(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí về thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 30/8/2016.
Đầu tư 21 Chương trình mục tiêu

Chính phủ vừa ra Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 21 Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020.

Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ 3 Chương trình: Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững; Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư. Tổng vốn thực thực hiện 3 Chương trình là 638.782 tỷ đồng.

Bộ Y tế làm chủ 2 Chương trình: Chương trình mục tiêu y tế-dân số; Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương. Tổng vốn thực thực hiện 2 Chương trình là 42.913 tỷ đồng.

Bộ Công an làm chủ Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy với tổng vốn thực hiện là 9.227 tỷ đồng.

Bộ Quốc phòng chủ trì Chương trình mục tiêu công nghiệp quốc phòng thực hiện Nghị Quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị với tổng vốn thực hiện 27.229 tỷ đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì 4 Chương trình: Chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm; Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội các vùng; Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa  phương; Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tổng nguồn vốn thực thực hiện 4 Chương trình là 281.922 tỷ đồng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn với tổng vốn thực hiện 5.100 tỷ đồng.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ 2 trì Chương trình: Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp- việc làm và an toàn lao động; Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội. Tổng vốn thực thực hiện 2 Chương trình là 27.175 tỷ đồng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ 2 trì Chương trình: Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa; Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch. Tổng nguồn vốn thực thực hiện 2 Chương trình là 48.267 tỷ đồng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì 2 Chương trình: Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích; Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Tổng nguồn vốn thực thực hiện 2 Chương trình là 20.514 tỷ đồng.

Bộ Công Thương chủ trì Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo với nguồn vốn thực hiện là 30.186 tỷ đồng.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin với nguồn vốn là 7.920 tỷ đồng.

Đối với Chương trình mục tiêu Biển Đông - Hải đảo bảo đảm cho lĩnh vực Quốc phòng an ninh trên biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020, Chính  phủ yêu cầu thực hiện theo Quyết định số 610/QĐ-TTg ngày 08/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Đầu tư 4 dự án ứng dụng công nghệ thông tin của các tổ chức chính trị-xã hội

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư 4 dự án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin của các tổ chức chính trị-xã hội giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể, 4 dự án gồm:

1- Dự án nâng cấp tòa soạn Báo Phụ nữ Việt Nam đa phương tiện do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quản lý với tổng mức đầu tư không quá 25 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án từ 2016-2018.

Dự án đầu tư các hệ thống: Máy chủ chuyên dụng cho trung tâm dữ liệu, hệ thống lưu trữ và sao lưu dữ liệu điện tử, mạng băng thông lớn phục vụ tác nghiệp đa phương tiện, hệ thống phần mềm phục vụ xuất bản điện tử, xuất bản đa phương tiện, hệ thống an ninh mạng; sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ tòa soạn đa phương tiện; trang thiết bị, phương tiện phục vụ tác nghiệp của phóng viên, biên tập viên (máy ảnh, máy ghi âm, máy quy cá nhân).

2- Dự án đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quản lý với tổng mức đầu tư dự kiến không quá 4,07 tỷ đồng; thực hiện trong giai đoạn 2016-2017.

Nội dung đầu tư gồm: Xây dựng và nâng cấp hệ thống mạng tốc độ cao; hệ thống máy chủ và trung tâm dữ liệu; hệ thống bảo mật, kiểm soát truy cập; hệ thống thư viện điện tử; hệ thống thi, kiểm tra đánh giá trực tuyến thống qua Internet cho các hệ đào tạo, bồi dưỡng không tập trung; hệ thống thông tin quản lý thống nhất trong toàn Học viện, kết nối liên thông giữa Học viện với các đơn vị trực thuộc, các đơn vị có liên quan.

3- Dự án quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân trên mạng máy tính tập trung do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quản lý nhằm thiết lập hệ thống thông tin (gồm hạ tầng kỹ thuật và các giải pháp phần mềm) để quản lý đồng bộ, tập trung và vận hành các hoạt động nghiệp vụ của Quỹ Hộ trợ nông dân.

Tổng mức đầu tư dự án dự kiến không quá 34 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ Ngân sách Nhà nước và các nguồn hợp pháp khác, trong đó, ngân sách trung ương nguồn kinh phí chi đầu tư phát triển ngành Công nghệ thông tin hỗ trợ không quá 27 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2016-2017.

