Cổng TTĐT Chính phủ gia hạn mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu “Mua sắm máy ảnh và máy ghi âm” đến ngày 25/11/2014.
- Tên Bên mời thầu: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Tên gói thầu: Mua sắm máy ảnh và máy ghi âm.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian tiếp tục phát hành HSYC: đến trước 9h00 ngày 25/11/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Số điện thoại: 080.43162. Fax: 043.7346809.

- Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: Miễn phí.

- Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

- Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng chẵn), hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo đảm của ngân hàng.

- Hạn cuối nhận HSĐX: 9h00 ngày 25/11/2014./.