(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ về thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 30/10/2017.
Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 118/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam.

Theo đó, Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tấn Nhà nước trong việc đăng, phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; thu thập, phổ biến thông tin bằng các loại hình báo chí và truyền thông đa phương tiện phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng, công chúng và các đối tượng khác trong và ngoài nước.

Thông tấn xã Việt Nam chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông về báo chí, phát thanh, truyền hình.

Thông tấn xã Việt Nam có nhiệm vụ thống nhất đăng, phát văn kiện, thông tin chính thức của Đảng và Nhà nước; thu thập, biên soạn thông tin phổ biến và tham khảo bằng các loại hình báo chí và truyền thông đa phương tiện phục vụ kịp thời yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; công bố những quan điểm chính thống của Nhà nước về các vấn đề thời sự; chỉnh hướng những thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia; cải chính những thông tin sai lệch; khi cần thiết ra tuyên bố bác bỏ những thông tin có dụng ý xuyên tạc; thu thập, biên soạn, xuất bản và phổ biến, phát hành các sản phẩm thuộc các loại hình báo chí và truyền thông đa phương tiện phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng, công chúng và các đối tượng khác ở trong và ngoài nước.

Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực quốc gia; thu thập, biên soạn và phổ biến thông tin về Việt Nam bằng các ngôn ngữ khác nhau cho các cơ quan, tổ chức trong nước, các cơ quan thông tấn, báo chí nước ngoài; người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài; thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bằng tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số; thực hiện lưu trữ tư liệu thông tin; xây dựng ngân hàng dữ liệu thông tin và quản lý tư liệu ảnh quốc gia; cung cấp thông tin, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện nhiệm vụ thông tin phục vụ công tác an ninh, quốc phòng...

Cơ cấu tổ chức

Theo Nghị định, Thông tấn xã Việt Nam có 5 tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam gồm: Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại; Văn phòng; Ban Tổ chức-Cán bộ; Ban Kế hoạch-Tài chính; Ban Kiểm tra.

Bên cạnh đó, Thông tấn xã Việt Nam có các đơn vị thông tin gồm: 1- Ban biên tập tin Trong nước; 2- Ban biên tập tin Thế giới; 3- Ban biên tập tin Đối ngoại; 4- Ban biên tập Ảnh; 5- Ban biên tập tin Kinh tế; 6- Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa; 7- Trung tâm Truyền hình Thông tấn; 8- Báo Tin tức; 9- Báo Thể thao và Văn hóa; 10- Báo điện tử VietnamPlus; 11- Báo Việt Nam News; 12- Báo Le Courrier du Vietnam; 13- Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum; 14- Báo ảnh Việt Nam; 15- Báo ảnh Dân tộc và Miền núi; 16- Nhà xuất bản Thông tấn; 17- Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam; 18- Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung-Tây Nguyên; 19- Các cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thành lập theo quy định của pháp luật; 20- Các cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị phục vụ thông tin gồm: Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn; Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn; Trung tâm Phát triển truyền thông Thông tấn; Trung tâm Tin học; Trung tâm Hợp tác quốc tế Thông tấn.

Thông tấn xã Việt Nam có Tổng Giám đốc và không quá 4 Phó Tổng Giám đốc.

Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Công nhận 2 xã An toàn khu tỉnh Thừa Thiên-Huế

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định công nhận các xã An toàn khu ở tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ công nhận xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền và xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy là các xã An toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ở tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Các xã An toàn khu nêu trên được thực hiện các chính sách ưu đãi do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Xử lý nghiêm các vụ phá rừng tại Quảng Nam

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm phá rừng tự nhiên tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Về Báo cáo tình hình công tác quản lý, bảo vệ rừng và phá rừng xảy ra tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước của UBND tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm phá rừng tự nhiên theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, sai phạm của các đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Hà Nam

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Hà Nam quyết định chuyển mục đích sử dụng 14,86 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

Hỗ trợ 3 địa phương phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) vaccine, hóa chất sát trùng thuộc hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Cụ thể, hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên 5.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine và 5.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine.

Tỉnh Hà Tĩnh được hỗ trợ 20.000 liều vaccine LMLM 2 type (O, A); 30.000 liều vaccine LMLM type O; 10.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine; 10.000 lít Vetvaco-Iodine; 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 20 tấn hóa chất Chlorine 65% min.

Bên cạnh đó, hỗ trợ tỉnh Quảng Bình 20.000 liều vắc xin LMLM 2 type (O, A); 100.000 liều vaccine Tụ huyết trùng trâu bò; 100.000 liều vaccine Dịch tả lợn, 5.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine; 5.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine; 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 30 tấn hóa chất Chlorine 65% min.

UBND các tỉnh nêu trên tiếp nhận, quản lý và sử dụng số hóa chất nêu trên theo đúng quy định.

Triển khai nâng cấp Quốc lộ 4D đoạn Thác Bạc-Sa Pa

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc giao cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để triển khai Dự án nâng cấp Quốc lộ 4D đoạn Thác Bạc-Sa Pa (Km 92-Km 105), tỉnh Lào Cai theo hình thức hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT).

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Lào Cai báo cáo bổ sung, làm rõ nội dung: nghĩa vụ tài chính giữa Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Lào Cai trong việc thanh toán giá trị công trình dự án BT cho nhà đầu tư (bao gồm thanh toán bằng quỹ đất và thanh toán bằng tiền đối với phần chênh lệch giữa giá trị quỹ đất và giá trị công trình dự án BT) bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015.

Trách nhiệm quản lý trong giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng, giai đoạn quyết toán công trình hoàn thành và bàn giao, vận hành cho Nhà nước đối với công trình dự án BT./.