4- Dự án hạ tầng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam do Hội Nhà báo Việt Nam quản lý với tổng mức đầu tư dự kiến 15 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ 2016-2018.

Nội dung đầu tư gồm: Trang bị hệ thống máy chủ, máy in Thẻ Hội viên kèm phần mềm hoạt động hệ thống với hình thức đầu tư trang bị mới thiết bị phần cứng và phần mềm; xây dựng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống phần mềm quản lý Hội viên, lưu trữ hồ sơ Hội viên, phần mềm thẩm định, khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm. Xây dựng Cổng thông tin điện tử của Hội Nhà báo Việt Nam.

Phân kỳ đầu tư đường sắt đô thị TPHCM tuyến số 5

Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc chủ trương phân kỳ đầu tư Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 5, bến xe Cần Giuộc mới - cầu Sài Gòn (Metro số 5).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND Thành phố Hồ Chí Minh rà soát, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, đồng thời triển khai các trình tự, thủ tục về việc xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với giai đoạn 1 của dự án theo đúng quy định pháp luật về dự án quan trọng quốc gia.

Về gói thầu tư vấn quản lý dự án, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ được phép thực hiện trước một số công việc theo đúng quy định của pháp luật. Việc ký kết hợp đồng đối với gói thầu tư vấn quản lý dự án chỉ được tiến hành sau khi dự án được cấp có thẩm quyền quyết định theo đúng quy định.

Xử lý ngay vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho phát triển du lịch

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho phát triển du lịch.

Đây là nội dung Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch.

Theo đó, để thực hiện mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững và đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đổi mới tư duy phát triển du lịch; quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch; lồng ghép phát triển du lịch trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Khai thác tốt tiềm năng du lịch, không chỉ các danh lam thắng cảnh, các địa danh, giá trị văn hóa, lịch sử mà cả tiềm năng du lịch trong cộng đồng và mỗi người dân, gắn với giữ gìn truyền thống, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, tập trung xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho phát triển du lịch. Cụ thể, về tạo điều kiện thuận lợi cho thủ tục xuất nhập cảnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì khẩn trương triển khai Đề án cấp thị thực điện tử, cấp thị thực tại cửa khẩu; thực hiện từ ngày 1/1/2017.

Các Bộ: Tài chính, Công an, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao đề xuất áp dụng mức lệ phí thị thực nhập cảnh phù hợp; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các quy định về xuất nhập cảnh, tạo thuận lợi cho khách du lịch; các Bộ: Ngoại giao, Công an, Quốc phòng phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi về cấp thị thực nhập cảnh, từ việc cung cấp thông tin, cải tiến quy trình, thủ tục, đón tiếp, trả kết quả, giảm tối đa thời gian cấp thị thực.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương trình Chính phủ Đề án mở đường bay trực tiếp từ các quốc gia, địa bàn trọng điểm đến Việt Nam nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế trong Quý IV năm 2016.

Về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch, Thủ tướng Chính phủ đồng ý thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch để đẩy mạnh xúc tiến quảng bá; đầu tư phát triển sản phẩm; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực xây dựng thể chế trong ngành du lịch; áp dụng giải pháp quản lý Quỹ tiên tiến, minh bạch.

Nguồn hình thành Quỹ bao gồm: Một phần nguồn thu lệ phí thị thực nhập cảnh, phí tham quan du lịch; đóng góp của các doanh nghiệp du lịch, các chủ thể hưởng lợi từ du lịch, tổ chức, cá nhân và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Ngân sách Nhà nước cấp khoản kinh phí ban đầu cho Quỹ khoảng 200-300 tỉ đồng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập Quỹ ngay trong tháng 9/2016.

