(Chinhphu.vn) - Cổng TTĐT Chính phủ mời thầu mua máy ảnh chuyên dụng phục vụ tác nghiệp báo chí.

- Tên Bên mời thầu: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Tên gói thầu: Mua máy ảnh chuyên dụng phục vụ tác nghiệp báo chí..

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 9 giờ ngày 8 tháng 6  năm 2015 đến 9 giờ, ngày 15 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

- Giá 1 bộ hồ sơ yêu cầu: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

 - Số điện thoại: 080.43162. Fax: 043.7346809.

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 9 giờ, ngày 15 tháng 6 năm 2015 tại phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.