(Chinhphu.vn) - Sáng 15/1/2014, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên; đại diện lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị và cán bộ, nhân viên Văn phòng Chính phủ.

Báo cáo tổng kết của Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã nêu bật những thành tựu công tác trong năm 2014, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề xuất hướng khắc phục và giải pháp thực hiện nhiệm vụ, công tác trọng tâm năm 2015.

Theo Báo cáo, năm 2014, VPCP đã phối hợp xử lý, tham mưu, tổng hợp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 419 đề án; trong đó có nhiều đề án lớn, quan trọng, phức tạp, yêu cầu khẩn trương về tiến độ để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Với hơn 95.000 văn bản tiếp nhận, VPCP đã tổng hợp đầy đủ, trung thực các ý kiến của các bộ, cơ quan và tham mưu, tổng hợp trình Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ hơn 14.600 phiếu trình giải quyết công việc; xử lý, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền gần 24.300 văn bản.

VPCP cũng đã phối hợp với các bộ, ngành tham mưu, ban hành một khối lượng lớn văn bản, bao gồm 29 dự án luật, pháp lệnh trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 96 Nghị quyết và 122 Nghị định của Chính phủ; 36 Chỉ thị, 2.435 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có 77 Quyết định quy phạm pháp luật; 533 Công văn của Chính phủ, 2.735 Công văn của Thủ tướng Chính phủ; 469 văn bản của VPCP thông báo ý kiến kết luận và 15.160 Công văn của VPCP.

VPCP thường xuyên nắm bắt tình hình thực tiễn dư luận xã hội để từ đó có báo cáo, đề xuất lên Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng thời chủ động theo dõi, thông tin kịp thời và tham mưu xử lý các vấn đề nóng, nhạy cảm, thu hút sự quan tâm của dư luận. Cùng với đó, công tác thông tin, truyền thông đã có bước đổi mới, chuyển biến mạnh mẽ, theo tinh thần “chủ động, chính xác, kịp thời”.

Văn phòng Chính phủ đã tổ chức hiệu quả các cuộc họp báo thường kỳ của Người Phát ngôn Chính phủ; phát hành hàng ngày thông cáo báo chí, thông tin báo chí về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tới các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước; cung cấp gần 49 nghìn tin, bài, hơn 10.000 ảnh và tiếp nhận, xử lý hơn 4.300 phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp gửi các cơ quan có thẩm quyền giải đáp thông qua hoạt động Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Những kết quả này đã góp phần nâng cao tính minh bạch, công khai, trách nhiệm giải trình của Chính phủ với nhân dân, tạo đồng thuận xã hội.

Cùng với công tác tham mưu tổng hợp, thông tin-truyền thông, hoạt động hậu cần, kỹ thuật cũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhất là công tác lễ tân, hậu cần phục vụ hơn 1.200 cuộc họp, tiếp khách, hội đàm, hội kiến của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ và VPCP. Năm 2014, VPCP cũng gương mẫu thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng, giảm 53% số lượng công chức cử đi công tác nước ngoài, tập trung vào các chuyến công tác thực sự cần thiết.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, năm 2014, bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước đã đạt được những thành tựu toàn diện, những kết quả đáng trân trọng. “Chúng ta khẳng định những thành tựu để vui mừng, để tự hào, tự tin, để tiếp tục làm tốt hơn, không phải để chúng ta chủ quan, thỏa mãn”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu và nhấn mạnh những kết quả này là tiền đề quan trọng để cả nước nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2015.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những nỗ lực, kết quả hoạt động của Văn phòng Chính phủ trong vai trò của cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc trực tiếp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ mà Hiến pháp, luật pháp đã quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đóng góp vào thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng cũng đánh giá cao Văn phòng Chính phủ đã thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông; chủ động cung cấp thông tin chính thống, chính xác, kịp thời về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp. “Chúng ta quản lý điều hành mà người dân không biết chủ trương, chính sách thì không được. Vì vậy, thông tin phải chính xác, phải nhanh, phải kịp thời để vừa thống nhất hành động, vừa ngăn chặn những thông tin không đúng đắn”.

Nhất trí với các nhiệm vụ mà Văn phòng Chính phủ đề ra cho năm 2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, năm 2015 là năm cuối của Kế hoạch 5 năm (2011-2015), là năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước, năm tổ chức đại hội Đảng các cấp… do đó, cả nước phải tập trung sức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra.

Theo đó, trước hết, Văn phòng Chính phủ tập trung bám sát chức năng, nhiệm vụ để xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng lưu ý chương trình công tác phải căn cứ vào các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, chức năng, nhiệm vụ đồng thời phải căn cứ vào diễn biến thực tế tình hình thực tế kinh tế-xã hội của đất nước; triển khai đồng bộ, đồng thời nhưng có trọng tâm, trọng điểm.

Hai là, tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu tổng hợp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nhất là tham mưu trong công tác xây dựng pháp luật. “Làm sao tham mưu phải chính xác, vừa đúng chủ trương của Đảng, với hiến pháp, luật pháp, đồng thời bảo đảm tính khả thi, tính thực tiễn”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu.

Ba là, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. “Từng vụ, từng chuyên viên theo chức trách của mình, phải kiểm soát, phải biết các bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện các chỉ đạo đến đâu, thực hiện hay không thực hiện”.

Bốn là, thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo điều hành để đảm bảo tính kịp thời, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Năm là, Thủ tướng nhấn mạnh Văn phòng Chính phủ cần tập trung làm tốt công tác thông tin, truyền thông; kịp thời cung cấp các quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để nhân dân biết, thực hiện, tạo sự đồng thuận, đồng lòng triển khai thực hiện; đồng thời đáp ứng quyền được cung cấp thông tin của người dân.

Cuối cùng, Thủ tướng mong muốn Văn phòng Chính phủ làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; quan tâm chăm lo đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.