Về xúc tiến quảng bá du lịch,  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, nhất là các đại sứ quán, lãnh sự, cơ quan đại diện của Việt Nam đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch tại nước ngoài; rà soát, đánh giá hiệu quả và có giải pháp phù hợp đối với việc tham dự các hội chợ du lịch, các lễ hội du lịch trong cả nước, nhất là các hội chợ du lịch quốc tế; tập trung nguồn lực tổ chức hội chợ du lịch quốc tế trọng điểm trong năm theo các chủ đề.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình quảng bá, xúc tiến thu hút khách du lịch nhân sự kiện tổ chức Năm APEC 2017 tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương kiểm soát chặt chẽ chất lượng dịch vụ du lịch, nhất là các cơ sở lưu trú, cơ sở dịch vụ trong các khu, điểm du lịch, kiên quyết xử lý và xử lý nghiêm các vi phạm, bao gồm cả việc rút giấy phép hoạt động hoặc thu hồi quyết định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch; xử lý nghiêm các hành vi phản cảm, mất an ninh trật tự, xâm phạm các di tích văn hóa, lịch sử; tăng cường quản lý khai thác các di sản văn hóa, thiên nhiên phục vụ phát triển du lịch.

Các tỉnh phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan xây dựng và kiểm soát chất lượng các trạm dừng nghỉ, bến đỗ, nhà hàng, cửa hàng; xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn tại các khu du lịch, điểm du lịch trọng điểm và tại các điểm bán xăng dầu trên các tuyến đường có nhiều khách du lịch; quản lý chặt chẽ giá dịch vụ du lịch, niêm yết công khai, có biện pháp bảo đảm bán đúng giá niêm yết và kiên quyết xử lý tình trạng lừa đảo, đeo bám, ép giá, bắt chẹt du khách.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cảng hàng không đảm bảo vệ sinh, trật tự; tuyên truyền, phát động phong trào ứng xử văn hóa, văn minh tại các sân bay; chú trọng bảo đảm giao thông thông suốt trong đón, tiễn khách ở các thời gian cao điểm.

Các Bộ: Công an, Quốc phòng nghiên cứu cải tiến quy trình kiểm soát về nhập, xuất cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch làm thủ tục nhanh chóng, thuận tiện tại các cửa khẩu đường không, đường bộ và đường thủy; chủ động có các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách trong các tình huống khẩn cấp.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong lĩnh vực du lịch.

Về phát triển nguồn nhân lực du lịch, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội khẩn trương ban hành khung trình độ nghề quốc gia trong lĩnh vực du lịch; công nhận bộ tiêu chuẩn nghề quốc gia về du lịch và thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề du lịch trong khu vực Đông Nam Á (ASEAN).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đánh giá tổng thể và dự báo nhu cầu nhân lực các lĩnh vực trong ngành du lịch, khả năng đáp ứng của các cơ sở đào tạo; có biện pháp bổ sung kịp thời số lượng, bảo đảm chất lượng hướng dẫn viên, thuyết minh viên phục vụ khách du lịch, nhất là các địa bàn trọng điểm thu hút nhiều khách quốc tế và hướng dẫn viên các ngoại ngữ hiếm; tăng cường giáo dục lý luận chính trị, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến thức về lịch sử, văn hóa, ngoại ngữ cho hướng dẫn viên du lịch.

Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và những kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về phát triển du lịch để có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời.

Dừng chuyển đất rừng để xây nhà máy thủy điện Đrăng Phôk

Thủ tướng Chính phủ đồng ý dừng chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng tại Vườn quốc gia Yok Đôn để xây dựng nhà máy thủy điện Đrăng Phôk, tỉnh Đắk Lắk.

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo việc không xem xét chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích 63 ha đất lâm nghiệp tại Vườn quốc gia Yok Đôn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị chuyên đề về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020.

Theo hồ sơ thiết kế, Nhà máy thủy điện Đrăng Phôk xây dựng theo kiểu đập dâng trên sông Sêrêpôk thuộc xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Công suất nhà máy dự kiến 26 MW, với tổng vốn đầu tư khoảng 850 tỷ đồng. Nhà máy do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư và hiện đang trong giai đoạn lập hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Khi xây dựng thủy điện Đrăng Phôk, dự án sẽ chiếm 308,7 ha đất, trong đó có 295,4 ha đất Vườn quốc gia Yok Đôn và 28,88 ha rừng đặc dụng phải chuyển đổi mục đích sử dụng.

Đổi tên Khu công nghiệp Châu Minh-Mai Đình thành Hòa Phú

Thủ tướng Chính phủ đồng ý đổi tên khu công nghiệp (KCN) Châu Minh-Mai Đình thành KCN Hòa Phú, tỉnh Bắc Giang.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý đổi tên Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Châu Minh-Mai Đình thành Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện thủ tục đổi tên KCN và tên dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2016 (đợt 3)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2016 (đợt 3).

