(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của VPCP về hoạt động của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự hội nghị ngành thanh tra

Ngày 18/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của ngành thanh tra.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình hoan nghênh và đánh giá cao kết quả đạt đựợc của toàn ngành thanh tra, sự tham gia quyết liệt, có hiệu quả của cả hệ thống chính trị trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Ngành thanh tra đã tập trung ban hành, công khai kết luận thanh tra, trong đó có những cuộc thanh tra phức tạp, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Kết quả công tác thanh tra đã góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng chỉnh đốn Đảng. Ngoài ra cũng đang chuẩn bị công bố một số kết luận thanh tra. Việc phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng có nhiều tiến bộ, một số vụ án trọng điểm được quan tâm xử lý, tạo được niềm tin cho nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần phải lưu ý khắc phục trong thời gian tới. Việc triển khai kế hoạch thanh tra, kết luận thanh tra còn chậm; số vụ việc chuyển cơ quan điều tra còn ít, xử lý sau thanh tra còn hạn chế như tỷ lệ thu hồi tài sản, nhất là vi phạm về đất đai còn thấp. Cần cố gắng thu hồi tài sản, đất đai bị chiếm đoạt đang nằm trong các vụ việc, vụ án. Việc thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả chưa cao, kết quả phát hiện tham nhũng qua công tác thanh tra còn hạn chế…

Công tác quản lý Nhà nước về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng còn hạn chế; trình độ, năng lực, kỹ năng của cán bộ thanh tra ở một số nơi còn yếu. Một số công chức, viên chức thanh tra không chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của ngành.

“Đặc biệt, có hiện tượng sau khi có kết luận thanh tra, có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ rồi nhưng quá trình xử lý về kinh tế, hành chính, thu hồi tài sản… thì phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương còn chậm. Có những trường hợp kéo dài đến 3-5 tháng sau không “động đậy” gì, có trường hợp kéo dài cả năm cũng chưa giải quyết, dân bức xúc vì quyền lợi không được bảo đảm nên người dân lại đi khiếu kiện. Việc này phải chấp hành nghiêm các kiến nghị, kết luận của thanh tra, nhất là đối với người đứng đầu, đặc biệt thực hiện nghiêm quy định về nêu gương, trong việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra, không để cơ quan thanh tra kết luận xong rồi mà không chấp hành, bỏ quên, cho qua”, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước phải bàn bạc, thống nhất tránh chồng chéo, không gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm vẫn tiến hành thanh tra đột xuất.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quá công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trọng tâm là góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và tới đây là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lân thứ XIII, bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, không để tình trạng đông người khiếu kiện.

Nâng cao chất lượng tiếp công dân, tăng cường đối thoại, hướng dẫn, giải thích pháp luật để nâng cao nhận thức của công dân, phấn đấu giảm tỷ lệ công dân khiếu nại sai, tố cáo sai. Tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, thấu tình, đạt lý, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp; không để công dân bức xúc phát sinh điểm nóng.

Việc giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo phải từ cơ sở, giải quyết phải đúng, phải trúng. Người đứng đầu phải sát sao, gặp dân, đối thoại, giải thích, thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân, nhất là trong việc đền bù, tái định cư… để người dân có cuộc sống tốt hơn thì tình hình tốt. Nếu nơi nào, người đứng đầu không nghiêm túc, có lợi ích nhóm, tham nhũng, chia chác trong các dự án thì tình hình khiếu nại tố cáo nơi đó sẽ phức tạp…

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, bên cạnh tiếp công dân, đối thoại, vấn đề cơ bản vẫn là khi tiến hành các dự án lớn, thu hồi nhiều đất đai của dân phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Đối với đất công, đất sạch phải được đấu giá rộng rãi với sự giám sát của đoàn thể, Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội, báo chí thì sẽ không có điểm nóng xảy ra. Còn nếu “úp úp mở mở”, chia chác với nhau thế nào cũng bị phát hiện, xử lý, trừng trị. Người đứng đầu phải nêu gương, trong sạch, sống có tâm với đất nước, với nhân dân.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo hướng đi vào thực chất, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo pháp luật đối với các hành vi tham nhũng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kết luận thanh tra các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương triển khai trong cả hệ thống chính trị việc xác định đúng địa chỉ, khu vực nhạy cảm dễ dẫn đến tham nhũng vặt để có giải pháp phòng chống có hiệu quả. Đồng thời, ứng dụng nhiều giải pháp, trong đó có camera, thanh tra nhân dân, đo chỉ số hài lòng của người dân đánh giá công chức, viên chức khi giải quyết các công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ công chức, viên chức trên tinh thần “kỷ cương, trách nhiệm, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”. Cán bộ thanh tra có bản lĩnh và dũng cảm để bảo vệ pháp luật, bảo vệ chân lý, không né tránh, không ngại va chạm, kết luận thanh tra phải bảo đảm chính xác, khách quan, đúng sự thật và bản chất vụ việc, đúng pháp luật, không để kéo dài kết luận thanh tra để đối tượng bị thanh tra có thời gian đối phó, hợp thức hóa, che đậy sự thật.

