Trang chủ » Thông tin đấu thầu

Cổng TTĐT Chính phủ mời thầu: Mua sắm thiết bị phòng họp

21:48, 22/07/2016

Cổng TTĐT Chính phủ mời thầu gói thầu mua sắm thiết bị phòng họp cho cơ quan thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Mời thầu cải tạo, sửa chữa trụ sở số 4 Bà Huyện Thanh Quan

11:10, 03/02/2016

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ mời thầu cải tạo, sửa chữa trụ sở số 4 Bà Huyện Thanh Quan.

Mời thầu mua máy ảnh chuyên dụng tác nghiệp báo chí

08:57, 05/06/2015

Cổng TTĐT Chính phủ mời thầu mua máy ảnh chuyên dụng phục vụ tác nghiệp báo chí.

Mời thầu hệ thống camera quan sát bảo vệ Hội trường Thống Nhất

09:33, 24/12/2014

Văn phòng Chính phủ mời chào hàng cạnh tranh gói thầu "Trang bị, lắp đặt hệ thống camera quan sát bảo vệ nội dinh, Hội trường Thống Nhất".

Gia hạn mời thầu: Mua sắm máy ảnh và máy ghi âm

16:51, 17/11/2014

Cổng TTĐT Chính phủ gia hạn mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu “Mua sắm máy ảnh và máy ghi âm” đến ngày 25/11/2014.

Cổng TTĐT Chính phủ mời thầu: Mua sắm máy ảnh và máy ghi âm

16:31, 30/10/2014

Cổng TTĐT Chính phủ gia hạn mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu “Mua sắm máy ảnh và máy ghi âm” đến ngày 7/11/2014.

Mời thầu hệ thống tai nghe hướng dẫn tham quan Hội trường Thống Nhất

16:22, 27/10/2014

Văn phòng Chính phủ mời chào hàng cạnh tranh gói thầu "Mua sắm hệ thống tai nghe phục vụ công tác hướng dẫn tham quan của Hội trường Thống Nhất".

Cổng TTĐT Chính phủ mời thầu: Mua sắm camera chuyên dụng và thiết bị lưu động phi tuyến

16:33, 13/10/2014

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ mời thầu mua sắm camera chuyên dụng và thiết bị lưu động phi tuyến.

Cổng TTĐT Chính phủ mời thầu: Mua sắm máy ảnh và máy ghi âm

15:37, 03/10/2014

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ mời thầu mua sắm máy ảnh và máy ghi âm.

Cổng TTĐT Chính phủ gia hạn gói thầu “Mua sắm máy ảnh và máy ghi âm”

17:17, 04/09/2014

(Chinphu.vn) - Cổng TTĐT Chính phủ gia hạn mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu “Mua sắm máy ảnh và máy ghi âm” đến ngày 12/9/2014.