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước và danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2016 (đợt 3) bao gồm số vốn thu hồi các khoản vốn ứng trước kế hoạch.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chi tiết danh mục và mức vốn bổ sung kế hoạch ngân sách Trung ương năm 2016 từng dự án theo ngành, lĩnh vực, chương trình; bao gồm số vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, số vốn thu hồi các khoản vốn ứng trước nguồn ngân sách Trung ương theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác của các thông tin, số liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án.

Căn cứ kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước, danh mục và mức vốn ngân sách Trung ương năm 2016 (đợt 3) được giao tại Quyết định này và Quyết định giao kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2016 (đợt 3) của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các đơn vị danh mục và mức vốn từng dự án, bao gồm thu hồi các khoản vốn ứng trước gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 25/8/2016; thực hiện các quy định tại Khoản 6, Điều 3, Quyết định số 2526/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Cổ phần hóa phải kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký văn bản số 1532/TTg-ĐMDN về việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước quy mô lớn.

Để nâng cao tính chặt chẽ trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước và doanh nghiệp do các tập đoàn kinh tế Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có quy mô lớn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các doanh nghiệp (bao gồm doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, doanh nghiệp do các tập đoàn kinh tế Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) có mức vốn chủ sở hữu trên 5.000 tỷ đồng thực hiện cổ phần hóa nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa phải được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề về tài chính trước khi định giá doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần và Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP.

Các trường hợp cần thiết khác không phân biệt quy mô vốn chủ sở hữu, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính trước ngày 15/9/2016 nghiên cứu, đề xuất các trường hợp thí điểm thuê các công ty kiểm toán, tư vấn định giá quốc tế đã hoạt động ở Việt Nam, thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp, giá khởi điểm và sử dụng kết quả này thực hiện chào bán cổ phần ra quốc tế.

Việc kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn trong việc minh bạch hóa, góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí trong quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Tăng cường năng lực của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong thời gian tới cần xác định vai trò lớn hơn trong quá trình tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, đồng thời gắn với quá trình tái cơ cấu nền kinh tế.

Trên là nội dung trong Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTG).

Với vai trò trên, Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo BHTG hoàn thiện các Đề án về tăng hạn mức tiền gửi tối đa được chi trả và lộ trình áp dụng cơ chế phí bảo hiểm phân biệt, lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó lưu ý việc tăng hạn mức cần gắn với việc nâng cao năng lực tài chính của BHTG, đáp ứng đủ yêu cầu chi trả khi cần thiết; lộ trình cơ chế phí phân biệt cần gắn với năng lực và quyền hạn của BHTG trong việc giám sát, đánh giá rủi ro, phân loại các tổ chức tham gia bảo hiểm.

Đồng thời, phát huy vai trò của Ngân hàng Nhà nước là cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước của BHTG, tăng cường quản lý, chỉ đạo và có giải pháp để nâng cao năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động cho BHTG, từ đó tham gia tích cực, hiệu quả hơn vào các quá trình giám sát an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng và kiểm soát đặc biệt các ngân hàng thương mại yếu kém; tăng cường hỗ trợ về cơ chế nghiệp vụ, chia sẻ thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước với BHTG để tạo điều kiện cho BHTG sớm tích lũy đủ kinh nghiệm, nguồn lực sẵn sàng tham gia tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và ổn định thị trường tài chính.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo BHTG xây dựng Chiến lược phát triển BHTG giai đoạn 2017-2025 với định hướng nâng cao vai trò, vị trí BHTG trong việc đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống tổ chức tín dụng, trình Thủ tướng Chính phủ; chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng văn bản bản quy phạm pháp luật về tái cơ cấu tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu (dưới hình thức là luật hoặc nghị định của Chính phủ) để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hiện nay, tạo khuôn khổ pháp lý đủ mạnh để thực hiện đề án tái cơ cấu tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật BHTG (kết hợp hoặc riêng rẽ với văn bản quy phạm nêu trên) để tăng cường vai trò của BHTG cũng như tạo cơ sở pháp lý cho việc sử dụng nguồn lực của BHTG trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém, xử lý nợ xấu.