Tiếp tục thực hiện quyết tâm chính trị lớn của Đảng và Nhà nước về việc ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, không để bị áp lực tác động để làm cho kết luận thanh tra không đúng bản chất, không đúng sự thật.

Cần đặc biệt coi trọng việc nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời có giải pháp nhằm tăng cường trách nhiệm của công chức, viên chức trong hoạt động thực thi công vụ, thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Bảo đảm việc chấp hành nghiêm Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra, nhất là trách nhiệm nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; có biện pháp chấn chỉnh, không để xảy ra các trường hợp vi phạm pháp luật ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành thanh tra.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào chỉ đạo, điều hành hoạt động của ngành theo đúng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử hiện nay. Chủ động tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trong chỉ đạo, điều hành, triển khai công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xây dựng ngành thanh tra.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm VPCP

Chiều 18/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dự  lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Mai Thị Thu Vân giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) và gặp mặt, trao sổ hưu cho 9 cán bộ thuộc các Vụ, Cục, đơn vị của VPCP.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trao Quyết định Quyết định 889/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Mai Thị Thu Vân, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, VPCP giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm VPCP.

Phó Thủ tướng cũng trao sổ hưu cho các đồng chí: Vũ Viết Ngoạn, Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm VPCP; Bùi Quốc Bảo, Trợ lý nguyên Thủ tướng Chính phủ.

Thay mặt Lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chúc mừng đồng chí Mai Thị Thu Vân, nữ Phó Chủ nhiệm đầu tiên trong lịch sử hơn 70 năm của VPCP. Phó Thủ tướng mong muốn, là cán bộ đã trải qua nhiều vị trí công tác với kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, trên cương vị công tác mới, đồng chí tiếp tục phát huy năng lực công tác, cùng tập thể lãnh đạo VPCP tham mưu, phục vụ ngày càng tốt hơn cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng gửi các đồng chí được nhận sổ hưu và các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VPCP những lời chúc tốt đẹp nhất. Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận và đánh giá cao VPCP là một trong những cơ quan có truyền thống quan tâm, chăm lo và thực hiện tốt chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đề nghị VPCP tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp này.

Nhấn mạnh về quá trình công tác của 9 đồng chí nhận sổ hưu, Phó Thủ tướng Thường Trực cho biết, các đồng chí là những cán bộ công tác lâu năm, kinh qua nhiều vị trí công tác, có năng lực, uy tín, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết đối với quá trình phát triển của đất nước; tích cực tham mưu, đề xuất ý kiến với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tại đơn vị công tác. Trên nhiều cương vị khác nhau, các đồng chí là những người có năng lực, kinh nghiệm, tận tụy, hết mình vì công việc và có uy tín tại cơ quan, đơn vị.

Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao quá trình cống hiến, công tác của 9 đồng chí đã góp phần tích cực vào kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ của VPCP và chúc mừng các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự hội nghị của ngành kế hoạch và đầu tư

Ngày 18/7, ngành Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ theo các Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ ban hành đầu năm 2019. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng tham dự còn có lãnh đạo các Bộ, ngành, Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo UBND của các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo đánh giá của các bộ, ngành và lãnh đạo UBND của các địa phương, Bộ KH&ĐT đã có đóng góp quan trọng đối với các kết quả tích cực của kinh tế-xã hội đất nước trong nửa đầu năm 2019, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát.

Một trong những điểm nhấn là trên tinh thần “đổi mới mạnh mẽ, vượt qua chính mình, không vì lợi ích cục bộ”, Bộ KH&ĐT đã chủ trì soạn thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi), được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 với tỷ lệ phiếu tán thành cao. Trong năm nay, Bộ cũng chủ trì dự thảo các luật quan trọng sửa đổi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, sẽ góp phần khơi thông các động lực tăng trưởng của nền kinh tế trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, ngành KH&ĐT cũng hoàn thành nhiều chương trình, đề án lớn như Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Sách trắng doanh nghiệp 2019, trình Thủ tướng Chính phủ thông qua Đề án kinh tế chia sẻ-tạo nền tảng cho xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế số trong tương lai.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đánh giá cao Bộ KH&ĐT đã tích cực chủ trì, xây dựng Nghị quyết số 01 và 02/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia với cách làm bài bản, khoa học, chuyên nghiệp hơn các năm trước, giúp Chính phủ kịp thời quán triệt nhận thức và hành động tới các bộ, ngành và địa phương ngay từ đầu năm.

Bên cạnh đó, chất lượng chuẩn bị báo cáo phục vụ cho các phiên họp thường kỳ của Chính phủ và điều hành của Chính phủ tốt hơn các năm trước, bảo đảm ngắn gọn, bao quát, cập nhật kịp thời tình hình thế giới và trong nước cũng như kiến nghị các giải pháp cụ thể.

