(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của VPCP về hoạt động của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre

Ngày 15/10, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự và chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Đại hội, nhất trí với chủ đề Đại hội và các nội dung đã nêu trong Báo cáo Chính trị, về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Bến Tre trong 5 năm tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng Bến Tre cần xác định tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xác định các trụ cột phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh như kinh tế biển, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, xây dựng hạ tầng giao thông; tăng tỷ trọng dịch vụ với việc đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ du lịch, phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân. Theo đó, tỉnh cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, Đại hội cần phân tích sâu thêm và nhận thức rõ hơn về những thời cơ thuận lợi, khó khăn, thách thức của tình hình thế giới, khu vực, nhất là Biển Đông và trong nước tác động đến sự phát triển của tỉnh trong điều kiện nước ta ngày càng hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hơn. Riêng Bến Tre, vấn đề xâm nhập mặn, hạ tầng yếu kém, thiếu nguồn lực đầu tư cho phát triển, thiếu nguồn nhân lực chất lượng là những thách thức không nhỏ cho quá trình phát triển của tỉnh thời gian tới. Chủ động nắm bắt thời cơ, khai thác tốt lợi thế để đưa Bến Tre phát triển nhanh, bền vững, hoàn thành được mục tiêu và tầm nhìn thời gian tới là “đến năm 2025, Bến Tre là tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước vào năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 - tỉnh Bến Tre có nền kinh tế phát triển khá thuộc nhóm 5 tỉnh dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhóm 30 tỉnh dẫn đầu cả nước, tiên tiến và bền vững, tạo môi trường sống lý tưởng cho người dân".

Để đạt được tầm nhìn này,  Đảng bộ và nhân dân, tỉnh Bến Tre cần triển khai 4 trụ cột chiến lược: Nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, gắn với thị trường, xem đây là nền tảng ổn định kinh tế-xã hội; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng là đột phá đẩy nhanh tăng trưởng; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo môi trường xanh bền vững, hướng tới xây dựng địa phương là nơi đáng sống.

Muốn vậy, Bến Tre phải nỗ lực làm tốt công tác quy hoạch và chuyển đổi quy hoạch, cơ cấu dân cư bởi tỷ lệ dân số sống ở nông thôn còn cao, ngành nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế.

Hai là, xác định rõ hơn vị trí, vai trò của Bến Tre để xây dựng, quản lý quy hoạch không gian phát triển với tầm nhìn mở, liên kết chặt chẽ với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, hoàn thành quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với định hướng phát triển về phía Đông, phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia. Triển khai thực hiện quy hoạch, tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án phát triển đô thị, các khu công nghiệp; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, khắc phục điểm nghẽn về giao thông đường bộ, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông ven biển, đường thủy, hệ thống thuỷ lợi, bảo đảm chủ động ngăn mặn, trữ ngọt, chuyển dẫn nước ngọt phục vụ dân sinh và sản xuất, phòng, chống và ứng phó với biến đổi khí hậu; trồng rừng ven biển, ven sông, rừng ngập mặn để chống xói lở bờ sông, bờ biển.... Đồng thời, tăng cường liên kết về kết cấu hạ tầng, phân công lao động, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long và TPHCM...

Ba là, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp; thu hút đầu tư phát triển khu, cụm công nghiệp mới, hình thành các khu đô thị công nghiệp, đô thị sinh thái, đô thị biển; chú trọng thu hút đầu tư phát triển công nghiệp sạch có công nghệ cao, ưu tiên các ngành nghề ứng dụng công nghệ 4.0, công nghiệp chế biến nông sản; chú trọng phát triển điện khí, năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối), dịch vụ logistics…Thực hiện tốt công tác thu hút đầu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân, nhất là các nhà đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường; tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế biển theo tinh thần Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/01/2018 về phát triển bền vững kinh tế biển gắn với Chiến lược phát triển quốc gia và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.

Do tỷ trọng nông nghiệp còn cao, tỉnh cần tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức lại các vùng sản xuất theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tạo ra các mô hình hiệu quả cao. Tiếp tục phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực như dừa, bưởi, chôm chôm, xây dựng vùng nguyên liệu hợp lý như quy hoạch trồng dừa… gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất với bảo quản, chế biến, tiêu thụ và xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý. Quan tâm đẩy mạnh chương trình “mỗi xã một sản phẩm”. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với đô thị hóa nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Là vùng đất giàu truyền thống cách mạng và văn hoá, nhiều di tích lịch sử, Bến Tre có giải pháp đột phá để thu hút ngày càng nhiều du khách tham quan, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, nâng cao giá trị và các sản phẩm du lịch sinh thái, góp phần nâng cao đời sống của người dân.

Tập trung tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là cho các dự án có vốn đầu tư lớn, có khả năng hoàn thành sớm, tạo sức lan tỏa phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2020, 2021 và tạo đà cho các năm tiếp theo, góp phần cùng cả nước phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP khoảng 2,5 đến 3% trong năm nay, chuẩn bị phát triển tăng tốc cho những năm tiếp theo.