Đối với BHTG, Phó Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thiện Đề án tăng hạn mức chi trả tiền gửi bảo hiểm và tính toán thận trọng lộ trình áp dụng cơ chế phí bảo hiểm phân biệt, báo cáo Ngân hàng Nhà nước để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng Chiến lược phát triển BHTG giai đoạn 2017-2025 trong điều kiện khuôn khổ pháp lý cho phép BHTG tham gia vào các quá trình giám sát an toàn hoạt động và tái cơ cấu các tổ chức tín dụng cũng như có cơ chế sử dụng nguồn lực của BHTG để tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém.

Củng cố, hoàn thiện mô hình tổ chức mới theo Quyết định số 527/QĐ-TTg ngày 1/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; chủ động rà soát để đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản pháp luật liên quan cho phù hợp với mô hình tổ chức mới; tăng cường tích lũy các nguồn lực về tài chính, chuyên môn nghiệp vụ, nhân sự, công nghệ thông tin để sẵn sàng tham gia vào các nhiệm vụ tái cơ cấu, xử lý các tổ chức tham gia BHTG quy mô lớn.

Qua 16 năm hoạt động, BHTG đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Luật BHTG, thực hiện chi trả cho người gửi tiền tại các quỹ tín dụng nhân dân bị giải thế bắt buộc, thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ đối với các tổ chức tham gia BHTG...

Tuy nhiên, với khuôn khổ pháp lý và nguồn lực hiện tại, BHTG mới thực hiện được chức năng chi trả tiền gửi bảo hiểm, chưa được chủ động tham gia vào quá trình giám sát các tổ chức tham gia BHTG là ngân hàng thương mại cũng như vào quá trình kiểm soát đặc biệt các ngân hàng yếu kém (hiện tại chỉ thực hiện được vai trò này đối với hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính vi mô).

Rà soát các dự án di dân thiên tai cấp bách cần bổ sung vốn

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc bổ sung vốn thực hiện một số dự án di dân thiên tai cấp bách và dân di cư tự do.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng tiêu chí, nguyên tắc lựa chọn một số dự án di dân thiên tai cấp bách và di dân tự do thực sự cấp bách cần được hỗ trợ vốn thực hiện ngay trong năm 2016.

Trên cơ sở đó rà soát, tổng hợp danh mục dự án và đề xuất nguồn vốn phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2016.

Đa dạng hóa các sản phẩm thống kê

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục Thống kê giai đoạn 2016-2020.

Thời gian qua, Tổng cục Thống kê đã đạt được những kết quả quan trọng trong triển khai kế hoạch công tác. Hệ thống thống kê tập trung từ trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện đã được củng cố, kiện toàn về nhân lực và cơ sở vật chất. Tổ chức thống kê bộ, ngành từng bước được củng cố và tăng cường.

Sự phối hợp và chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê với bộ, ngành được hoàn thiện một bước; sản phẩm thống kê ngày càng đa dạng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng sử dụng. Chất lượng và độ tin cậy của thông tin thống kê đã có nhiều cải thiện. Đáng chú ý, ngành thống kê đã cung cấp được những thông tin thống kê khá đầy đủ, kịp thời cho điều hành kinh tế vĩ mô và quản lý điều hành kinh tế-xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành vẫn còn hạn chế; sản phẩm thống kê chưa đa dạng, thiếu các sản phẩm thống kê chuyên đề, độ tin cậy, chất lượng một số chỉ tiêu thống kê chưa đáp ứng yêu cầu thực tế cuộc sống...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Tổng cục Thống kê cần đổi mới hoàn thiện hệ thống thống kê theo hướng hiện đại, chất lượng, hiệu quả để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nhằm thực thực hiện thành công Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Trong đó, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đa dạng hóa các sản phẩm thống kê; thông tin thống kê phải bảo đảm chân thực, khách quan, kịp thời, công khai, minh bạch, nhất quán tạo niềm tin cho người sử dụng thông tin thống kê; thực hiện các báo cáo phân tích và dự báo thống kê tình hình kinh tế-xã hội hàng tháng, quý, năm, nhiều năm; báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu thuộc chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; báo cáo phân tích thống kê chuyên đề và các báo cáo thống kê đột xuất khác phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành.