Để cả nước hoàn thành các nhiệm vụ theo nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ trong năm 2019 và cả giai đoạn sau, mà trước hết là theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại phiên họp Chính phủ với các bộ, ngành địa phương là "kết quả năm 2019 phải cao hơn năm 2018", Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ KH&ĐT quán triệt phương châm hành động của Chính phủ, coi trọng tinh thần “bứt phá” trong chủ động tham mưu các vấn đề kinh tế-xã hội.

“Bên cạnh lập danh mục công trình, dự án và sắp xếp vốn liếng thực hiện, ngành KH&ĐT phải xác định nhiệm vụ chính, bao trùm là kiến tạo phát triển thông qua xây dựng thể chế chính sách để vận hành nền kinh tế. Trong bối cảnh các mô hình kinh tế mới ra đời trên nền tảng công nghệ thì đây là cơ hội để chúng ta rút ngắn khoảng cách phát triển nếu biết hành động đúng và đi đúng đường”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gửi lời nhắn nhủ của Thủ tướng Chính phủ tới ngành KH&ĐT.

Do vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu: “Bộ KH&ĐT phải là một trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước, đi tiên phong trong cải cách, đổi mới nền kinh tế” và chỉ ra cách làm là nghiên cứu thành lập tổ công tác giúp rà soát, liệt kê danh mục các vướng mắc trong thể chế cản trở phát triển, đồng thời định hướng khắc phục sửa chữa và kiến nghị các thể chế kinh tế mới phải thử nghiệm để đón bắt xu hướng mới.

Về những công việc cụ thể, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ KH&ĐT tiếp tục hoàn thiện xây dựng pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, tập trung tạo ra chuyển biến căn bản trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn ODA, trái phiếu Chính phủ, hỗ trợ việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế tập thể, chọn lọc đầu tư nước ngoài, sớm triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn trong giai đoạn 2021-2025. Ngành KH&ĐT tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Hội nghị giao ban Công tác khoa giáo

Ngày 18/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Hội nghị giao ban Công tác khoa giáo Đảng 6 tháng đầu năm 2019 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Sau khi nghe ý kiến trao đổi của các bộ ngành về công tác khoa giáo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng, có rất nhiều vấn đề trong công tác điều hành cần phải có sự phối hợp tốt hơn giữa các Bộ và các Ban Đảng, nhất là phối hợp trong những lĩnh vực có tính liên ngành, liên quan đến toàn xã hội để thực hiện tốt các văn bản, chủ trương, nghị quyết của Đảng trong vấn đề này.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, vấn đề quan trọng nhất của khối khoa giáo là cùng nhau phối hợp tốt hơn để làm chuyển biến trong nhận thức và từ nhận thức đến hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về vai trò của khoa giáo.

Dẫn câu nói “khoa giáo hưng quốc”, Phó Thủ tướng cho rằng suy cho cùng muốn phát triển bền vững phải bảo đảm các vấn đề môi trường và xã hội. Đây là quy luật phát triển của các nước trên thế giới. Gần đây chúng ta đã có chú ý hơn, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn,...

Do đó, “việc quan trọng nhất của khối chúng ta là phải tiếp tục làm chuyển biến cả về nhận thức và hành động. Đấy chính là phát triển bền vững, đấy chính là bảo vệ chế độ, là tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội. Mình phải tiếp tục làm tốt hơn cái này”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về một số nội dung cụ thể trong lĩnh vực khoa giáo, trước hết là vấn đề nghiên cứu, theo Phó Thủ tướng muốn khoa học phát triển phải gắn với kinh tế, phải có cơ chế để thúc đẩy khoa học phát triển.

Do vậy cần thiết kế cơ chế kinh tế phù hợp để “doanh nghiệp nhìn thấy lợi ích và đầu tư vào nghiên cứu khoa học, chứ không phải kêu gọi như vừa qua”; về vấn đề chi ngân sách cho nghiên cứu khoa học cần phải có cơ chế về chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học…

Thứ hai, trong lĩnh vực giáo dục, Phó Thủ tướng cho rằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa, làm tốt hơn nữa việc dạy người, dạy ý thức cho trẻ từ những việc nhỏ nhất như biết giữ vệ sinh chung, có tình yêu lao động, rèn luyện sức khỏe bản thân…

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tăng cường công tác quản lý nhà nước; xây dựng mô lý quản lý các trường công lập theo hướng đảm bảo dân chủ cơ sở, coi nhà trường là một thiết chế xã hội, thiết chế cộng đồng; kiên định đổi mới thi cử theo đúng lộ trình,…

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng lưu ý một số vấn đề lớn liên quan đến việc đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư y tế cơ sở; kiên trì thực hiện tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập… Về vấn đề bảo vệ trẻ em, Phó Thủ tướng cho rằng, công tác này cần phải có sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong dạy dỗ trẻ em trên tinh thần bảo đảm kỷ cương và thương con cháu…