(Chinhphu.vn) - Sáng 3/7, Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố để sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 Hà Thị Khiết chủ trì hội nghị. Tham dự có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường và lãnh đạo các bộ, ban, ngành, 63 địa phương.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết Chính phủ luôn quan tâm tới đầu tư, phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân. “Từ năm 2009, Trung ương ra Nghị quyết yêu cầu trong 5 năm tới tăng đầu tư cho nông nghiệp gấp 2 lần thì tới nay, tổng đầu tư của Nhà nước đã tăng tới 2,6 lần, vượt mục tiêu đặt ra. Tốc độ tăng chi cho nông nghiệp là 21,4%, cao hơn bình quân chi ngân sách ở mức 16%”, Phó Thủ tướng dẫn chứng.

Bên cạnh đó, vốn tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn tăng tốc độ khá cao, bình quân tín dụng tăng 18% còn tín dụng trong nông nghiệp là 20%. Dư nợ tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn duy trì cao hơn dư nợ bình quân chung cả nước khi chiếm khoảng 20-22%, lãi suất ưu đãi hơn lãi suất thông thường khi thấp hơn từ 1-1,5%.

Bình quân tăng trưởng của ngành nông nghiệp trong giai đoạn 2009-2013 đạt gần 3%, riêng năm 2014 là 3,3%. Sản xuất nông nghiệp chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu cả cả nước, góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Hiện có 20.000 trang trại sản xuất lớn, sản xuất theo công nghệ mới, xuất hiện nhiều mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Thu nhập của nông dân tăng hơn 2 lần, hộ nghèo giảm mạnh.

“Hội Nông dân đã thành trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, mang lại lợi ích cụ thể cho người dân”, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá.

Đồng tình với nhiều ý kiến của các địa phương trong việc nâng cao hơn vai trò của tổ chức Hội cũng như quán triệt đề cao vị trí của nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn hội nhập sâu rộng, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng trọng tâm của việc thực hiện Kết luận 61 là để xây dựng người nông dân kiểu mới, có trình độ năng lực sản xuất theo quy mô lớn và hiện đại.

“Vai trò kinh tế hộ vẫn còn lớn nhưng cần được đặt trong sự liên kết. Nếu nông dân cứ làm nhỏ, lẻ thì sẽ không cạnh tranh được. Ngoài ra, người nông dân phải chủ động tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, sản xuất theo chuỗi, nâng cao giá trị trên mỗi đơn vị diện tích”, Phó Thủ tướng nêu rõ. “Chính phủ sẽ quyết tâm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về tam nông và Kết luận số 61 của Ban Bí thư và đang tìm thêm nhiều nguồn lực để tăng đầu tư”.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng Hà Thị Khiết đánh giá cao các ý kiến góp ý tiếp tục thực hiện Kết luận 61. Bà Hà Thị Khiết đánh giá: “Chưa có Đề án nào đi nhanh vào cuộc sống như Đề án nâng cao vai trò, vị trí của Hội nông dân Việt Nam và cũng nhờ Chính phủ đã đầu tư nguồn lực ngay từ đầu để thực hiện Đề án này có hiệu quả”. Trưởng Ban Chỉ đạo Kết luận 61 cũng yêu cầu hoàn thiện báo cáo sơ kết để đưa ra kế hoạch thực hiện Kết luận trong 5 năm tới và nhấn mạnh: “Làm không chỉ cho Hội Nông dân mà chính là làm cho nông dân, nông thôn, nông nghiệp”.