Hệ thống thống kê tập trung, thống kê các bộ, ngành ở trung ương và sở, ngành ở địa phương cần chủ động nắm bắt nhu cầu thông tin và cung cấp, phổ biến thông tin thống kê đến đông đảo người sử dụng thông tin.

Đồng thời tổ chức nghiên cứu và ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến phù hợp với điều kiện Việt Nam và thông lệ quốc tế; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và truyền thông vào quá trình hoạt động thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo, phổ biến và lưu giữ thông tin thống kê theo hướng đồng bộ hóa, chuẩn hóa, quy trình hóa, tin học hóa để bảo đảm tính công khai, minh bạch và hiệu quả của thông tin thống kê.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu Tổng cục Thống kê phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các đơn vị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện công bố bộ chỉ số về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Khẩn trương kiểm tra việc sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khẩn trương thực hiện rà soát, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).

Thời gian vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin, bài phản ánh việc trục lợi quỹ BHYT tại một số tỷnh, thành phố dẫn đến tình trạng có nguy cơ bội chi quỹ khám chữa bệnh BHYT trong năm 2016.

Theo thông tin Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa công bố, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2016, 37 tỷnh đã bội chi hơn 3.400 tỷ đồng cho BHYT, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2015. Nguyên nhân được giải thích là do số đối tượng tham gia BHYT tăng 12%, do điều chỉnh giá dịch vụ y tế và do thông tuyến huyện khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, một nguyên nhân quan trọng khác dẫn đến việc thâm hụt nghiêm trọng quỹ BHYT, thậm chí vỡ quỹ BHYT là do tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ khám chữa bệnh BHYT từ phía người có BHYT và từ chính các cơ sở khám chữa bệnh BHYT.

Về việc này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khẩn trương thực hiện rà soát, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, trục lợi nhằm sử dụng hiệu quả quỹ khám, chữa bệnh BHYT bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHYT.

Nâng cao năng lực hạ tầng giao thông, khắc phục ngập úng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế, là hạt nhân thúc đẩy kinh tế của cả nước. Trong thời gian qua, Thành phố đã đạt được những thành tựu quan trọng, tạo ra nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế của cả nước.

Thành phố đã thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược, trong đó đã tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, lấy hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị làm trọng tâm, nhờ đó bộ mặt Thành phố ngày càng khang trang, tạo tiền đề trở thành Trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại và khoa học công nghệ của khu vực và châu Á.

Tuy nhiên, cùng với xu hướng đô thị hóa và dịch chuyển dân cư tự nhiên, Thành phố phải đối mặt với nhiều thách thức, áp lực lớn về hạ tầng giao thông, nhà ở và hạ tầng xã hội. Mặc dù Thành phố đã nỗ lực giải quyết, nhưng do việc phát triển giao thông công cộng chậm, trong khi đó phương tiện giao thông cá nhân ngày càng tăng, cùng với thách thức về biến đổi khí hậu gây ngập úng nghiêm trọng tại một số khu vực đã làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Để khắc phục những hạn chế trên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu trong thời gian tới, Thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp theo Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ Thành phố và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 215/TB-VPCP ngày 3/8/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Thành phố cần tiếp tục rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch xây dựng, quy hoạch không gian, gắn công tác quy hoạch với tái cấu trúc ngành nghề, bảo đảm kết nối đồng bộ các loại hình giao thông và liên kết vùng; tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, các công trình thoát nước, phát triển nhà ở xã hội, trong đó đẩy nhanh tiến độ cải tạo các chung cư cũ.

Đồng thời, nâng cao năng lực hạ tầng giao thông (các tuyến đường hướng tâm, đường vành đai, các tuyến đường bộ trên cao và tàu điện ngầm...) bằng nguồn lực của Thành phố và thu hút nguồn lực xã hội qua hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP); chú trọng các giải pháp tổ chức giao thông, phát triển giao thông công cộng, đặc biệt là các phương thức vận tải khối lượng lớn, hướng tới giảm phương tiện giao thông cá nhân; có kế hoạch hình thành, mở rộng các khu phố đi bộ; tăng cường chỉnh trang đô thị và kiểm soát hoạt động đầu tư xây dựng, chống thất thoát, lãng phí và kiểm soát ô nhiễm môi trường./.