền vững đi đôi với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa-lịch sử “Phố Hiến” 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn quan tâm theo dõi tình hình của tỉnh Hưng Yên và đánh giá cao nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên trong nhiệm kỳ vừa qua, nhất là quyết tâm vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Bày tỏ đồng tình với Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XVIII trình Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng Hưng Yên đạt được những kết quả ấy là nhờ sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân trong tỉnh. Những kết quả ấy của Hưng Yên đã góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Đảng bộ tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Nâng cao chất lượng công tác cán bộ, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định của Đảng và Nhà nước; thực hiện nghiêm các quy định về chống chạy chức, chạy quyền và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kiên quyết ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; chống lợi ích nhóm, tiêu cực, tham nhũng. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm tính nghiêm minh, kỷ luật đảng…

Hưng Yên cần tập trung lãnh đạo phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội đi đôi với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và lưu ý thêm, Hưng Yên cần quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp và thương mại dịch vụ, cần quan tâm hơn để tăng dần tỷ trọng thương mại dịch vụ trong cơ cấu kinh tế; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ; hình thành các điểm du lịch sinh thái gắn với du lịch tâm linh, lịch sử, văn hóa; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và lịch sử Phố Hiến. 

Đồng thời với việc tập trung phát triển kinh tế, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hưng Yên phải chăm lo giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng phải cùng hướng về cơ sở, vận động để huy động các nguồn lực tiếp tục thực hiện các chính sách xã hội, nhất là nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, bảo đảm công bằng xã hội, nâng cao dân trí; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người có công, gia đình thương binh, liệt sỹ và các đối tượng chính sách xã hội.Tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ…

"Xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.”, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

*Theo chương trình, chiều nay Đại hội sẽ bầu và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; thông qua kết quả bầu cử; lấy phiếu giới thiệu Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng và thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Nhật Bắc