Bốn là, tiếp tục quan tâm, phát triển toàn diện văn hóa-xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc tạo nền tảng tinh thần, động lực của sự phát triển; tập trung đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân, phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19 đang diễn ra. Làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, đối tượng yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Năm là, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương trong Đảng; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng và phòng chống các biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tinh thần Đồng khởi, ý chí khát vọng vươn lên nhằm động viên tối đa mọi nguồn lực, sức sáng tạo của nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Sáu là, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh tuyến biển; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng và khiếu kiện đông người.

Phó Thủ tướng Thường trực dự thông xe kỹ thuật tuyến đường Lộ Tẻ-Rạch Sỏi

Chiều 15/10, tại huyện Châu Thành (Kiên Giang), Bộ GTVT và UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ-Rạch Sỏi.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Phát biểu buổi lễ, thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ, đây là công trình có ý nghĩa rất quan trọng. Dự án hoàn thành sẽ kết nối các trung tâm kinh tế của ĐBSCL, đồng thời mở ra một tuyến mới kết nối trung tâm TPHCM đến các tỉnh Tây Nam Bộ, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết ùn tắc giao thông, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân của các tỉnh Tây Nam Bộ và của đất nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ĐBSCL có vị trí, vai hết sức quan trọng đối với sự phát triển đất nước với những điều kiện tự nhiên và tiềm năng vô cùng thuận lợi, là vựa lúa lớn nhất của cả nước, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trong nước cũng như của thế giới. Để vùng phát huy hết tiềm năng, lợi thế, phát triển bền vững, thịnh vượng, hệ thống cơ sở hạ tầng cần phải được quy hoạch, phát triển đồng bộ, hiện đại theo hướng chủ động, thông minh, thích ứng tốt với những tác động tiêu cực biến dổi khí hậu, nước biển dâng.

Đánh giá được những yếu tố quan trọng đó, trong những năm qua, Đảng, Quốc hội, Chính phủ hết sức quan tâm và quyết liệt chỉ đạo và có rất nhiều chính sách để thúc đẩy, phát triển tiềm năng, thế mạnh của vùng. Đặc biệt, việc đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông rất được chú trọng, rất nhiều công trình lớn, quan trọng đã được đầu tư đưa vào khai thác như cầu Cần Thơ, Mỹ Thuận, Vàm Cống, Cao Lãnh… đường hành lang ven biển phía Nam, tuyến cao tốc Sài Gòn-Trung Lương, cùng với việc nâng cấp cải tạo các tuyến quốc lộ huyết mạch… đã góp phần thay đổi diện mạo của hệ thống giao thông trong khu vực, giúp nâng cao năng lực thông hành, vận tải hàng hóa.

Trong giai đoạn tới, tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận, Mỹ Thuận-Cần Thơ, Cần Thơ đi Cà Mau… và một loạt các dự án giao thông khác đang và chuẩn bị triển khai như (như tuyến An Hữu-Cao Lãnh, Mỹ An-Cao Lãnh…) sẽ tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông khu vực ĐBSCL theo hướng hiện đại, kết nối đồng bộ, góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, phần nào đáp ứng được mong mỏi của hơn 20 triệu đồng bào khu vực Tây Nam Bộ.

Để công trình được hoàn thành bảo đảm an toàn, chất lượng và thông xe đưa vào sử dụng vào cuối năm nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT tải tiếp tục chỉ đạo thực hiện, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật để dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ-Rạch Sỏi hoàn thành chất lượng, đúng tiến độ, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.

Các bộ, ngành liên quan của Trung ương, UBND tỉnh Kiên Giang, UBND TP. Cần Thơ cùng phối hợp với Bộ GTVT để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Đặc biệt hai địa phương phải hết sức chủ động hỗ trợ giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và di đời công trình hạ tầng kỹ thuật còn lại.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Chính phủ Hàn Quốc, nhân dân Hàn Quốc và Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) đã tài trợ vốn và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án. Việt Nam luôn trân trọng và sẽ quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn mà các nước và các đối tác đã và đang đầu tư.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp về phòng chống COVID-19

Chiều 15/10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, chiều 15/10.

Theo Phó Thủ tướng, dịch bệnh trong nước đang được kiểm soát tốt nhưng trên thế giới làn sóng dịch tăng rất mạnh trở lại. Trong 24 giờ vừa qua đã ghi nhận thêm gần 400.000 ca nhiễm, vì vậy, chúng ta không thể chủ quan, không được để bài học ở Đà Nẵng thành vô nghĩa. Lúc này giống như giai đoạn bình yên giữa hai “trận đánh”, chúng ta phải củng cố lại lực lượng, tất cả biện pháp phòng, chống dịch trước hết ở các cơ sở y tế, trường học, cơ sở lưu trú và rộng ra toàn xã hội.

Chúng ta phải thực hiện thật nghiêm các quy định để quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, cách ly nghiêm ngặt. Khi hết thời hạn cách ly tập trung, người nhập cảnh phải được theo dõi y tế ít nhất 14 ngày sau đó. Chúng ta không được phép để nguồn bệnh lây lan ra cộng đồng, bùng phát do việc theo dõi y tế lỏng lẻo.

