(Chinhphu.vn) - Thông cáo báo chí của VPCP về thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Xuất cấp gạo cho tỉnh Bình Định

Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định để hỗ trợ cho hộ gia đình có đất lúa không sản xuất do hạn hán, xâm nhập mặn vụ Hè Thu năm 2019.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 494,850 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định để hỗ trợ cho hộ gia đình có đất lúa không sản xuất do hạn hán, xâm nhập mặn vụ Hè Thu năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

UBND tỉnh Bình Định tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, UBND tỉnh Bình Định báo cáo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Giao kế hoạch vốn thực hiện các dự án xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2019 vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao cho Dự án Mua trụ sở, nhà ở cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư và danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài năm 2019 cho Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết danh mục dự án và mức kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự năm 2019; chủ trì kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự năm 2019.

Bộ Ngoại giao thông báo cho các đơn vị danh mục dự án và mức kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự năm 2019; thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí theo kế hoạch được giao.

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể trong những trường hợp có phát sinh kinh phí do chệnh lệch tỷ giá thực tế với tỷ giá tính dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình giải ngân cả năm kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự năm 2019.

Đắk Lắk phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-xã hội

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Thông báo kết luận, 9 tháng đầu năm 2019, kinh tế-xã hội của Tỉnh tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm tăng 6,86% so với cùng kỳ, dự kiến năm 2019 đạt 9,33% so với năm 2018, cao hơn nhiều so với mức bình quân của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, từng bước giảm dần tỷ trọng khu vực nông, lâm, thủy sản (từ 39,9% năm 2018 xuống còn 34,44% trong 9 tháng đầu năm 2019); tăng dần tỷ trọng khu vực dịch vụ (từ 42,2% năm 2018 lên 45,04% trong 9 tháng đầu năm 2019). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 14,28% so với cùng kỳ năm 2018, vượt kế hoạch và cao hơn mức bình quân cả nước.

Đắk Lắk là tỉnh có số lượng hợp tác xã đứng đầu khu vực Tây Nguyên, tốc độ tăng trưởng cao. So với giai đoạn 2003-2013 lợi nhuận bình quân hợp tác xã năm 2018 tăng 183%; số lượng các tổ hợp tác tăng mạnh, tỷ lệ huy động thành viên cao, đặc biệt là số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả cao, đạt trên 70% (trung bình cả nước trên 50%).

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được làm bài bản, toàn tỉnh có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 28,3% (Kế hoạch năm 2019 là 32,3%). Mô hình xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) bắt đầu được triển khai thí điểm...

Tuy nhiên, Đắk Lắk vẫn còn tồn tại một số khó khăn, thách thức: tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng vẫn xảy ra và có nhiều diễn biến phức tạp, dịch tả lợn Châu Phi vẫn tiếp diễn, mưa lũ kéo dài gây thiệt hại lớn và ảnh hưởng tới sản xuất, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao còn hạn chế, các mặt hàng chủ lực của tỉnh vẫn chủ yếu là sản phẩm thô, cơ sở hạ tầng bất cập, nhất là các tuyến quốc lộ kết nối Đắk Lắk với các khu vực khác.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới tỉnh Đắk Lắk tập trung triển khai và hoàn thành công tác lập quy hoạch cấp tỉnh giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định của Luật Quy hoạch; sớm triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời rà soát, tập trung mọi giải pháp để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của kế hoạch năm 2019 theo các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bên cạnh đó tiếp tục thực hiện các mô hình kinh tế hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo, đẩy mạnh chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và thực hiện Đề án “Phát triển 15.000 Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả”. Phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, thu hút các doanh nghiệp lớn tham gia đầu tư.

Kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất đai, lập phương án sử dụng đất. Phát triển các công ty nông lâm nghiệp, nâng cao độ che phủ rừng, hạn chế chặt phá, lấn chiếm rừng, lấn chiếm đất đai. Hoàn thành việc đo đạc, cắm mốc, giải quyết đất sản xuất, đất ở cho đồng bào dân tộc, miền núi./.