(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ mời chào hàng cạnh tranh gói thầu "Mua sắm hệ thống tai nghe phục vụ công tác hướng dẫn tham quan của Hội trường Thống Nhất".
- Tên Bên mời thầu: Hội trường Thống Nhất.

- Tên gói thầu: Mua sắm hệ thống tai nghe phục vụ công tác hướng dẫn tham quan của Hội trường Thống Nhất.

- Tên dự án: Mua sắm hệ thống tai nghe phục vụ công tác hướng dẫn tham quan của Hội trường Thống Nhất.

- Nguồn vốn: Nguồn phí tham quan được để lại.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 8h ngày 5/11/2014 đến ngày 12/11/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: 106 Nguyễn Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; ĐT: 080. 85035 - 080.85073; fax: 080.85008.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 14h ngày 12/11/2014 tại 106 Nguyễn Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh./.