(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ mời chào hàng cạnh tranh gói thầu "Trang bị, lắp đặt hệ thống camera quan sát bảo vệ nội dinh, Hội trường Thống Nhất".
- Tên Bên mời thầu: Hội trường Thống Nhất.

- Tên gói thầu: Trang bị, lắp đặt hệ thống camera quan sát bảo vệ nội dinh, Hội trường Thống Nhất.

- Tên dự án: Mua sắm hệ thống tai nghe phục vụ công tác hướng dẫn tham quan của Hội trường Thống Nhất.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước cấp.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào lúc 8h ngày 30/12/2014-9/1/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: 106 Nguyễn Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; ĐT: 080.85035-080.85073; Fax: 080.85008.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 14h ngày 9/1/2015 tại 106 Nguyễn Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh./.