(Chinhphu.vn) - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ mời thầu cải tạo, sửa chữa trụ sở số 4 Bà Huyện Thanh Quan.

- Tên Bên mời thầu: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Tên gói thầu: Cải tạo, sửa chữa trụ sở số 4 Bà Huyện Thanh Quan.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 9h ngày 5/2/2016 đến 9h ngày 19/2/2016 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

- Số điện thoại: 080.48366. Fax: 08048614.

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là 9h ngày 19/2/2016 tại phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.