“Chúng ta phải làm tinh thần cảnh giác rất cao. Lúc tình hình dịch thì nhắc nhau phải bình tĩnh, khi tình hình tốt thì nhắc nhau phải cảnh giác”, Phó Thủ tướng nói.

Tại cuộc họp, các chuyên gia, thành viên Ban Chỉ đạo đánh giá không còn là nguy cơ mà thế giới đang đứng trước một đợt bùng phát dịch dài.

Ở trong nước, mặc dù tình hình dịch đang được kiểm soát tốt nhưng vấn đề đặt ra là làm sao siết lại tinh thần chống dịch, đặc biệt không được mất cảnh giác khi mùa đông sắp đến, nhất là ở miền Bắc, là điều kiện rất thuận lợi cho virus SARS-CoV-2 phát triển, lây lan.

Về các biện pháp quản lý người nhập cảnh, Bộ Y tế cho biết đã hoàn thành hệ thống quản lý thông tin tập trung, thống nhất tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam. Trong thời gian sớm nhất, Bộ Y tế sẽ cấp quyền truy cập để các cấp chính quyền tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã, lực lượng y tế, công an nắm được cụ thể trên địa bàn quản lý có bao nhiêu người nhập cảnh đã hết thời gian cách ly tập trung và đang trong thời gian giám sát, theo dõi y tế tại nhà, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp… Chính quyền cơ sở, lực lượng công an, y tế có trách nhiệm quản lý, thăm hỏi, cập nhật thông tin sức khoẻ hàng ngày của những người này.

Bên cạnh đó, trong một vài ngày tới, Bộ Y tế, phối hợp với Bộ KH&CN, Bộ TT&TT sẽ hoàn thiện các bộ tiêu chí tự đánh giá việc thực hiện đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch bệnh đối với với các loại hình hoạt động của cơ sở y tế, giáo dục, khách sạn, nhà máy, trụ sở cơ quan nhà nước, siêu thị… Người đứng đầu các cơ sở tập trung đông người sẽ tự đánh giá tình trạng an toàn phòng, chống dịch tại đơn vị mình qua một phần mềm và cập nhật lên bản đồ chống dịch tại địa chỉ antoancovid.vn, theo thời gian thực. Thường trực Ban Chỉ đạo lưu ý các tiêu chí không thể cứng nhắc như trong thời kỳ cao điểm chống dịch nhưng không thể như lúc bình thường mà phải là bình thường mới, khả thi, thực hiện được.

Việc này cần thực hiện trong thời gian sớm nhất, trước hết trong các cơ y tế, không chỉ bệnh viện mà cả các phòng khám, trạm y tế; các trường học, khách sạn, cơ sở lưu trú. Mức độ an toàn sẽ được chấm điểm. Những cơ sở chưa đảm bảo an toàn sẽ bị yêu cầu tạm dừng hoạt động.

Ngoài tác dụng thực tiễn trong phòng, chống dịch, việc tự đánh giá của các cơ sở, có kiểm tra, giám sát của ngành y tế, còn giúp người dân, cộng đồng nâng cao ý thức phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là, coi như đã hết dịch.

Thường trực Ban Chỉ đạo cũng đã nghe báo cáo của Bộ Ngoại giao, Bộ GTVT, Bộ Y tế, Cục Xuất nhập cảnh (Bộ Công an), về công tác chuẩn bị đón các đoàn khách ngoại giao, công vụ; chuyên gia, nhà đầu tư, lao động kỹ thuật cao… nhập cảnh vào Việt Nam, đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch bệnh.

Trong khi bàn thảo hướng giải quyết các quy trình, thủ tục để mở dần các chuyến bay thương mại, các bộ Ngoại giao, Y tế, Quốc phòng, GTVT, Công an đã thống nhất chủ trương, phương án để đón thật nhanh các chuyên gia, nhà đầu tư, lao động kỹ thuật cao là người nước ngoài đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh trong nước.

Mặc dù mục đích chính của việc mở các chuyến bay thương mại để đón các chuyên gia, nhà đầu tư, lao động kỹ thuật người nước ngoài… nhưng các chuyên gia cũng nêu thực tế qua thời gian triển khai một số chuyến bay thương mại quốc tế cho thấy có khoảng 90% khách là người Việt Nam. Trong quá trình làm thủ tục thực hiện cách ly, do các khách sạn chưa niêm yết công khai giá cả dịch vụ nên gây ra một số bất tiện. Bộ VHTTDL đã yêu cầu tất cả các khách sạn phục vụ cách ly tập trung phải niêm yết công khai giá cả dịch vụ, điều kiện phòng ở, sinh hoạt... lên bản đồ chống dịch.

Các chuyên gia cũng cho rằng việc mở lại đường bay thương mại theo chỉ đạo của Thủ tướng là phải chọn nơi an toàn, thận trọng, từng bước, tuy nhiên cần đặc biệt lưu ý những hành khách có thể đến những vùng có nguy cơ dịch cao. Việc này đòi hỏi các cơ quan chuyên môn phải có hướng dẫn rất chi tiết, cụ thể./.