(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của VPCP về chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 17/3/2015.

Hỗ trợ tỉnh Hà Giang thực hiện Đề án tri thức trẻ

Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 38,72 tỷ đồng (80% tổng nhu cầu kinh phí Đề án) cho tỉnh Hà Giang để thực hiện Đề án trí thức trẻ của tỉnh Hà Giang giai đoạn 2014-2017.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh Hà Giang, Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương để thực hiện và chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo.

UBND tỉnh Hà Giang sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ và bố trí ngân sách địa phương để thực hiện Đề án. Việc quản lý và sử dụng số kinh phí hỗ trợ thực hiện theo quy định hiện hành.

Tạm dừng tuyển viên chức chuyên trách y tế tại trường mầm non, phổ thông

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý, tạm thời dừng tuyển viên chức chuyên trách công tác y tế, tài chính kế toán tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các quy định về việc tổ chức y tế trường học, tài chính kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; đề xuất các giải pháp cần thiết tiết kiệm tối đa biên chế các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/4/2015.

Chỉ đạo trên của Thủ tướng Chính phủ nhằm kiện toàn và tăng cường hiệu quả về công tác y tế trường học và hoạt động tài chính kế toán tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm Công ước chống tra tấn

Các bộ, ngành liên quan cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các hành vi vi phạm về thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.

Đó là một trong những nội dung trong Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (gọi tắt là Công ước chống tra tấn) mà Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt.

Theo kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan cần triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tra tấn và nội dung Công ước chống tra tấn; nội luật hóa và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật đáp ứng yêu cầu của Công ước chống tra tấn; hợp tác quốc tế trong phòng, chống tra tấn...

Đảm bảo tốt quyền con người

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là cơ quan chủ trì, phối hợp với Tòa án Nhân dân Tối cao và các Bộ: Công an, Tư pháp, Quốc phòng nghiên cứu hoàn thiện các quy định có liên quan trong Bộ luật Tố tụng hình sự để đảm bảo tốt hơn quyền con người, đặc biệt là quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam.

Các bộ, ngành liên quan phải nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các quy định có liên quan của Bộ luật Dân sự, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để đảm bảo tốt hơn quyền con người và phù hợp hơn với yêu cầu của Công ước chống tra tấn; xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, bảo đảm tôn trọng quyền con người khi thi hành công vụ; nghiên cứu, rà soát pháp luật về bạo lực tại nơi làm việc, bạo lực giới, bạo lực gia đình, bạo lực với trẻ em và các đối tượng yếu thế, để có những điều chỉnh đồng bộ bảo vệ các nhóm đối tượng trên và phù hợp với Điều 16 của Công ước chống tra tấn...

Điều chỉnh vốn điều lệ của EVN

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty mẹ-Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đến hết năm 2015 là 160.000 tỷ đồng.

Nguồn bổ sung vốn điều lệ tăng thêm từ Quỹ đầu tư phát triển; vốn đầu tư do quyết toán các dự án xây dựng cơ bản hoàn thành; vốn Nhà nước do nhận bàn giao tài sản từ bên ngoài (tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn) và nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn EVN thực hiện cụ thể.

Hội đồng thành viên EVN có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng vốn điều lệ của EVN, đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn; đồng thời có giải pháp tạo nguồn bổ sung vốn điều lệ theo quy định.

Sắp xếp, đổi mới DNNN tỉnh Đồng Nai

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý duy trì doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước đối với Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai và Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai.

Thực hiện cổ phần hóa giai đoạn 2016-2020 đối với Công ty mẹ-Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, Nhà nước giữ từ 65% đến dưới 75% tổng số cổ phần.

Thực hiện cổ phần hóa giai đoạn 2016-2020 đối với 3 công ty con của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai gồm Công ty TNHH một thành viên Cao su công nghiệp, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Bửu Long và Công ty TNHH một thành viên Thọ Vực.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Đồng Nai căn cứ quy định hiện hành quyết định tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ tại các công ty nêu trên.

UBND tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp nêu trên theo quy định của pháp luật; tiếp tục rà soát và thực hiện thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng tỷ lệ bán cổ phần chưa đạt phương án đã phê duyệt, thuộc diện phải bán tiếp vốn nhà nước theo quy định hiện hành.

Đồng thời hoàn thành phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước giai đoạn 2011-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 86/TTg-ĐMDN ngày 16/1/2012 trong năm 2015.

Trước mắt, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Đồng Nai làm đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai và Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp sau khi các Tổng công ty này chuyển thành công ty cổ phần.

Nhật Bản hỗ trợ rà phá bom, mìn tại Hà Tĩnh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt văn kiện Dự án “Rà phá bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại các huyện Kỳ Anh, Hương Sơn và Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Quỹ hội nhập ASEAN-Nhật Bản.

Dự án trên được thực hiện trong 25 tháng (trong đó thời gian thi công tại thực địa là 24 tháng) với kinh phí viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản thông qua Quỹ JAIF là 3.970.526 USD.

Mục tiêu tổng thể của Dự án là thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội góp phần vào xây dựng và bảo vệ đất nước.

Cụ thể Dự án sẽ làm sạch bom mìn, vật nổ trên diện tích 2.550 ha đất đai bị ô nhiễm nặng nề do bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh tại 12 xã thuộc 3 huyện của tỉnh Hà Tĩnh, với độ sâu dò tìm đến 5m tính từ mặt đất tự nhiên hiện tại trở xuống./.