(Chinhphu.vn) - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ mời thầu mua sắm camera chuyên dụng và thiết bị lưu động phi tuyến.
- Tên Bên mời thầu: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Tên gói thầu: Mua sắm camera chuyên dụng và thiết bị lưu động phi tuyến.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 9 giờ 00 ngày 14 tháng 10 năm 2014 đến thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Số điện thoại: 080.43162. Fax: 043.7346809.

- Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 ngày 24 tháng 10 năm 2014.

- Bảo đảm dự thầu: 75.000.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu đồng chẵn), hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo đảm của ngân hàng.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ 15 phút (giờ Việt Nam) ngày 24 tháng 10 năm 2014, tại Phòng 102A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.